Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tryb konkursowy: 2008-2010 – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tryb konkursowy: 2008-2010 – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1

2 Tryb konkursowy: – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania energetyczne Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Usługi i aplikacje dla ludności Komercyjne e-usługi Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Inwestycje w przedsiębiorstwa Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Promocja i rozwój markowych produktów – targi, wystawy i kampanie promocyjne Uzbrojenie terenów pod inwestycje Turystyka Rewitalizacja miast Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania energetyczne Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Usługi i aplikacje dla ludności Komercyjne e-usługi Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Inwestycje w przedsiębiorstwa Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Promocja i rozwój markowych produktów – targi, wystawy i kampanie promocyjne Uzbrojenie terenów pod inwestycje Turystyka Rewitalizacja miast

3 Tryb konkursowy L.p.Oś priorytetowa Liczba złożonych projektów Liczba wybranych projektów Dotacja – wybrane projekty 1Rozwój infrastruktury technicznej ,5 mln PLN 2Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ,8 mln PLN 3Rozwój infrastruktury społecznej421657,2 mln PLN 4Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 61366,0 mln PLN 5Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ,1 mln PLN 6Wsparcie rozwoju turystyki Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ,9 mln PLN RAZEM ,5 mln PLN

4 Tryb indywidualny L.p.Oś priorytetowa Liczba złożonych projektów Liczba wybranych projektów Dotacja – wybrane projekty 1Rozwój infrastruktury technicznej ,3 mln PLN 2Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ,6 mln PLN 3Rozwój infrastruktury społecznej ,7 mln PLN 4Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ,6 mln PLN 5Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ,1 mln PLN 6Wsparcie rozwoju turystyki9755,6 mln PLN 7Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 3331,2 mln PLN RAZEM ,1 mln PLN

5 UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna 123 projekty drogowe 1 zakup taboru 1 projekt dotyczący Portu Lotniczego Dofinansowanie 476,86 mln PLN Wykorzystanie środków – 50,04 % 123 projekty drogowe 1 zakup taboru 1 projekt dotyczący Portu Lotniczego Dofinansowanie 476,86 mln PLN Wykorzystanie środków – 50,04 %

6 18 projektów kluczowych o dofinansowaniu 371,1 mln PLN Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin” - dotacja 10,2 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia” – dotacja 40 mln PLN. „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” – dotacja 12,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek A-1” – dotacja 35,9 mln PLN. 18 projektów kluczowych o dofinansowaniu 371,1 mln PLN Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin” - dotacja 10,2 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia” – dotacja 40 mln PLN. „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin” – dotacja 12,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek A-1” – dotacja 35,9 mln PLN. UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

7 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km do km i od km ,70 do km ,17 dł. 13,907 km” – dotacja 14,9 mln PLN. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybcz km do km ” – dotacja 13,3 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN- T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” - dotacja 46,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” - dotacja 18,5 mln PLN. Gmina Pakość „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255” - dotacja 3,5 mln PLN. Powiat Chełmiński „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” - dotacja 7,1 mln PLN. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km do km i od km ,70 do km ,17 dł. 13,907 km” – dotacja 14,9 mln PLN. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybcz km do km ” – dotacja 13,3 mln PLN. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN- T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” - dotacja 46,1 mln PLN. „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” - dotacja 18,5 mln PLN. Gmina Pakość „Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255” - dotacja 3,5 mln PLN. Powiat Chełmiński „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” - dotacja 7,1 mln PLN. UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

8 Miasto Brodnica „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy” – dotacja 23,4 mln PLN Miasto Toruń „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Włocławek „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej – Etap I” – dotacja 5,1 mln PLN. Miasto Inowrocław „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską” – dotacja 5,9 mln PLN. Gmina Janikowo „Budowa obwodnicy miasta Janikowa” – dotacja 6,6 mln PLN Miasto Brodnica „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy” – dotacja 23,4 mln PLN Miasto Toruń „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Włocławek „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej – Etap I” – dotacja 5,1 mln PLN. Miasto Inowrocław „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską” – dotacja 5,9 mln PLN. Gmina Janikowo „Budowa obwodnicy miasta Janikowa” – dotacja 6,6 mln PLN UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

9 Miasto Bydgoszcz „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” – dotacja 92,8 mln PLN Samorząd Województwa „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego” - dotacja 23,7 mln PLN. Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego” – dotacja 3 mln PLN Miasto Bydgoszcz „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” – dotacja 92,8 mln PLN Samorząd Województwa „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego” - dotacja 23,7 mln PLN. Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego” – dotacja 3 mln PLN UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna UMOWY Oś I – Infrastruktura techniczna

10 PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś I – 27 projektów Gmina Bobrowo „ Przebudowa drogi gminnej nr C Kawki - Nieżywięć”

11 Gmina Osielsko „Przebudowa ulicy Kusocińskiego w miejscowości Niemcz gmina Osielsko na odcinku od ulicy Olimpijczyków do drogi powiatowej Nr 1504C” PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś I – 27 projektów

12 41 projektów: 20 projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 16 projektów -gospodarka wodno-ściekowa 1 projekt -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 projekty - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 64,7 mln PLN Wykorzystanie środków 13,76 % 41 projektów: 20 projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 16 projektów -gospodarka wodno-ściekowa 1 projekt -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 projekty - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 64,7 mln PLN Wykorzystanie środków 13,76 % UMOWY Oś II – Środowisko UMOWY Oś II – Środowisko

13 6 projektów kluczowych o dofinansowaniu 19 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 3,4 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 8,8 mln PLN. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – łączna dotacja 4,2 mln PLN. 6 projektów kluczowych o dofinansowaniu 19 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 3,4 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 8,8 mln PLN. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – łączna dotacja 4,2 mln PLN. UMOWY Oś II – Środowisko UMOWY Oś II – Środowisko

14 Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka –Stary Brześć” – dotacja 1,2 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P - II wraz z komorą połączeniowo - blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń” – dotacja 1,4 mln PLN. Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka –Stary Brześć” – dotacja 1,2 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P - II wraz z komorą połączeniowo - blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń” – dotacja 1,4 mln PLN. UMOWY Oś II – Środowisko UMOWY Oś II – Środowisko

15 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś II – 2 projekty

16 32 projekty: 5 projektów edukacyjnych 25 projektów z ochrony zdrowia 2 projekty z dziedziny kultury Dofinansowanie 186 mln PLN Wykorzystanie środków 37,70 % 32 projekty: 5 projektów edukacyjnych 25 projektów z ochrony zdrowia 2 projekty z dziedziny kultury Dofinansowanie 186 mln PLN Wykorzystanie środków 37,70 % UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna

17 17 projektów kluczowych dofinansowaniu 131,7 mln PLN. Powiat Wąbrzeski „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – dotacja 3,6 mln PLN. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu” – dotacja 42,2 mln PLN. Miasto Rypin „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” – dotacja 16 mln PLN. Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu” – dotacja 10 mln PLN. Powiat Radziejowski „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” – dotacja 7,9 mln PLN. 17 projektów kluczowych dofinansowaniu 131,7 mln PLN. Powiat Wąbrzeski „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – dotacja 3,6 mln PLN. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu” – dotacja 42,2 mln PLN. Miasto Rypin „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” – dotacja 16 mln PLN. Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu” – dotacja 10 mln PLN. Powiat Radziejowski „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” – dotacja 7,9 mln PLN. UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna

18 UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna Szpital Uniwersytecki im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” – dotacja 3,2 mln PLN. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu” – dotacja 5,4 mln PLN. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy” – dotacja 3,3 mln PLN. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości” – dotacja 3,4 mln PLN. Szpital Wojewódzki we Włocławku „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – dotacja 6,8 mln PLN. Szpital Uniwersytecki im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” – dotacja 3,2 mln PLN. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu „Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu” – dotacja 5,4 mln PLN. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy „Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy” – dotacja 3,3 mln PLN. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości” – dotacja 3,4 mln PLN. Szpital Wojewódzki we Włocławku „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – dotacja 6,8 mln PLN.

19 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – dotacja 6,8 mln PLN. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu” – dotacja 1,6 mln PLN. Powiat Inowrocławski „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” – dotacja 3,4 mln PLN. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1” – dotacja 4,4 mln PLN. Miasto Chełmno „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Ostromecko cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” – dotacja 4,7 mln PLN. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – dotacja 6,8 mln PLN. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu” – dotacja 1,6 mln PLN. Powiat Inowrocławski „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” – dotacja 3,4 mln PLN. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1” – dotacja 4,4 mln PLN. Miasto Chełmno „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap” – dotacja 9 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Ostromecko cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” – dotacja 4,7 mln PLN. UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna UMOWY Oś III – Infrastruktura społeczna

20 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”. PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś III – 3 projekty

21 18 projektów Dofinansowanie 3,2 mln PLN Wykorzystanie środków 1,41 % 18 projektów Dofinansowanie 3,2 mln PLN Wykorzystanie środków 1,41 % UMOWY Oś 4 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego UMOWY Oś 4 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

22 401 projektów 8 projektów - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 297 projektów -inwestycje w przedsiębiorstwa -2 projekty -wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 92 projekty -promocja i rozwój markowych produktów 2 projekty -kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Dofinansowanie 380,2 mln PLN Wykorzystanie środków 37,79 % 401 projektów 8 projektów - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 297 projektów -inwestycje w przedsiębiorstwa -2 projekty -wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 92 projekty -promocja i rozwój markowych produktów 2 projekty -kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Dofinansowanie 380,2 mln PLN Wykorzystanie środków 37,79 % UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość

23 3 projekty kluczowe o dofinansowaniu 72,4 mln PLN Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” – dotacja 40 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” – dotacja 11,7 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny” – dotacja 20,7 mln PLN. 3 projekty kluczowe o dofinansowaniu 72,4 mln PLN Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” – dotacja 40 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” – dotacja 11,7 mln PLN. Miasto Włocławek „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny” – dotacja 20,7 mln PLN. UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość UMOWY Oś V – Przedsiębiorczość

24 Przedsiębiorstwo PPHU INFOR Krzysztof Kulig „Uruchomienie nowoczesnej produkcji okien i drzwi z PVC i aluminium w miejscowości Piecki” PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś V – 64 projekty

25 „Zakup przesiewacza przez FPHU Compressor Tomasz Curyło z Kowalewa Pomorskiego” PROJEKTY ZREALIZOWANE – Oś V – 64 projekty

26 5 projektów Dofinansowanie 44,9 mln PLN Wykorzystanie środków 23,68 % 5 projektów Dofinansowanie 44,9 mln PLN Wykorzystanie środków 23,68 % UMOWY Oś VI – Turystyka UMOWY Oś VI – Turystyka

27 5 projektów kluczowych o dofinansowaniu 44,9 mln PLN Dobrzyń nad Wisłą „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa” – dotacja 4 mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – I etap” - dotacja 3,5mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – II etap” - dotacja 16,5mln PLN Gmina Miasto Sępólno Krajeńskie – „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” – dotacja 14,2mln PLN Gmina Miejska Ciechocinek – „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – dotacja 6,7 mln PLN 5 projektów kluczowych o dofinansowaniu 44,9 mln PLN Dobrzyń nad Wisłą „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa” – dotacja 4 mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – I etap” - dotacja 3,5mln PLN Miasto Inowrocław – „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – II etap” - dotacja 16,5mln PLN Gmina Miasto Sępólno Krajeńskie – „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” – dotacja 14,2mln PLN Gmina Miejska Ciechocinek – „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – dotacja 6,7 mln PLN UMOWY Oś VI – Turystyka UMOWY Oś VI – Turystyka

28 7 projektów Dofinansowanie 35,2 mln PLN Wykorzystanie środków 10,32 % 7 projektów Dofinansowanie 35,2 mln PLN Wykorzystanie środków 10,32 % UMOWY Oś VII – Rewitalizacja UMOWY Oś VII – Rewitalizacja

29 2 projekty kluczowe o dofinansowaniu 10,1 mln PLN Gmina Świecie „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap” – dotacja 4,7 mln PLN Miasto Bydgoszcz „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy” – dotacja 5,4 mln PLN. 2 projekty kluczowe o dofinansowaniu 10,1 mln PLN Gmina Świecie „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap” – dotacja 4,7 mln PLN Miasto Bydgoszcz „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy” – dotacja 5,4 mln PLN. UMOWY Oś VII – Rewitalizacja UMOWY Oś VII – Rewitalizacja

30 643 umowy podpisane 2 umowy podpisane w styczniu Na kwotę dofinansowania ,77 PLN 118 umów podpisanych w lutym Na kwotę dofinansowania ,56 PLN 48 umów podpisanych w marcu Na kwotę dofinansowania ,3 PLN 643 umowy podpisane 2 umowy podpisane w styczniu Na kwotę dofinansowania ,77 PLN 118 umów podpisanych w lutym Na kwotę dofinansowania ,56 PLN 48 umów podpisanych w marcu Na kwotę dofinansowania ,3 PLN STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

31 Zakontraktowanie środków 32,34 % STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

32 Do końca roku 2009 do zwrotu z KE zadeklarowano podstawę w wysokości ,06 PLN. Planowany cel do końca roku wynosił ,00 PLN. Wykonano 126,57 % założonego celu. Stan na dzień 5 marca wynosi 9,71 % środków zgłoszonych do certyfikacji w stosunku do przyznanej alokacji (euro) Do końca roku 2009 do zwrotu z KE zadeklarowano podstawę w wysokości ,06 PLN. Planowany cel do końca roku wynosił ,00 PLN. Wykonano 126,57 % założonego celu. Stan na dzień 5 marca wynosi 9,71 % środków zgłoszonych do certyfikacji w stosunku do przyznanej alokacji (euro) STAN REALIZACJI RPO – wykonanie 2009

33 STAN REALIZACJI RPO – porównanie województw

34

35


Pobierz ppt "Tryb konkursowy: 2008-2010 – 33 konkursy Drogi gminne Drogi powiatowe Kanalizacja i wodociągi Gospodarowanie odpadami Ochrona powietrza Ekologiczne rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google