Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Polski Kongres Energii Odnawialnej Płock, 3 luty 2014 r. Warszawa, 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Polski Kongres Energii Odnawialnej Płock, 3 luty 2014 r. Warszawa, 3."— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Polski Kongres Energii Odnawialnej Płock, 3 luty 2014 r. Warszawa, 3 luty 2014 r.

2 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Schemat I – Odnawialne źródła energii i kogeneracja Budżet: 20 mln EUR Inicjatywa Jessica – 17 mln EUR Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Warszawa, 3 luty 2014 r.

3 Do chwili obecnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dofinansowaniem objętych zostało 28 projektów na kwotę wsparcia prawie 129 mln PLN. Potencjalnymi projektami z zakresu OZE będą również projekty realizowane w ramach Inicjatywy Jessica. Ze względu na duże zainteresowanie wśród wnioskodawców względem alokacji środków przeznaczonych na konkurs OZE konieczne było utworzenie listy rezerwowej projektów, które w sytuacji uwalniania się środków kierowane są do objęcia wsparciem. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Warszawa, 3 luty 2014 r.

4 Dzięki realizacji projektów, w stosunku do których dotychczas zostały podpisane umowy o dofinansowanie udało się osiągnąć m.in.: ponad 38 MW nowej energii pochodzącej z OZE, prawie 389 000 GJ/rok zaoszczędzonej energii, zmianę emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO2, NOx, pyły, CO2 na poziomie ponad 62 ton/rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Warszawa, 3 luty 2014 r.

5 Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach OŚ PRIORYTETOWA III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną PI 4.1. cel szczegółowy 1: Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii PI 4.3 cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO 2 PI. 4.5. cel szczegółowy 3: Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście Planowany budżet Oś III: 230 mln EUR w tym OZE – 45,5 mln. euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Warszawa, 3 luty 2014 r.

6 Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii Warszawa, 3 luty 2014 r.

7 Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii 719 sierpnia 2014Warszawa,

8 Projekt RPO WM 2014-2020 819 sierpnia 2014 Warszawa, 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii Proponowane obszary wsparcia: 1.Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej; Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

9 Dziękuję za uwagę Warszawa, 3 luty 2014 r.


Pobierz ppt "Odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Polski Kongres Energii Odnawialnej Płock, 3 luty 2014 r. Warszawa, 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google