Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Idea flexicurity w projektach innowacyjnych Piotr Stronkowski Coffey International Development Człowiek najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Idea flexicurity w projektach innowacyjnych Piotr Stronkowski Coffey International Development Człowiek najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja Idea flexicurity w projektach innowacyjnych Piotr Stronkowski Coffey International Development Człowiek najlepsza inwestycja

2 Człowiek – najlepsza inwestycja Czym jest flexicurity? Człowiek najlepsza inwestycja Elastyczne i wiarygodne rozwiązania w zakresie umów o pracę Wszechstronna strategia uczenia się przez całe życie Efektywna aktywna polityka rynku pracy Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego Flexicuirty

3 Człowiek – najlepsza inwestycja Elastyczność i bezpieczeństwo Elastyczność Łatwość (elastyczność) zatrudniania i zwalniania dla obu stron Zamiana czasu pracy, stosowanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych Wysokie i dostosowane kwalifikacje do potrzeb rynku pracy oraz elastyczna organizacja pracy a płace zorientowane na wyniki w pracy. Bezpieczeństwo Pewność pracy w sensie zachowania określonego miejsca pracy u określonego pracodawcy Pewność zatrudnienia w sensie zdolności do zatrudnienia – czyli pewności świadczenia pracy ale niekoniecznie u tego samego pracodawcy Pewność dochodu – czyli ochrona dochodu w sytuacji ustania pracy zarobkowej. Człowiek najlepsza inwestycja

4 Człowiek – najlepsza inwestycja Kluczowe zasady flexicurity Obejmuje wszystkie cztery wymiary Równowaga praw i obowiązków Dopasowanie do specyficznych warunków Ograniczanie podziałów między insiders i outsiders Wewnętrzna i zewnętrzna flexicurity Wsparcie dla równości kobiet i mężczyzn Klimat zaufania i dialogu Rozsądne koszty budżetowe Człowiek najlepsza inwestycja

5 Człowiek – najlepsza inwestycja Wskaźniki wkładu dla Flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja

6 Człowiek – najlepsza inwestycja Wskaźniki procesu dla Flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Źródło:

7 Człowiek – najlepsza inwestycja Wskaźniki rezultatu dla Flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Źródło: Eurostat

8 Człowiek – najlepsza inwestycja Odsetek pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy Człowiek najlepsza inwestycja Źródło: Eurostat

9 Człowiek – najlepsza inwestycja Odsetek pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony w 2008 r. Człowiek najlepsza inwestycja Źródło: Eurostat

10 Człowiek – najlepsza inwestycja Udział w kształceniu ustawicznym (odsetek osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w ostatnich 4 tyg. w kształceniu ustawicznym) Człowiek najlepsza inwestycja Źródło: Eurostat

11 Człowiek – najlepsza inwestycja Odsetek pracowników pracujących długo (powyżej 48 godzin) Człowiek najlepsza inwestycja Źródło: Eurostat

12 Człowiek – najlepsza inwestycja Odsetek przedsiębiorstw oferujących elastyczną organizację pracy Człowiek najlepsza inwestycja Źródło: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

13 Człowiek – najlepsza inwestycja Wyzwania dla flexicurity Całościowe podejście – łączenie czterech wymiarów flexicurity Elastyczność pracy dla pracownika Elastyczność organizacji pracy Bezpieczeństwo pracy dla pracowników pracujących na umowach atypowych Rozwój kształcenia ustawicznego Godzenie życia rodzinnego i zawodowego Człowiek najlepsza inwestycja

14 Człowiek – najlepsza inwestycja Bezpieczeństwo dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów atypowych Wyzwania Segmentacja pracowników: Ograniczenie szans na awans Ograniczenie możliwości szkolenia Ograniczenie integracji społecznej w przedsiębiorstwie Brak pewności pracy Niski poziom wynagrodzeń Ograniczenie uprawnień pracowniczych Możliwe działania Tworzenie możliwości szkolenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów atypowych Wsparcie przy poszukiwaniu pracy Promowanie awansu wewnętrznego Człowiek najlepsza inwestycja

15 Człowiek – najlepsza inwestycja Elastyczna organizacja pracy Wyzwania Praca w niepełnym wymiarze czasu Elastyczne godziny pracy Elastyczne zasady rozliczania czasu pracy Zadaniowy system pracy Możliwość pracy w domu (telepraca) Job sharing Możliwe działania Promowanie elastycznej organizacji pracy wśród pracodawców (także publicznych) Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla pracodawców Promowanie elastycznego podejścia do pracy wśród pracowników Promowanie elastycznych form pracy wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

16 Człowiek – najlepsza inwestycja Rozwój kształcenia ustawicznego Wyzwania Niski poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym Niska skłonność pracodawców (MSP) do inwestowania w kształcenie ustawiczne pracowników Ograniczenie dostępu do kształcenia ustawicznego dla niektórych grup pracowników Niska skłonność pracowników do uczestniczenia w kształceniu ustawicznym Możliwe kierunki działań Promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród pracodawców i pracowników Instrumenty wspierające diagnozowanie potrzeb szkoleniowych wśród tych grup pracowników Instrumenty podnoszenia kompetencji osób o niskich kwalifikacjach, osób zatrudnionych na podstawie umów atypowych itd. Człowiek najlepsza inwestycja

17 Człowiek – najlepsza inwestycja Godzenie życia rodzinnego i zawodowego Wyzwania Praca w niepełnym wymiarze czasu Praca w systemie zadaniowym Elastyczne godziny pracy Możliwość pracy w domu (telepraca) Job sharing Lepszy dostęp do usług opiekuńczych (w tym także oferowanych przez pracodawcę) Segmentacja pracowników opiekujących się osobami zależnymi Możliwe kierunki działań Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy Dostępu do usług opiekuńczych Dostęp do szkoleń i doradztwa dla osób opiekującymi się osobami zależnymi Człowiek najlepsza inwestycja

18 Człowiek – najlepsza inwestycja Mainstreaming Staranny wybór innowacji – projekty innowacyjne nie zmienią systemu! Włączanie od początku do projektów osoby decyzyjne – adwokatów politycznych Stałe monitorowanie zmian w obszarze innowacji Gotowość do szybkiego dostarczenia gotowych, konkretnych produktów Monitorowanie i badanie efektywności i skuteczności wypracowywanych rozwiązań – decydenci lubią cyfry! Człowiek najlepsza inwestycja

19 Człowiek – najlepsza inwestycja Dziękuję za uwagę! Piotr Stronkowski Coffey International Development piotr_stronkowski@coffey.com Człowiek najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Idea flexicurity w projektach innowacyjnych Piotr Stronkowski Coffey International Development Człowiek najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google