Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny."— Zapis prezentacji:

1 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

2 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Podstawa prawna KSOW art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); art. 41 rozporządzenia Komisji nr 1974/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005; art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich; Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

3 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Cel główny KSOW wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym (zgodnie z PROW 2007-2013)

4 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Struktura organizacyjna KSOW Sekretariat KSOW (w MRiRW) 16 sekretariatów regionalnych – Samorządy Województw; Grupa Robocza ds. KSOW; 5 podgrup tematycznych.

5 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sekretariaty Regionalne - zadania Zapewnienie wymiany informacji i koordynacja działań sieci na poziomie wojewódzkim; Sporządzanie wojewódzkiego planu działania we współpracy z partnerami; Realizacja zadań wojewódzkich wynikających z Krajowego Planu Działania; Koordynacja współpracy z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi na poziomie województwa.

6 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan działania KSOW: Plan działania KSOW jest to jeden dokument w którym zostały zaplanowane działania zmierzające do realizacji celów KSOW. Plan działania KSOW zgodnie z art. 68 ust.2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz PROW 2007-2013 zawiera m.in. następujące nazwy działań, w ramach których będą realizowane zadania szczegółowe: 1.Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; 2.Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i know-how; 3.Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;

7 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan działania KSOW: 4.Zarządzanie siecią; 5.Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; 6.Wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej; 7.Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

8 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Został powołany decyzją Zarządu Województwa 17 lutego 2009 roku (Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 12/62/09/III) Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW Realizacja Planu Działania 540 980 euro 2 200 000 euro

9 TARGI Uczestnictwo LGD w Jesiennych Targach Wszystko dla Rolnictwa Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra Food 2009 Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Targi Łódź Natura Food KONKURSY Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne Na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu ze środków UE Przyjazna wieś Na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie warmińsko – mazurskim Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy Regionalne Święto Ryby, Warmia Mazury Powiśle VI Regionalne Święto Gęsi Sołeckie Przysmaki IX Regionalny Finał Ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów Kartaczewo 2009 Warmińska uczta pierogowa Święto mazurskiego kartoflaka Działanie 1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 180 212 zł28 939 zł Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 Działanie 2 Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, organizacja wymiany doświadczeń know – how Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego KONFERENCJE Konferencja ekologiczna Rolnictwo ekologiczne - praktyczne aspekty produkcji, przetwórstwa i dystrybucji Konferencja międzynarodowa Wieś - tu żyję, pracuję, odpoczywam Międzynarodowa konferencja Żywność regionalna i tradycyjna – aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne PUBLIKACJE Publikacja broszury informacyjnej na temat zasad dobrostanu zwierząt cross compliance WYSTAWY Wystawa zwierząt hodowlanych, organizowana w ramach XVI Jesiennych Targów Rolniczych Wszystko dla rolnictwa

13 10 000 zł30 012 zł Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

14 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15 Działanie 3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między LGD Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZKOLENIA Szkolenie Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania - aspekty prawne i ekonomiczno finansowe Szkolenie Możliwości współpracy i pozyskiwania środków finansowych w ramach osi 4 Leader SEMINARIA Międzynarodowe seminarium Projekty współpracy - wymiar międzyregionalny i międzynarodowy FORUM I Forum LGD Warmii i Mazur II Forum LGD Warmii i Mazur Szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur

16 11 588 zł23 133 zł Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

17 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

18 Działanie 4 Zarządzanie siecią Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZKOLENIA, SPOTKANIA PRACOWNIKÓW SR KSOW Szkolenie dotyczącym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Spotkanie koordynacyjno- informacyjne PROMOCJA Artykuł w miesięczniku Rolnicze ABC Opracowanie i druk Biuletynu KSOW (kwartalnik) Gadżety promocyjne Spot reklamowy dotyczący obszarów wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego Film reklamowy dotyczący obszarów wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego

19 98 236 zł Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

20 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

21 Działanie 5 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego KONFERENCJE Konferencja Leader potrzebuje Liderów Konferencja Perspektywa rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce WYJAZDY STUDYJNE na II Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi na wystawę Agritechnika 2009 do Hanoweru do Niemiec dla przedstawicieli Grup Producentów Rolnych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego do Francji na Targi Rolnicze Terralies 2009 do Włoch - Prowincja Perugia do Szwecji na Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego do Niemiec – Saksonia Anhalt w 4 Lokalnych Grupach Działania dla uczestników seminarium Projekty współpracy - wymiar międzyregionalny i międzynarodowy

22 358 456 zł Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

23 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

24 Działanie 6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej w tym międzynarodowej Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego KONFERENCJE Konferencja Rolnictwo i wspólna polityka rolna w świetle wyzwań środowiskowych SEMINARIA Seminarium Projekty współpracy - wymiar międzyregionalny i międzynarodowy

25 1 509 zł Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

26 Działanie 7 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZKOLENIA Szkolenie Doświadczenia polowe jako podstawa badań i systemów wspierania decyzji w produkcji roślinnej Szkolenie dla pszczelarzy podczas Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza SEMINARIA Seminarium Funkcjonowanie grup producentów rolnych oraz rozwijanie wspólnych inicjatyw dotyczących współpracy między nimi KONFERENCJE Konferencja Współpraca grup producentów rolnych w zakresie wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem na rynku i udziału w projektach realizowanych w ramach KSOW Konferencja Obszary wiejskie w województwie warmińsko - mazurskim - w jakim kierunku?

27 6 643 zł28 229 zł Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

28 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

29 Realizacja Planu Działania w latach 2008-2009

30 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

31 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Realizacja Planu Działania w 2009 roku

32 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

33 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dziękuję za uwagę Jarosław Sarnowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa


Pobierz ppt "Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google