Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław, wrzesień 2010. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław, wrzesień 2010. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław, wrzesień 2010

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego: 250 705 zł wykonanie dotacji celowej budżetu państwa - 250 705 zł (EFRROW– 188 029 zł, budżet państwa– 62 676 zł) 31 996 zł wykonanie budżetu województwa dolnośląskiego - 31 996 zł (finansowanie niekwalifikowalnego podatku VAT)

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

4

5

6

7

8

9

10 Cel: Skuteczne wykonywanie czynności instytucji pośredniczącej powierzonych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w ramach PO RYBY 2007-2013. Zadanie realizowane jest na podstawie Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych zatwierdzonego przez MRiRW i realizowanego przez Zarząd Województwa 1 389 zł Środki w kwocie: 1 389 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie: artykułów biurowych i papierniczych Przyczyna niskiego wydatkowania środków: Przyczyna niskiego wydatkowania środków: mniejsza, niż wstępnie szacowano ilość podróży służbowych i szkoleń pracowników. Ponadto ze względu na przedłużające się procedury przetargowe nie zakupiono mebli i wyposażenia biurowego. Zakupu mebli i wyposażenia dokonano w lipcu br. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan po zmianach na 30.06.2010 r. : 98 300 zł 1 389 zł Wykonanie: 1 389 zł % wykonania: 1,41%

11 Zadania własne finansowane w całości ze środków krajowych realizowane przez Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 Przyczyna niskiego wydatkowania środków: Przyczyna niskiego wydatkowania środków: większość zaplanowanych w budżecie na 2010 rok działań jest realizowanych w II półroczu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan po zmianach na 30.06.2010 r. : 425 946 zł 26 446 zł Wykonanie: 26 446 zł % wykonania: 6,21% Cel: Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska

13 Festiwal Tradycji Dolnego Śląska Dożynki Wojewódzkie opracowanie IV edycji Katalogu produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi opracowanie i wydanie kalendarza o produktach regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska oraz o imprezach z nimi związanych organizacja konferencji branżowych (Grupy Producenckie, miody odmianowe- marka dolnośląska, produkty regionalne i tradycyjne) W ramach zadania budżetowego „Realizacja zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich” w 2010r. zaplanowano następujące działania: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 konkursy związane z honorowym patronatem Marszałka i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego: (Wystawa Hodowlana Koni w Siedlcu, konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Konkurs „Kryształowa Koniczyna”, Święto Pierogów w Paszowicach, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Otwarcie Sezonu Pszczelarskiego na Dolnym Śląsku, „Wzorowa pasieka” i „Wzorowe gospodarstwo pasieczne”, „Muchowska Kosa”, „Dolnośląskie miody odmianowe”). Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 Plan po zmianach na 30.06.2010 r. : 100 000 zł 80 000 zł Wykonanie: 80 000 zł % wykonania: 80% Cel: Wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej ukierunkowanego na potrzeby praktyki rolniczej Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Dotacja dla DODR we Wrocławiu podzielona została na dwie części: 1 500 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników 500 000 zł z przeznaczeniem na remonty W pierwszym półroczu 2010 roku część dotacji przeznaczona na wynagrodzenia przekazywana była DODR do 25 dnia każdego miesiąca w równych transzach – 125 000 zł. Część dotacji przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w drugim półroczu 2010 roku. Plan po zmianach na 30.06.2010 r. : 2 000 000 zł 750 000 zł Wykonanie: 750 000 zł % wykonania: 37,5 % Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 Plan po zmianach na 30.06.2010 r. : 3 225 500 zł 404 534 zł Wykonanie: 404 534 zł % wykonania: 12,54% Cel: wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi Środki finansowe przeznaczane są min. na: zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remonty świetlic, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego wsi. Przyczyna niskiego wydatkowania środków: Przyczyna niskiego wydatkowania środków: realizacja IV edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” nastąpi w III i IV kwartale br. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 Plan po zmianach na 30.06.2010 r. : 380 000 zł 72 015 zł Wykonanie: 72 015 zł % wykonania: 18,95% Cel: wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi Środki finansowe przeznaczane są min. na: szkolenia dla liderów i gminnych koordynatorów Odnowy Wsi, podróże studyjne, wydanie materiałów i gadżetów promocyjnych, współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie inwentaryzacji zasobów przestrzeni wiejskiej i kultury materialnej, warsztaty z zakresu opracowania sołeckich strategii rozwoju. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

19


Pobierz ppt "Wrocław, wrzesień 2010. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google