Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój region w Europie Wsparcie dla nowoczesnych form świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Działania 4.3. RPO WK-P Rozwój komercyjnych e-usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój region w Europie Wsparcie dla nowoczesnych form świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Działania 4.3. RPO WK-P Rozwój komercyjnych e-usług."— Zapis prezentacji:

1 Mój region w Europie Wsparcie dla nowoczesnych form świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Działania 4.3. RPO WK-P Rozwój komercyjnych e-usług

2 Mój region w Europie „Społeczeństwo Informacyjne to nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji.” Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

3 Mój region w Europie Wyodrębnione sfery Społeczeństwa Informacyjnego e-government (elektroniczna administracja) e-science (zaplecze informatyczne nauki) e-health (usługi zdrowotne) e-businesse-tourism e-transport e-learning (zdalne nauczanie)

4 Mój region w Europie Podział środków na Budowę Społeczeństwa Informacyjnego w województwach:

5 Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

6 Mój region w Europie Cel działania: zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

7 Mój region w Europie E - usługi - Usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe oraz usługi w których czynności sprzedaży towarów dokonywane są za pomocą sieci (e-handel). Definicja e-usług w RPO WK-P

8 Mój region w Europie W zakres e-usług nie wchodzą: · usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, o których mowa w dyrektywie 77/388/EWG; · usługi telekomunikacyjne w rozumieniu dyrektywy 77/388/EWG; · usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej; · usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego; · hurtownie danych off-line; · usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji; · centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk); · usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty; · konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert; · usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych; · dostęp do Internetu i stron World Wide Web; · usługi telefoniczne świadczone przez Internet..

9 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów. 1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci.

10 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów. 2. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu.

11 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów. 3. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP.

12 Mój region w Europie Beneficjenci Mikro przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy.

13 Mój region w Europie Konkurs Termin ogłoszenia: marzec 2009 Środki: 71,454 miliona zł (15,216 milionów €) Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu: 0,5 miliona zł

14 Mój region w Europie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mój region w Europie Wsparcie dla nowoczesnych form świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Działania 4.3. RPO WK-P Rozwój komercyjnych e-usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google