Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat procedury wyboru projektów indywidualnych umieszczonych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat procedury wyboru projektów indywidualnych umieszczonych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat procedury wyboru projektów indywidualnych umieszczonych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Lidia Wójtowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r.

2 Informacja na temat procedury wyboru projektów indywidualnych 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r.  „Procedury przygotowania programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 w ramach NSRO. Organizacja prac” opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – wersja z dnia 17 lutego 2006 r.;  Pismo Marszałka Województwa z dnia 10 marca 2006 r. do interesariuszy z terenu województwa z prośbą o przesłanie propozycji projektów indywidualnych;  Posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – Bieniasze, 22 – 23 maja 2006 r.;  Przyjęcie Planu Inwestycyjnego RPO WiM przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 20 lipca 2006 r.

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r.  Przyjęcie Planu Inwestycyjnego przez Radę Ministrów  Powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – 27 grudnia 2007 r.  Kryteria wyboru projektów – przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – 31 stycznia 2008 r. Informacja na temat procedury wyboru projektów indywidualnych

4 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (stan przygotowania do realizacji projektów kluczowych) 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r.

5 Procentowy podział środków z EFRR wg trybu wyboru projektów 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. 83 projekty kluczowe zatwierdzone przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20.07.2006 r. z późn. zm.  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 1 411 mln PLN, co stanowi ok. 34% całkowitej alokacji Programu

6 Procentowy podział środków z EFRR między priorytety wg trybu wyboru projektów 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. I. Przedsiębiorczość  ilość projektów: 3  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 114,68 mln PLN, co stanowi ok. 14% alokacji osi priorytetowej II. Turystyka  ilość projektów: 21  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 268,20 mln PLN, co stanowi ok. 50% alokacji osi priorytetowej

7 Procentowy podział środków z EFRR między priorytety wg trybu wyboru projektów 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. III. Infrastruktura społeczna  ilość projektów: 4  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 31,36 mln PLN, co stanowi ok. 13% alokacji osi priorytetowej IV. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast  ilość projektów: 4  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 33,77 mln PLN, co stanowi ok. 10% alokacji osi priorytetowej

8 Procentowy podział środków z EFRR między priorytety wg trybu wyboru projektów 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. V. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna  ilość projektów: 25  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 760,47 mln PLN, co stanowi ok. 54% alokacji osi priorytetowej VI. Środowisko przyrodnicze  ilość projektów: 24  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 155,22 mln PLN, co stanowi ok. 42% alokacji osi priorytetowej

9 Procentowy podział środków z EFRR między priorytety wg trybu wyboru projektów 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  ilość projektów: 2  wartość dofinansowania z EFRR: ok. 47,26 mln PLN, co stanowi ok. 19% alokacji osi priorytetowej

10 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM 2007-2013 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r.  12 projektów indywidualnych  5 Programów  zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”

11 Projekty indywidualne objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. 12 projektów indywidualnych:  9 projektów zostało przygotowanych do realizacji  3 projekty są w trakcie przygotowania do realizacji: - „Termy Warmińskie” - „Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami” - „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”

12 Projekty indywidualne objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 (będące w trakcie przygotowania) 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. „Termy Warmińskie”  wartość dofinansowania z EFRR zgodna z pre-umową: 82 180 000,00 PLN  przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu: grudzień 2010 r.  instytucja odpowiedzialna za realizację: Powiat Lidzbarski

13 Projekty indywidualne objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 (będące w trakcie przygotowania) 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. „Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”  wartość dofinansowania z EFRR zgodna z pre-umową: 26 238 400,00 PLN  przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu: kwiecień 2010 r.  instytucja odpowiedzialna za realizację: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

14 Projekty indywidualne objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 (będące w trakcie przygotowania) 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”  termin zawarcia umowy wstępnej dotyczącej przygotowania do realizacji projektu uzależniony jest od podpisania aktu notarialnego dotyczącego przekazania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie darowizny nieruchomości lotniskowej w Szymanach  instytucja odpowiedzialna za realizację: Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o.

15 Programy objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. 1. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych”  w skład Programu wchodzą 4 projekty  4 projekty zostały przygotowane do realizacji  Koordynator: Samorząd Województwa

16 Programy objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. 2. „Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo - zachodniej części województwa warmińsko- mazurskiego”  w skład Programu wchodzi 7 projektów  przewidywane terminy zawarcia uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustalenia warunków przygotowania projektów własnych samorządu województwa: kwiecień 2010 r. – październik 2010 r.  instytucja odpowiedzialna za realizację: Samorząd Województwa / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

17 Programy objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. 3. „Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego”  w skład Programu wchodzi 7 projektów  przewidywane terminy zawarcia uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustalenia warunków przygotowania projektów własnych samorządu województwa: kwiecień 2010 r. – lipiec 2010 r.  instytucja odpowiedzialna za realizację: Samorząd Województwa / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

18 Programy objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. 4. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego”  w skład Programu wchodzi 11 projektów  4 projekty zostały przygotowane do realizacji  przewidywane terminy złożenia dokumentacji projektowych wraz z wnioskami o dofinansowanie pozostałych 7 projektów: kwiecień 2010 r. – czerwiec 2010 r.  Koordynator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich w Szczytnie

19 Programy objęte IWIPK RPO WiM 2007-2013 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. 5. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”  w skład Programu wchodzi 11 projektów  6 projektów zostały przygotowanych do realizacji  przewidywane terminy złożenia dokumentacji projektowych wraz z wnioskami o dofinansowanie pozostałych 5 projektów: marzec 2010 r. – listopad 2010 r.  Koordynator: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

20 Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” objęty IWIPK RPO WiM 2007-2013 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r.  Program realizowany w ramach 4 osi priorytetowych: - Turystyka, - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, - Środowisko przyrodnicze  w skład Programu wchodzi 31 projektów  17 projektów zostało przygotowanych do realizacji  przewidywane terminy złożenia dokumentacji projektowych wraz z wnioskami o dofinansowanie pozostałych 14 projektów: marzec 2010 r. – styczeń 2011 r.  Koordynator: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

21 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM 2007-2013 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r.  83 projekty kluczowe  40 projektów zostało przygotowanych do realizacji  28 projektów jest w trakcie przygotowania do realizacji: - 6 wniosków o dofinansowanie zostanie złożonych w I kw. 2010 r. - 16 wniosków o dofinansowanie zostanie złożonych w II kw. 2010 r. - 1 wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w III kw. 2010 r. - 3 wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w IV kw. 2010 r. - 2 wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w I kw. 2011 r.  nie zawarto pre-umów dla 15 projektów: - „Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury” - dwóch Programów „drogowych” (14 projektów)

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2010 r. Dziękuję za uwagę Departament Polityki Regionalnej Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-93-00, Fax. (0-89) 521-93-09 www.rpo.warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Informacja na temat procedury wyboru projektów indywidualnych umieszczonych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google