Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

2 Efekty realizacji projektu W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych w świetle wyników badań ewaluacyjnych osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

3 Przyczyny realizacji projektu: 1. Wskaźnik aktywności edukacyjnej w Polsce kształtował się w 2009 roku na poziomie 5,1%, podczas gdy średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej wynosiła 9,5% 1 ; 2. Wskaźnik udziału w kształceniu ustawicznym w regionie był dużo niższy od średniej krajowej i wynosił w 2009 roku jedynie 3,9% 2 ; 1. GUS, 2009 2. GUS BDL, 2009. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

4 Przyczyny realizacji projektu: 3. Niski poziom wiedzy społeczeństwa nt. kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia ustawicznego w formach szkolnych; 4. Niski stopień wiedzy i świadomości na temat znaczenia edukacji przez całe życie w rozwoju zawodowym i osobistym; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

5 Cel ogólny projektu: -upowszechnienie informacji i popularyzacja wiedzy na temat kształcenia ustawicznego w województwie łódzkim oraz podniesienie wiedzy i świadomości wśród mieszkańców regionu na temat możliwości korzystania z oferty kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i korzyści płynących z tego typu aktywności Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

6 1.Dostarczenie osobom w wieku 25-64 oraz osobom nieuczącym się w wieku 18- 24 z województwa łódzkiego informacji na temat istnienia, funkcjonowania i oferty szkół dla dorosłych poprzez działania promocyjno-informacyjne; 2.Zwiększenie poziomu wiedzy wśród osób w wieku 25-64 oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 z województwa łódzkiego na temat korzyści związanych z formalnym podnoszeniem kwalifikacji; 3. Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie korzystania z oferty kształcenia ustawicznego wśród odbiorców kampanii z województwa łódzkiego poprzez zakrojone na szeroką skalę działania promocyjno-informacyjne; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Cele szczegółowe

7 4.Umożliwienie szerokiego dostępu do informacji na temat kształcenia ustawicznego za pośrednictwem internetowego portalu wiedzy oraz punktu konsultacyjnego i infolinii; 5.Zwiększenie świadomości nt. istoty kształcenia ustawicznego i ciągłego uzupełniania/aktualizowania posiadanych kwalifikacji wśród osób w wieku 25- 64 oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 z województwa łódzkiego; 6. Zwiększenie udziału mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 18-64 oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 w formalnym kształceniu ustawicznym dzięki działaniom w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Cele szczegółowe

8 Działania bezpośrednie punkt informacyjny infolinia spotkania informacyjne konferencje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Kampania pośrednia reklama wielkoformatowa spoty radiowe spoty telewizyjne ogłoszenia w prasie i artykuły sponsorowane publikacja promująca kształcenie ustawiczne i dobre praktyki w regionie kampania internetowa Działania w ramach projektu

9 W badaniu ewaluacyjnym na dzień 28 października 2012 r. wzięło udział 458 osób, w tym 280 kobiet i 178 mężczyzn spośród 33344 osób, które skorzystały z działań projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Badanie ewaluacyjne Próba zawiera respondentów, którzy wypełnili ankietę ewaluacyjną podczas konferencji, spotkań informacyjno- promocyjnych lub drugiej wizyty w punkcie informacyjnym. Nie uwzględniono ankiet przesłanych drogą mailową. Źródło: opracowanie własne

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Odbiorcy projektu według wykształcenia Źródło: opracowanie własne.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Odbiorcy projektu według formy wsparcia Źródło: opracowanie własne.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Stosunek odbiorców projektu do kształcenia ustawicznego Źródło: opracowanie własne.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Spełnienie oczekiwań w związku ze skorzystaniem z oferty działań projektowych Źródło: opracowanie własne.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Samoocena poziomu świadomości na temat kształcenia ustawicznego przez i po skorzystaniu z działań projektowych oraz przydatności uzyskanych informacji

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Samoocena poziomu świadomości na temat kształcenia ustawicznego przez i po skorzystaniu z działań projektowych oraz przydatności uzyskanych informacji

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Planowany udział w ofercie kształcenia ustawicznego w regionie łódzkim Źródło: opracowanie własne.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10 Wskazane powyżej dane otrzymane na podstawie ankiety ewaluacyjnej wypełnionej przez 458 respondentów, pozwalają stwierdzić, iż projekt zakończył się sukcesem. Wszystkie cele szczegółowe, a w konsekwencji cel ogólny zostały osiągnięte. Osobom korzystającym z działań projektu, zarówno w obszarze kampanii pośredniej, jak i bezpośredniej dostarczono informacje o kształceniu ustawicznym jako idei oraz o jego korzyściach, efektach, jak również możliwościach edukacji w województwie łódzkim. Dzięki temu nastąpił wzrost zainteresowania edukacją permanentną wśród osób w wieku 25-64 oraz osób nieuczących się w wieku 18-24, a także wzrost świadomości jej wagi w życiu zawodowym i osobistym poprzez wskazanie znaczenia stałego dokształcania celem dostosowywania się do zmieniających się oczekiwań otoczenia. Ponadto podjęto działania zmierzające do przełamania stereotypów postrzegania kształcenia ustawicznego w formach szkolnych jako gorszej ścieżki kariery zawodowej i przekonania odbiorców kampanii o koniczność poszukiwania różnych ścieżek rozwoju zawodowego, wśród których obok doświadczenia najważniejsze miejsce zajmuje kształcenie ustawiczne.


Pobierz ppt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google