Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tryb konkursowy: 2008-2010 – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tryb konkursowy: 2008-2010 – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1

2 Tryb konkursowy: 2008-2010 – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania energetyczne Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Usługi i aplikacje dla ludności Komercyjne e-usługi Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Inwestycje w przedsiębiorstwa Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Promocja i rozwój markowych produktów – targi, wystawy i kampanie promocyjne Uzbrojenie terenów pod inwestycje Turystyka Rewitalizacja miast Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania energetyczne Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Usługi i aplikacje dla ludności Komercyjne e-usługi Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Inwestycje w przedsiębiorstwa Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Promocja i rozwój markowych produktów – targi, wystawy i kampanie promocyjne Uzbrojenie terenów pod inwestycje Turystyka Rewitalizacja miast

3 Tryb konkursowy L.p.Oś priorytetowa Liczba złożonych projektów Liczba wybranych projektów Dotacja – wybrane projekty 1Rozwój infrastruktury technicznej14910897,5 mln PLN 2Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska67 45 62,8 mln PLN 3Rozwój infrastruktury społecznej421657,2 mln PLN 4Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 61366,0 mln PLN 5Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw1222473321,1 mln PLN 6Wsparcie rozwoju turystyki146-- 7Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 24 11 40,9 mln PLN RAZEM1711687585,5 mln PLN

4 Tryb indywidualny L.p.Oś priorytetowa Liczba złożonych projektów Liczba wybranych projektów Dotacja – wybrane projekty 1Rozwój infrastruktury technicznej3223400,3 mln PLN 2Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 8 6 22,6 mln PLN 3Rozwój infrastruktury społecznej2317149,7 mln PLN 4Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2 1 12,6 mln PLN 5Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 8 4 97,1 mln PLN 6Wsparcie rozwoju turystyki9755,6 mln PLN 7Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 3331,2 mln PLN RAZEM8561769,1 mln PLN

5 UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna 123 projekty drogowe 1 zakup taboru 1 projekt dotyczący Portu Lotniczego Dofinansowanie 476,86 mln PLN Wykorzystanie środków – 50,04 % 123 projekty drogowe 1 zakup taboru 1 projekt dotyczący Portu Lotniczego Dofinansowanie 476,86 mln PLN Wykorzystanie środków – 50,04 %

6 18 projektów kluczowych o dofinansowaniu 371,1 mln PLN Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin” - dotacja 10,2 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia” – dotacja 40 mln PLN. „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” – dotacja 12,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek A-1” – dotacja 35,9 mln PLN. 18 projektów kluczowych o dofinansowaniu 371,1 mln PLN Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin” - dotacja 10,2 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia” – dotacja 40 mln PLN. „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” – dotacja 12,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek A-1” – dotacja 35,9 mln PLN. UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

7 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 dł. 13,907 km” – dotacja 14,9 mln PLN. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybcz km 7+142 do km 21+871” – dotacja 13,3 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN- T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” - dotacja 46,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” - dotacja 18,5 mln PLN. Gmina Pakość „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255” - dotacja 3,5 mln PLN. Powiat Chełmiński „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” - dotacja 7,1 mln PLN. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 dł. 13,907 km” – dotacja 14,9 mln PLN. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybcz km 7+142 do km 21+871” – dotacja 13,3 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN- T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” - dotacja 46,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” - dotacja 18,5 mln PLN. Gmina Pakość „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255” - dotacja 3,5 mln PLN. Powiat Chełmiński „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” - dotacja 7,1 mln PLN. UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

8 Miasto Brodnica „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy” – dotacja 23,4 mln PLN Miasto Toruń „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Włocławek „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej – Etap I” – dotacja 5,1 mln PLN. Miasto Inowrocław „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską” – dotacja 5,9 mln PLN. Gmina Janikowo „Budowa obwodnicy miasta Janikowa” – dotacja 6,6 mln PLN Miasto Brodnica „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy” – dotacja 23,4 mln PLN Miasto Toruń „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Włocławek „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej – Etap I” – dotacja 5,1 mln PLN. Miasto Inowrocław „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską” – dotacja 5,9 mln PLN. Gmina Janikowo „Budowa obwodnicy miasta Janikowa” – dotacja 6,6 mln PLN UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

9 Miasto Bydgoszcz „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” – dotacja 92,8 mln PLN Samorząd Województwa „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego” - dotacja 23,7 mln PLN. Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego” – dotacja 3 mln PLN Miasto Bydgoszcz „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” – dotacja 92,8 mln PLN Samorząd Województwa „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego” - dotacja 23,7 mln PLN. Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego” – dotacja 3 mln PLN UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

10 PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś I – 27 projektów Gmina Bobrowo „ Przebudowa drogi gminnej nr 080412C Kawki - Nieżywięć”

11 Gmina Osielsko „Przebudowa ulicy Kusocińskiego w miejscowości Niemcz gmina Osielsko na odcinku od ulicy Olimpijczyków do drogi powiatowej Nr 1504C” PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś I – 27 projektów

12 41 projektów: 20 projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 16 projektów -gospodarka wodno-ściekowa 1 projekt -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 projekty - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 64,7 mln PLN Wykorzystanie środków 13,76 % 41 projektów: 20 projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 16 projektów -gospodarka wodno-ściekowa 1 projekt -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 projekty - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 64,7 mln PLN Wykorzystanie środków 13,76 % UMOWY Oś II – Środowisko UMOWY Oś II – Środowisko

13 6 projektów kluczowych o dofinansowaniu 19 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 3,4 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 8,8 mln PLN. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – łączna dotacja 4,2 mln PLN. 6 projektów kluczowych o dofinansowaniu 19 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 3,4 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 8,8 mln PLN. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – łączna dotacja 4,2 mln PLN. UMOWY Oś II – Środowisko UMOWY Oś II – Środowisko

14 Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka –Stary Brześć” – dotacja 1,2 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P - II wraz z komorą połączeniowo - blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń” – dotacja 1,4 mln PLN. Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka –Stary Brześć” – dotacja 1,2 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P - II wraz z komorą połączeniowo - blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń” – dotacja 1,4 mln PLN. UMOWY Oś II – Środowisko UMOWY Oś II – Środowisko

15 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś II – 2 projekty

16 32 projekty: 5 projektów edukacyjnych 25 projektów z ochrony zdrowia 2 projekty z dziedziny kultury Dofinansowanie 186 mln PLN Wykorzystanie środków 37,70 % 32 projekty: 5 projektów edukacyjnych 25 projektów z ochrony zdrowia 2 projekty z dziedziny kultury Dofinansowanie 186 mln PLN Wykorzystanie środków 37,70 % UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna

17 17 projektów kluczowych dofinansowaniu 131,7 mln PLN. Powiat Wąbrzeski „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – dotacja 3,6 mln PLN. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu” – dotacja 42,2 mln PLN. Miasto Rypin „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” – dotacja 16 mln PLN. Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu” – dotacja 10 mln PLN. Powiat Radziejowski „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” – dotacja 7,9 mln PLN. 17 projektów kluczowych dofinansowaniu 131,7 mln PLN. Powiat Wąbrzeski „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – dotacja 3,6 mln PLN. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu” – dotacja 42,2 mln PLN. Miasto Rypin „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” – dotacja 16 mln PLN. Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu” – dotacja 10 mln PLN. Powiat Radziejowski „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” – dotacja 7,9 mln PLN. UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna

18 UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna Szpital Uniwersytecki im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” – dotacja 3,2 mln PLN. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu” – dotacja 5,4 mln PLN. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy” – dotacja 3,3 mln PLN. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości” – dotacja 3,4 mln PLN. Szpital Wojewódzki we Włocławku „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – dotacja 6,8 mln PLN. Szpital Uniwersytecki im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” – dotacja 3,2 mln PLN. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu” – dotacja 5,4 mln PLN. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy” – dotacja 3,3 mln PLN. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości” – dotacja 3,4 mln PLN. Szpital Wojewódzki we Włocławku „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – dotacja 6,8 mln PLN.

19 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – dotacja 6,8 mln PLN. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu” – dotacja 1,6 mln PLN. Powiat Inowrocławski „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” – dotacja 3,4 mln PLN. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1” – dotacja 4,4 mln PLN. Miasto Chełmno „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Ostromecko cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” – dotacja 4,7 mln PLN. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – dotacja 6,8 mln PLN. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu” – dotacja 1,6 mln PLN. Powiat Inowrocławski „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” – dotacja 3,4 mln PLN. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1” – dotacja 4,4 mln PLN. Miasto Chełmno „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Ostromecko cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” – dotacja 4,7 mln PLN. UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna

20 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”. PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś III – 3 projekty

21 18 projektów Dofinansowanie 3,2 mln PLN Wykorzystanie środków 1,41 % 18 projektów Dofinansowanie 3,2 mln PLN Wykorzystanie środków 1,41 % UMOWY Oś 4 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego UMOWY Oś 4 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

22 401 projektów 8 projektów - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 297 projektów -inwestycje w przedsiębiorstwa -2 projekty -wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 92 projekty -promocja i rozwój markowych produktów 2 projekty -kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Dofinansowanie 380,2 mln PLN Wykorzystanie środków 37,79 % 401 projektów 8 projektów - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 297 projektów -inwestycje w przedsiębiorstwa -2 projekty -wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 92 projekty -promocja i rozwój markowych produktów 2 projekty -kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Dofinansowanie 380,2 mln PLN Wykorzystanie środków 37,79 % UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość

23 3 projekty kluczowe o dofinansowaniu 72,4 mln PLN Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” – dotacja 40 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” – dotacja 11,7 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny” – dotacja 20,7 mln PLN. 3 projekty kluczowe o dofinansowaniu 72,4 mln PLN Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” – dotacja 40 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” – dotacja 11,7 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny” – dotacja 20,7 mln PLN. UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość

24 Przedsiębiorstwo PPHU INFOR Krzysztof Kulig „Uruchomienie nowoczesnej produkcji okien i drzwi z PVC i aluminium w miejscowości Piecki” PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś V – 64 projekty

25 „Zakup przesiewacza przez FPHU Compressor Tomasz Curyło z Kowalewa Pomorskiego” PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś V – 64 projekty

26 5 projektów Dofinansowanie 44,9 mln PLN Wykorzystanie środków 23,68 % 5 projektów Dofinansowanie 44,9 mln PLN Wykorzystanie środków 23,68 % UMOWY Oś VI – Turystyka UMOWY Oś VI – Turystyka

27 5 projektów kluczowych o dofinansowaniu 44,9 mln PLN Dobrzyń nad Wisłą „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa” – dotacja 4 mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – I etap” - dotacja 3,5mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – II etap” - dotacja 16,5mln PLN Gmina Miasto Sępólno Krajeńskie – „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” – dotacja 14,2mln PLN Gmina Miejska Ciechocinek – „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – dotacja 6,7 mln PLN 5 projektów kluczowych o dofinansowaniu 44,9 mln PLN Dobrzyń nad Wisłą „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa” – dotacja 4 mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – I etap” - dotacja 3,5mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – II etap” - dotacja 16,5mln PLN Gmina Miasto Sępólno Krajeńskie – „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” – dotacja 14,2mln PLN Gmina Miejska Ciechocinek – „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – dotacja 6,7 mln PLN UMOWY Oś VI – Turystyka UMOWY Oś VI – Turystyka

28 7 projektów Dofinansowanie 35,2 mln PLN Wykorzystanie środków 10,32 % 7 projektów Dofinansowanie 35,2 mln PLN Wykorzystanie środków 10,32 % UMOWY Oś VII – Rewitalizacja UMOWY Oś VII – Rewitalizacja

29 2 projekty kluczowe o dofinansowaniu 10,1 mln PLN Gmina Świecie „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap” – dotacja 4,7 mln PLN Miasto Bydgoszcz „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy” – dotacja 5,4 mln PLN. 2 projekty kluczowe o dofinansowaniu 10,1 mln PLN Gmina Świecie „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap” – dotacja 4,7 mln PLN Miasto Bydgoszcz „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy” – dotacja 5,4 mln PLN. UMOWY Oś VII – Rewitalizacja UMOWY Oś VII – Rewitalizacja

30 643 umowy podpisane 2 umowy podpisane w styczniu Na kwotę dofinansowania 1 983 763,77 PLN 118 umów podpisanych w lutym Na kwotę dofinansowania 86 483 559,56 PLN 48 umów podpisanych w marcu Na kwotę dofinansowania 147 240 845,3 PLN 643 umowy podpisane 2 umowy podpisane w styczniu Na kwotę dofinansowania 1 983 763,77 PLN 118 umów podpisanych w lutym Na kwotę dofinansowania 86 483 559,56 PLN 48 umów podpisanych w marcu Na kwotę dofinansowania 147 240 845,3 PLN STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

31 Zakontraktowanie środków 32,34 % STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

32 Do końca roku 2009 do zwrotu z KE zadeklarowano podstawę w wysokości 417 230 237,06 PLN. Planowany cel do końca roku wynosił 329 633 100,00 PLN. Wykonano 126,57 % założonego celu. Stan na dzień 5 marca wynosi 9,71 % środków zgłoszonych do certyfikacji w stosunku do przyznanej alokacji (euro) Do końca roku 2009 do zwrotu z KE zadeklarowano podstawę w wysokości 417 230 237,06 PLN. Planowany cel do końca roku wynosił 329 633 100,00 PLN. Wykonano 126,57 % założonego celu. Stan na dzień 5 marca wynosi 9,71 % środków zgłoszonych do certyfikacji w stosunku do przyznanej alokacji (euro) STAN REALIZACJI RPO – wykonanie 2009

33 STAN REALIZACJI RPO – porównanie województw

34

35


Pobierz ppt "Tryb konkursowy: 2008-2010 – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google