Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie funduszy unijnych przez Miasto Leszno Tomasz Malepszy Prezydent Miasta Leszna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie funduszy unijnych przez Miasto Leszno Tomasz Malepszy Prezydent Miasta Leszna."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykorzystanie funduszy unijnych przez Miasto Leszno Tomasz Malepszy Prezydent Miasta Leszna

3 Wartość projektów Całkowita wartość projektów w latach 2007 – 2013: 145 657 445,79 zł w tym:  Projekty inwestycyjne i komunikacyjne: 116,31 mln zł  Wspieranie lokalnej gospodarki: 26,80 mln zł  Projekty edukacyjne: 2,55 mln zł

4 Projekty inwestycyjne i komunikacyjne Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Przebudowa drogi woj. nr 323 Budowa ul. Geodetów Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu strefy I.D.E.A. Przebudowa ul. Usługowej Przebudowa drogi krajowej nr 12 Zakup nowych autobusów

5 Projekty inwestycyjne: - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Droga krajowa nr 5 Usługowa Droga wojewódzka 323 Geodetów - WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Droga krajowa nr 12 Przebudowa skrzyżowania

6 Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 71, 88 mln PLN Dofinansowanie unijne: 61,00 mln PLN 85 % kosztów kwalifikowanych projektu Okres realizacji: XII.2010 –IX.2013

7 Opis Projektu zaprojektowanie i wykonanie 4,8 km odcinka drogi krajowej nr 5, w tym: całkowitą wymianę nawierzchni, budowę ronda budowę zatoki dla kontroli w zakresie ważenia pojazdów remont przejścia podziemnego, budowę i przebudowę: ciągi pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe, sygnalizacje świetlne, oświetlenie uliczne, kanalizacja, linia światłowodowa, zieleń) system sterowania ruchem na całej przebudowywanej trasie.

8 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta (ul. Okrężna, ul. Leśna, ul. 1 Maja, ul. Rynek Zaborowski, ul. Górowska.) Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Wartość projektu: 15,80 mln PLN Dofinansowanie unijne: 7,05 mln PLN 45 % kosztów kwalifikowanych projektu Okres realizacji: II.2010 –X.2011 Droga wojewódzka 323 LESZNO

9 Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Wartość projektu: 4,16 mln PLN Dofinansowanie unijne: 1,98 mln PLN 48 % kosztów kwalifikowanych projektu Okres realizacji: VII.2010 –V.2011

10 Opis Projektu Ul. Geodetów LESZNO Budowa nowej drogi gminnej - ulicy Geodetów na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do ul. Usługowej o długości ok. 1 km wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia, jak również: drogi rowerowe, skrzyżowania z mającymi powstać drogami ciągi piesze i rowerowe, zieleń, kanalizacja i oświetlenie

11 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej oraz przebudowa ul. Usługowej Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Wartość projektu: 7,13 mln PLN Dofinansowanie unijne: 5,31 mln PLN 75 % kosztów kwalifikowanych projektu Okres realizacji: I.2011 – V.2011

12 Opis Projektu ul. Usługowa LESZNO Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie, położonej w południowo- wschodniej części miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 5 oraz drogi wojewódzkiej nr 323 budowa nowej infrastruktury drogowej, kanalizacja, oświetlenie uliczne budowa nowej nawierzchni ul. Usługowej.

13 Przebudowa DK 12 w Lesznie w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Unii Europejskiej, Estkowskiego i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 7,47 mln PLN Dofinansowanie unijne: 3,80 mln PLN 50 % kosztów kwalifikowanych projektu Okres realizacji: VI.2012 –X.2012

14 Opis Projektu Rozbudowa skrzyżowania ulicy Unii Europejskiej z ulicami Estkowskiego i Portugalską wraz z przebudową i wzmocnieniem nawierzchni odcinka o długości 487,62 m ulicy Unii Europejskiej, położonej w ciągu drogi krajowej nr 12 w Lesznie. Rozbudowa skrzyżowania polegać będzie na zmianie geometrii – budowa ronda oraz poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni i chodników, z przebudową infrastruktury podziemnej.

15 Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Wartość projektu: 9,87 mln PLN Dofinansowanie unijne: 7,89 mln PLN 80 % kosztów kwalifikowanych projektu Okres realizacji: Projekt zrealizowano w 2010r.

16 Opis Projektu zakup 11 nowoczesnych autobusów Głównym celem projektu było podniesienie jakości infrastruktury miejskiego transportu publicznego Leszna Wyposażenie autobusów: - systemy wizualne - monitoring, - klimatyzację, - rampę dla wózków, - system elektronicznego liczenia., - ekologiczne silniki.

17 Zestawienie: budżet projektów inwestycyjnych i komunikacyjnych Wartość projektu Kwota dofinansowania % Droga Krajowa nr 571,88 mln zł 61,00 mln zł 85% Droga Wojewódzka 323 15,80 mln zł 7,05 mln zł 45% Ul. Geodetów 4,16 mln zł 1,98 mln zł48% IDEA – ul. Usługowa 7,13 mln zł5,31 mln zł75% Droga Krajowa nr 12 7,47 mln zł3,80 mln zł50% Zakup autobusów MZK 9,87 mln zł 7,89 mln zł 80 % -------------------------------------------------------- 116,31 mln zł87,03 mln zł75%

18 Wspieranie lokalnej gospodarki Budowa inkubatora Rozwiń Skrzydła w Biznesie Promocja produktów turystycznych południowo-zachodniej Wielkopolski Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa Utworzenie sieci Leszczyńskie Smaki Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

19 Budowa inkubatora przedsiębiorczości Priorytet I: Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.4: Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 11 047 815,24 zł Dofinansowanie: 3 533 601,29 zł

20 Rozwiń Skrzydła w biznesie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Partnerzy projektu: Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, PWSZ Wartość projektu 1,87 mln zł W ramach projektu: – zrealizowano szkolenia dla 100 osób nt zakładania własnej działalności gospodarczej w wymiarze 336 godzin - prowadzono doradztwo/konsultacje specjalistyczne w wymiarze 600 godzin - 30 osób otrzymało dotację inwestycyjną do 40 tys. złotych na łączną kwotę 1 116 181,21 oraz comiesięczne wsparcie pomostowe wypłacane w kwocie 1100zł przez 6mc, - powstały dwa punkty promocyjno-informacyjne (65 529 54 03,65 529 69 78) Okres realizacji 1.10.2010-30.09.2012

21 Promocja produktów turystycznych południowo – zachodniej Wielkopolski Imprezy promocyjne, Wydawnictwa promocyjne, Kampania wizerunkowa, Gadżety reklamowe, Badania opinii. Całkowita wartość projektu: 2,12 mln zł Kwota dofinansowania: 1,80 mln zł (85%) Okres realizacji: I.2010 – XII.2013

22 Klaster budowlany "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności„ Obecnie 32 uczestników Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Wartość projektu: 0,81 mln zł

23 Leszczyńskie Smaki Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Obecnie 18 uczestników Projekt służący wykorzystaniu wspólnych działań pozwalających na efektywna promocję i zbudowanie wspólnej silnej regionalnej marki. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Wartość projektu: 0,97 mln PLN

24 Projekty PUP Wartość projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy: 9,99 mln zł Kwota dofinansowania: 8,51 mln zł

25 Projekty edukacyjne Wartość projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły w Lesznie: 2,55 mln zł Kwota dofinansowania: 2,49 mln zł

26 Zestawienie: budżet wszystkich projektów unijnych Wartość projektów Kwota dofinansowania % Projekty inwestycyjne i komunikacyjne 116,31 mln zł 87,03 mln zł 75% Wspieranie lokalnej gospodarki 26,80 mln zł 17,48 mln zł 65% Projekty edukacyjne 2,55 mln zł 2,49 mln zł 98% ------------------------------------------------------------- 145,66 mln zł 107,00 mln zł 73%

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykorzystanie funduszy unijnych przez Miasto Leszno Tomasz Malepszy Prezydent Miasta Leszna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google