Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea flexicurity w projektach innowacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea flexicurity w projektach innowacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Idea flexicurity w projektach innowacyjnych
Piotr Stronkowski Coffey International Development Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Czym jest flexicurity? Człowiek najlepsza inwestycja
Flexicuirty Elastyczne i wiarygodne rozwiązania w zakresie umów o pracę Wszechstronna strategia uczenia się przez całe życie Efektywna aktywna polityka rynku pracy Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

3 Elastyczność i bezpieczeństwo
Łatwość (elastyczność) zatrudniania i zwalniania dla obu stron Zamiana czasu pracy, stosowanie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych Wysokie i dostosowane kwalifikacje do potrzeb rynku pracy oraz elastyczna organizacja pracy a płace zorientowane na wyniki w pracy. Pewność pracy w sensie zachowania określonego miejsca pracy u określonego pracodawcy Pewność zatrudnienia w sensie zdolności do zatrudnienia – czyli pewności świadczenia pracy ale niekoniecznie u tego samego pracodawcy Pewność dochodu – czyli ochrona dochodu w sytuacji ustania pracy zarobkowej. Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

4 Kluczowe zasady flexicurity
Obejmuje wszystkie cztery wymiary Równowaga praw i obowiązków Dopasowanie do specyficznych warunków Ograniczanie podziałów między insiders i outsiders Wewnętrzna i zewnętrzna flexicurity Wsparcie dla równości kobiet i mężczyzn Klimat zaufania i dialogu Rozsądne koszty budżetowe Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

5 Wskaźniki wkładu dla Flexicurity
Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

6 Wskaźniki procesu dla Flexicurity
Źródło: Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

7 Wskaźniki rezultatu dla Flexicurity
Źródło: Eurostat Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Odsetek pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Źródło: Eurostat Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

9 Człowiek najlepsza inwestycja
Odsetek pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony w 2008 r. Źródło: Eurostat Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

10 Człowiek najlepsza inwestycja
Udział w kształceniu ustawicznym (odsetek osób w wieku lata uczestniczących w ostatnich 4 tyg. w kształceniu ustawicznym) Źródło: Eurostat Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

11 Odsetek pracowników pracujących długo (powyżej 48 godzin)
Źródło: Eurostat Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

12 Odsetek przedsiębiorstw oferujących elastyczną organizację pracy
Źródło: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

13 Wyzwania dla flexicurity
Całościowe podejście – łączenie czterech wymiarów flexicurity Elastyczność pracy dla pracownika Elastyczność organizacji pracy Bezpieczeństwo pracy dla pracowników pracujących na umowach atypowych Rozwój kształcenia ustawicznego Godzenie życia rodzinnego i zawodowego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

14 Człowiek najlepsza inwestycja
Bezpieczeństwo dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów atypowych Wyzwania Możliwe działania Segmentacja pracowników: Ograniczenie szans na awans Ograniczenie możliwości szkolenia Ograniczenie integracji społecznej w przedsiębiorstwie Brak pewności pracy Niski poziom wynagrodzeń Ograniczenie uprawnień pracowniczych Tworzenie możliwości szkolenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów atypowych Wsparcie przy poszukiwaniu pracy Promowanie awansu wewnętrznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

15 Elastyczna organizacja pracy
Wyzwania Możliwe działania Praca w niepełnym wymiarze czasu Elastyczne godziny pracy Elastyczne zasady rozliczania czasu pracy Zadaniowy system pracy Możliwość pracy w domu (telepraca) Job sharing Promowanie elastycznej organizacji pracy wśród pracodawców (także publicznych) Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla pracodawców Promowanie elastycznego podejścia do pracy wśród pracowników Promowanie elastycznych form pracy wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

16 Rozwój kształcenia ustawicznego
Wyzwania Możliwe kierunki działań Niski poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym Niska skłonność pracodawców (MSP) do inwestowania w kształcenie ustawiczne pracowników Ograniczenie dostępu do kształcenia ustawicznego dla niektórych grup pracowników Niska skłonność pracowników do uczestniczenia w kształceniu ustawicznym Promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród pracodawców i pracowników Instrumenty wspierające diagnozowanie potrzeb szkoleniowych wśród tych grup pracowników Instrumenty podnoszenia kompetencji osób o niskich kwalifikacjach, osób zatrudnionych na podstawie umów atypowych itd. Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

17 Godzenie życia rodzinnego i zawodowego
Wyzwania Możliwe kierunki działań Praca w niepełnym wymiarze czasu Praca w systemie zadaniowym Elastyczne godziny pracy Możliwość pracy w domu (telepraca) Job sharing Lepszy dostęp do usług opiekuńczych (w tym także oferowanych przez pracodawcę) Segmentacja pracowników opiekujących się osobami zależnymi Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy Dostępu do usług opiekuńczych Dostęp do szkoleń i doradztwa dla osób opiekującymi się osobami zależnymi Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

18 Człowiek najlepsza inwestycja
Mainstreaming Staranny wybór innowacji – projekty innowacyjne nie zmienią systemu! Włączanie od początku do projektów osoby decyzyjne – adwokatów politycznych Stałe monitorowanie zmian w obszarze innowacji Gotowość do szybkiego dostarczenia gotowych, konkretnych produktów Monitorowanie i badanie efektywności i skuteczności wypracowywanych rozwiązań – decydenci lubią cyfry! Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja

19 Dziękuję za uwagę! Piotr Stronkowski Coffey International Development
Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Idea flexicurity w projektach innowacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google