Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Departament Zarządzania Programami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Departament Zarządzania Programami."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Projekty kluczowe to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, które umiejscowione są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowanych będzie 5 Programów oraz Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego (łącznie 83 projekty). Alokacja przewidziana na dofinansowanie projektów kluczowych środkami EFRR – 371,80 mln EUR.

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do podpisania podpisane Turystyka6-37 Rewitalizacja4--- Transport41-5 Środowisko przyrodnicze -1-- Razem142312

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do podpisania podpisane Przedsiębiorczość-1-2 Turystyka7-311 Infrastruktura społeczna---4 Rewitalizacja4--- Transport201-5 Środowisko przyrodnicze147-3 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego --11 Razem459426

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTE W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ,00 2. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S.A ,00

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1. Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo- konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu Muzeum Warmii i Mazur ,99

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie Gmina Olsztyn ,22

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie W-M Filharmonia ,40

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 4. Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda ,87

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru Gmina Miejska Iława ,18

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn ,83

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego Gmina Miejska Iława ,63

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4. Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda Gmina Ostróda ,44

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak Gmina Iława ,00

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Uzdrowisko w Siemianach- I etap- budowa ścieżek rowerowych Gmina Iława ,16

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłęk Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu ,39

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński ,72

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki ,25

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg ,10

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 4. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn ,55

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1.Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława ,09

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2.Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn ,32

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski ,86

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4.Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława ,76

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) - Szymonówko Gmina Małdyty ,17

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap ,34

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn Gmina Ryn ,67

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki ,08

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko- mazurskim Samorząd Województwa ,35

31 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Stan wdrażania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Departament Zarządzania Programami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google