Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikroekonomia dr hab. Maciej Jasiński, prof. WSB Wicekanclerz, pokój 134A Semestr zimowy: 15 godzin wykładu Semestr letni: 15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikroekonomia dr hab. Maciej Jasiński, prof. WSB Wicekanclerz, pokój 134A Semestr zimowy: 15 godzin wykładu Semestr letni: 15."— Zapis prezentacji:

1

2 Mikroekonomia dr hab. Maciej Jasiński, prof. WSB Wicekanclerz, pokój 134A vkanclerz@wsb.wroclaw.pl Semestr zimowy: 15 godzin wykładu Semestr letni: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń Semestr zimowy: zaliczenie wykładu na zal. Semestr letni: zaliczenie ćwiczeń i egzamin.

3 Podręcznik: S. Forlicz, M. Jasiński: Mikroekonomia. S. Forlicz, M. Jasiński: Problemy i zadania mikroekonomii. wyd.2 lub3. Strona internetowa na Moodlu Płytka CD z tekstami wykładów i prezentacjami.

4 1.1. Pojęcia wstępne Proces gospodarowania

5 Potrzeby ludzkie mogą wynikać z następujących przyczyn:  fizycznych wymogów organizmu ludzkiego  warunków przyrodniczych  warunków życia społecznego  psychiki człowieka Ekonomia neoklasyczna. Adam Smith (1723-1790)

6 O potrzebach tych zakłada się, że są one: 1. nieograniczone co do rodzaju 2. ograniczone co intensywności ich odczuwania Ze względu na wzajemne relacje potrzeby mogą być wobec siebie:  substytucyjne  komplementarne  neutralne

7 Pod pojęciem dobra będziemy rozumieć wszystko to, co zaspokaja jakąś potrzebę ludzką. Przez konsumpcję dobra będziemy rozumieć korzystanie z dóbr lub ich spożytkowanie w celu zaspokojenia określonej potrzeby. Dobrami wolnymi nazwiemy te dobra, które mogą zaspokoić pewną potrzebę ludzką, występują w przyrodzie w takiej obfitości, że korzystać z danego dobra mogą wszyscy chcący zaspokoić swoją potrzebę, a mimo to dobra tego dla nikogo nie zabraknie.

8 Dobra rzadkie to takie, których jest zbyt mało w stosunku do potrzeb. Dobro powstające w wyniku świadomej działalności człowieka będziemy nazywać produktem. Proces jego wytwarzania to produkcja. Czynniki wykorzystywane w procesie produkcji nazywamy czynnikami produkcji.

9 Czynniki produkcji możemy wstępnie pogrupować w zbiory: Praca, Kapitał Ziemia. Gospodarowaniem nazywamy proces podejmowania decyzji w warunkach ograniczoności zasobów lub niepełnego zaspokojenia swoich potrzeb. (koncepcja homo oeconomicus, fundamentalne założenie ekonomii neoklasycznej) - przyjmujemy, że każdy podmiot gospodarczy będzie się starał otrzymać w trakcie swoich działań maksymalne efekty w danych warunkach albo dany efekt osiągnąć przy minimalnych nakładach.

10 Podmioty gospodarcze możemy podzielić na:  gospodarstwa domowe (konsumenci) - celem działania jest zaspokojenie własnych potrzeb dzięki konsumpcji dóbr przedsiębiorstwa (producenci) - zajmują się produkcją dóbr. Celem jest maksymalizacja zysku. Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Czynniki produkcji Produkty

11 Koszty – środki wydane przez przedsiębiorstwo na zakup czynników produkcji. Przychód – środki uzyskane przez przedsiębiorstwo ze sprzedaży swoich produktów. Zysk – różnica między przychodem a kosztami. Racjonalnie działające przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji zysku. Popyt – ilość dobra, które w danym momencie nabywcy chcą kupić. Podaż – ilość dobra, którą oferent chce sprzedać w danym momencie. Rynek powstaje wtedy, gdy transakcje kupna-sprzedaży dokonywane są wielokrotnie przez różne podmioty.

12 Ekonomia – nauka zajmująca się badaniem procesów gospodarowania. Mikroekonomia – część ekonomii badająca procesy gospodarowania uwidaczniające się w skali pojedynczych podmiotów gospodarczych. Makroekonomia – koncentruje się na badaniu procesów gospodarczych widocznych dopiero w skali całej gospodarki. Mikro i makro opisują to samo ale z różnych punktów widzenia.


Pobierz ppt "Mikroekonomia dr hab. Maciej Jasiński, prof. WSB Wicekanclerz, pokój 134A Semestr zimowy: 15 godzin wykładu Semestr letni: 15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google