Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brokering edukacyjny – doświadczenia z projektu Krzysztof Strzelecki Wiesława Stafiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brokering edukacyjny – doświadczenia z projektu Krzysztof Strzelecki Wiesława Stafiej."— Zapis prezentacji:

1 Brokering edukacyjny – doświadczenia z projektu Krzysztof Strzelecki Wiesława Stafiej

2

3

4 Celem programu pilotażowego w zakresie doradztwa edukacyjnego jest testowanie rozwiązań w zakresie poprawy dostępu osób dorosłych, nieuczestniczących aktywnie w kształceniu ustawicznym i napotykających bariery w dostępie do kształcenia, do usług kształcenia formalnego i pozaformalnego.

5 Nieufność odbiorców do realizatorów zewnętrznych - potrzeba partnerów projektu Mieszkańcy oczekują wymiernych korzyści z udziału w projekcie (szkolenie, dotacja, certyfikat, posiłki itp.) - tak było do tej pory Cały czas prowadzonych jest tu wiele działań projektowych - trudno o uczestników Powiat sępoleński – raport otwarcia

6 W powiecie sępoleńskim dominuje rodzinne rzemiosło (piekarze, stolarze, mechanicy pojazdowi, kosmetyczki) Brak zawodów innowacyjnych - niska świadomość potrzeby kształcenia ustawicznego Doradcy edukacyjni i zawodowi nie są przystosowani do pracy z trudnym klientem, mają złe nawyki zawodowe - skłonność do tworzenia „papierologii” Powiat sępoleński – raport otwarcia

7 Lokalni, zaangażowani doradcy Nasz patent to: Nasi doradcy posiadają bardzo dobre kwalifikacje. Znają powiat. Są rozpoznawalni i szanowani wśród mieszkańców. Korzystają z materiałów i narzędzi, które współtworzyli. Są zaangażowani.

8 Mówimy wprost co robimy Nasz patent to:

9 Przyjazna dla uczestników i doradców dokumentacja na każdym etapie projektu Nasz patent to:

10

11

12 Atrakcyjna, spójna reklama i informacja Nasz patent to: Przejazd mobila - Sępólno Krajeńskie 25.10.2013

13 Tak zachęcamy do udziału: Promujemy się podczas powiatowych imprez (Jarmark Św. Wawrzyńca, świąteczne spotkanie przedsiębiorców)

14 Nasz patent to: Przekazujemy ważne i użyteczne informacje (doradcy, przedstawiciele placówek kształcenia, wwwieszbochcesz.eu, artykuły w prasie i jej prenumerata dostępna w biurach doradczych, słuchowiska radiowe, listy informacyjne do nieformalnych partnerów projektu)

15 To nas wyróżnia: Stworzyliśmy proste formularze uczestnictwa kolportowane wraz - z broszurą informacyjną - testem wiedzy, którego wstępne wyniki zachęcają do bezpośredniego kontaktu z doradcą i kuponem konkursowym

16 To nas wyróżnia: Nasi doradcy stosują nowoczesne narzędzia Współpracujemy z lokalnym środowiskiem (samorząd, szkoły, organizacje pracodawców, animatorzy imprez) Spójna promocja

17

18

19

20

21

22

23 Pierwsze doświadczenia: Oferta edukacyjna na miejscu jest uboga, a do dużych ośrodków daleko Na rynku pracy są osoby o podobnych kwalifikacjach Słabo z mobilnością, szczególnie starszych Wyzwaniem było doradztwo dla pracujących

24 W wyniku udzielonej porady indywidualnej 75 beneficjentów, podejmie kształcenie formalne bądź pozaformalne i będzie objętych fazą monitoringu i opieki

25 Monitoring losów klientów projektu „wykształcenie zawsze w cenie” uczestniczących w fazie kształcenia

26 Czy Pana/Pani zdaniem indywidualna ścieżka edukacyjna zaproponowana przez doradcę w Pana/Pani przypadku jest:

27 Jakiego rodzaju pomocy oczekuje Pan/Pani od doradcy edukacyjnego?

28 Czy zamierza Pan/Pani kontynuować przyjętą ścieżkę edukacyjną w postaci kolejnych kursów/szkół?

29 Doradca edukacyjny (broker) jest pośrednikiem między klientem, a rynkiem szkoleniowym. Jego zadaniem jest pomoc w wyborze kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia, które będzie uwzględniało indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.

30 Etapy działania: Stan na 30 maja 2014 roku 1. Powstanie bazy danych o usługach edukacyjnych 2. Faza budowy zaufania - 500 osób (przystąpiło 310) 3. Porada indywidualna - doradztwo właściwe - 250 osób (131 osób) 4. Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu - 75 osób (18 osób) Promocja i informacja

31 Wakacje. Znów będą wakacje…

32


Pobierz ppt "Brokering edukacyjny – doświadczenia z projektu Krzysztof Strzelecki Wiesława Stafiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google