Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania: 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 133 Działania informacyjne i promocyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania: 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 133 Działania informacyjne i promocyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Działania: 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 133 Działania informacyjne i promocyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Agnieszka Leszczyńska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Celem działania jest: Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości, Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

3 Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Za co płaci ARiMR Uczestnikom systemu integrowana produkcja zwraca się koszty: kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji poniesione na uzyskanie zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych

4 Działanie 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności składek na rzecz grupy producentów, jeżeli producent rolny należy do grupy producentów, poniesionych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność zakupu specjalistycznych publikacji na temat prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz zakupu pułapek feromonowych i lepowych zwrot kosztów składki lub publikacji i pułapek - do kwoty 750 zł Łączna wysokość wsparcia wynosi max. 2750 zł

5 Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne Celem działania jest: Zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności, Pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności, Pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności, Wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

6 Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70 % kosztów kwalifikowanych, faktycznie poniesionych na realizację działań (operacji) informacyjnych lub promocyjnych. Koszty kwalifikowalne to koszty poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie. Koszty kwalifikowa l ne obejmują podatek od towarów i usług (VAT), w przypadku beneficjenta, który nie ma innej możliwości aby ten podatek odzyskać Działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne

7 Agnieszka Leszczyńska Wydział Pomocy Nieinwestycyjnej i Spółdzielczości Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Tel. 022 623 14 82 e-mail: Agnieszka.Leszczynska@minrol.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania: 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 133 Działania informacyjne i promocyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google