Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowane będą poprzez działania zapisane w PLANIE DZIAŁANIA plan tworzony jest na poziomie krajowym przez Sekretariat Centralny we współpracy z Sekretariatami Regionalnymi; de facto Plan Działania krajowy obejmuje Plany Działań wszystkich 16 Sekretariatów Regionalnych oraz Sekretariatu Centralnego; Sekretariat Regionalny tworzy Plan Działania dla swojego obszaru; Plan tworzony jest we współpracy z partnerami KSOW w Województwie Pomorskim oraz poddawany konsultacjom; plany działania przygotowywane są na okres dwóch lat (obecnie realizowany jest plan na lata 2008-2009);

3 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA Plany Działań Sekretariatu Regionalnego KSOW dla Województwa Pomorskiego na poszczególne lata realizacji tworzone będą w oparciu o wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zawierać będą działania do realizacji na terenie Województwa Pomorskiego z zakresu:

4 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA 1.identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat, 2.przeniesienia dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacji wymiany doświadczeń i know-how, 3.przygotowania programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między Lokalnymi Grupami Działania, 4.zarządzania siecią, 5.pomocy technicznej dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, 6.wspierania dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, 7.wymiany wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Plany zawierać również będą: Harmonogram realizacji działań objętych planem działania z podziałem na kwartały oraz ich koszty.

5 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA SR 2008-2009 Projekt Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW dla Województwa Pomorskiego na lata 2008-2009 został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 537/211/09 z dnia 5 maja 2009 roku Łączna kwota: 1 311 000 zł

6 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA SR 2008-2009 1.identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat: konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych *; konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne *; stworzenie bazy danych dotyczącej zgłoszonych i wybranych projektów – Pomorska Baza Dobrych Praktyk*; udział i współorganizowanie regionalnych, krajowych i zagranicznych imprez informacyjno-promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich; wsparcie konkursu "Piękna Wieś; informatory/poradniki dot. grup producentów rolnych, produktom tradycyjnym

7 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA SR 2008-2009 2. przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how, konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych (m.in. wizytowanie projektów), broszura informacyjna, ścianka wystawiennicza; konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne* (film promocyjny - przygotowanie i emisja w telewizji), broszura informacyjna oraz artykuły sponsorowane w lokalnej prasie; konkurs plastyczny dla najmłodszych poświęcony tematyce Unijnej (m.in. wydanie albumu z rysunkami dzieci i

8 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA SR 2008-2009 3. przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD, wymiana doświadczeń między Lokalnymi Grupami Działania, identyfikacja potrzeb szkoleniowych LGD; szkolenia dla pomorskich LGD wyjazd studyjny pomorskich LGD krajowy wyjazd studyjny; finansowanie innych inicjatyw;

9 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA SR 2008-2009 4. zarządzanie siecią organizacja stoisk KSOW; broszury informacyjne SR KSOW oraz obszarów wiejskich i rolnictwa województwa pomorskiego; wielojęzyczne informatory nt pomorskich Lokalnych Grup Działania; kampania medialna (spot telewizyjny i artykuły sponsorowane) materiały promocyjne, reklamowe i upominkowe na bieżące potrzeby SR KSOW;

10 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA SR 2008-2009 5. pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, wyjazd studyjny - wymiana doświadczeń w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych; Konferencja - Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego trójstronne (Polska - Pomorskie; Francja; Niemcy) spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

11 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – PLAN DZIAŁANIA SR 2008-2009 6. wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, wykłady poświęcone zagadnieniom związanym z obszarami wiejskimi na terenie wybranych szkół ponadpodstawowych w ramach "Lekcji samorządności; krajowe i zagraniczne wyjazdy pracowników SR, Samorządu Województwa Pomorskiego, partnerów sieci w imprezach (w tym w konferencjach) związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich

12 KRAJOWE FORUM KOBIET WIEJSKICH: REWA 5-7 czerwca 2009 r. – POMORSKA IZBA ROLNICZA

13 III POMORSKIE ŚWIĘTO TRADYCYJNEGO: GDAŃSK 24-25 MAJA 2009 r – PODR NA ZLECENIE UMWP

14 POMORZE NA KONGRESIE ODNOWY WSI – 27-30 MAJA 2009 r

15 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – KORZYŚCI ścieżka szybkiego dostępu do aktualnej informacji z zakresu szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich (nt. szkoleń/ konferencji/ realizowanych projektów/ możliwości uzyskania wsparcia realizacji swoich projektów); korzystanie ze szkoleń/ konferencji/ seminariów/ targów itp.; możliwość wpływu na kierunki i priorytety działań w regionie poprzez prawo konsultacji regionalnych Planów Działania; dostęp do wiedzy i doświadczeń nt. sposobu rozwiązywania problemów przez partnerów i możliwość wykorzystania ich do rozwiązania własnych (dobre praktyki); możliwość identyfikacji innowacyjnych metod rozwiązań problemów; identyfikacja problemów wspólnych/ szansa wypracowania rozwiązań systemowych z wykorzystaniem potencjału i zasobów innych partnerów;

16 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH – KORZYŚCI cd integracja z krajowymi i zagranicznymi partnerami sieci różnych sektorów (publicznego, społecznego, gospodarczego); skuteczna ścieżka w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów partnerskich; szansa lepszego wykorzystania własnych umiejętności, kompetencji i zasobów merytorycznych/ kadrowych/ finansowych i technicznych poprzez łączenie ich z potencjałem innych partnerów; możliwość wsparcia finansowego/ technicznego własnych inicjatyw; promocja własnej działalności/ własnych dobrych praktyk wśród szerokiego grona pomiotów.

17 JAK ZOSTAĆ PARTNEREM KSOW? należy JEDYNIE wyrazić wolę współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego formularza zgłoszeniowego i odesłać go w wersji papierowej do DPROW UMWP i elektronicznej na adres email: ksow@woj- pomorskie.plksow@woj- pomorskie.pl

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: ksow@woj-pomorskie.plksow@woj-pomorskie.pl dprow@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google