Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY PRZED POWODZIĄ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY I ZAMIERZEŃ NA 2011 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY PRZED POWODZIĄ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY I ZAMIERZEŃ NA 2011 ROK."— Zapis prezentacji:

1 STAN REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY PRZED POWODZIĄ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY I ZAMIERZEŃ NA 2011 ROK

2 Inwestycje zrealizowane przez ŚZMiUW w Katowicach w okresie 2006-2010 w dorzeczu rzeki Wisły Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zrealizował w latach 2006 – 2010 kluczowe zadania z zakresu prewencji przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Wisły, za łączną kwotę 22,8 mln zł, korzystając ze środków:  Rezerwy celowej budżetu Państwa dla Górnej Wisły – 5,6 mln zł,  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 0,9 mln zł,  Sektorowego Programu Operacyjnego – 12,1 mln zł,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3,7 mln zł,  Budżetu Samorządu Województwa przekazane z budżetu Państwa – 0,5 mln,

3 Najważniejsze zrealizowane w 2010 roku zadania to: Regulacja i odbudowa koryt rzek i cieków: Regulacja koryta Łękawka w gm. Bestwina Regulacja koryta cieku Szeroki w gm. Jasienica Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka m. Wilkowice Remont cieku - odtworzenie koryta cieku Korzeniec na terenie m. Bojszowy Nowe

4  Rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w Bieruniu Czarnuchowicach,  Nadbudowa obwałowań cieku Wapienica w wraz z odbudową koryta cieku, gm. Czechowice-Dziedzice,  Odbudowa wałów rzeki Białej w gm. Bielsko-Biała,  Doszczelnienie prawego wału rzeki Wisły w Kaniowie w gm. Bestwina,  Odbudowa regulacji cieku Iłownica wraz z nadbudową istniejących i budową nowych wałów przeciwpowodziowych w gm. Czechowice-Dziedzice,  Nadbudowa prawego wału rzeki Gostynki w gm. Bojszowy Budowa wałów pow. rzeki Gostynki w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina gm. Bojszowy. Budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych w 2010 roku:

5 Zadania planowane do realizacji przez ŚZMiUW Katowice w roku 2011 Plan finansowy realizacji zadań w ramach Programu obejmuje środki z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości 5,9 mln zł oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 0,6 mln zł. Ogółem plan zakłada wykorzystanie środków w kwocie łącznej 6,5 mln zł. W ramach powyższego planu realizowane będą najważniejsze zadania: Budowa i nadbudowa wałów:  Cieku Wapienica w gm. Czechowice-Dziedzice  Cieku Iłownica w gm. Czechowice-Dziedzice  Rzeki Gostynka w gm. Bieruń i Bojszowy

6 Najważniejsze zadania realizowane i planowane do realizacji w dorzeczu rz. Wisły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (całkowita wartość przyznanych na rok 2011 środków 29,25 mln zł):  Rozbudowa prawego wału rzeki Przemszy w Bieruniu Czarnuchowicach,  Odbudowa koryta cieku Studzionka w gm. Pszczyna  Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w gm. Bieruń i Bojszowy – Etap III  Rozbudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły w gm. Goczałkowice  Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, gm. Czechowice-Dziedzice.

7 Zadania planowane do realizacji przez ŚZMiUW Katowice w roku 2011 – odbudowa i rozbudowa wałów Wały Przemszy i Wisły – Bieruń Wały Gostynki – Bieruń Wały Wisły W Czechowicach Dz. Wały Wisły w Goczałkowicach Wały Iłownicy w Czechowicach Dz. Wały Wapienicy w Czechowicach Dz.

8 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W roku 2011 ŚZMiUW otrzymał środki finansowe przeznaczone na usuwanie skutków powodzi w wysokości 10 mln zł z rezerwy celowej Budżetu Państwa oraz uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 5,19 mln zł.. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie 45 zadań rozpoczętych w roku 2010, a także pozwolą na rozpoczęcie nowych zadań

9 PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

10 Istotnym problemem determinującym budowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych jest istniejący obowiązek podatkowy, nakładający na spółki prawa handlowego, jakimi są kopalnie i przedsiębiorstwa wodociągowe, podatek w wysokości 2% wartości budowli rocznie na rzecz gmin, w których zlokalizowane są urządzenia takie jak: zapory, pompownie, kanały itp.

11 Kwestia organu odpowiedzialnego za budowę urządzeń przeciwpowodziowych Zgodnie z Prawem wodnym odpowiadają: dla zbiorników retencyjnych – RZGW, dla urządzeń wodnych istotnych dla potrzeb rolnictwa – marszałek województwa, dla pozostałych urządzeń (wały, poldery, kanały itp.) – nie jest to jednoznacznie określone, z problemem borykają się gminy.

12 Problem własności wód płynących: Problem stanowią małe cieki nieujęte w ewidencji RZGW lub wojewódzkiego zarządu melioracji znajdujące się na gruntach prywatnych, komunalnych lub pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.

13 Podstawowym problemem warunkującym bezpieczeństwo powodziowe jest usunięcie szkód w urządzeniach RZGW w Gliwicach i Krakowie

14 STRATY W URZĄDZENIACH WODNYCH NA OBSZARZE: RZGW Kraków – 87,1 mln zł RZGW Gliwice – 131,2 mln zł ZADANIA WYKONANE W 2010 ROKU : RZGW Kraków – 28 zadań na kwotę 2 900 tys zł RZGW Gliwice – 41 zadań na kwotę 2 045 tys zł

15 RZGW Gliwice Środki statutowe – regulacja i udrożnienie koryt rzeki Przemszy, Pszczynki i Kopydło na łączną kwotę 140,5 tys. zł, Środki z rezerwy celowej MSWiA na dokumentacje projektowe naprawy szkód w zlewni rzeki Przemszy – 150 tys. zł, Środki FOŚiGW – regulacja i udrożnienie koryt rzeki Białej i Małej Wisły na łączną kwotę 1,7 mln zł. RZGW Kraków Środki statutowe i WFOŚiGW - 40 zadań na łączną kwotę 7,5 mln zł. PLANOWANE DO WYKONANIA W 2011 ROKU:

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STAN REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY PRZED POWODZIĄ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY I ZAMIERZEŃ NA 2011 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google