Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Wojewódzki Urząd Pracy 18 lutego 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Wojewódzki Urząd Pracy 18 lutego 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Wojewódzki Urząd Pracy 18 lutego 2008 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dokąd zmierzamy? (strategiczne podejście – strategic approach) integracja społeczna edukacja rozwój potencjału przedsiębiorstw i pracowników zatrudnienie promocja zdrowia zasobów pracy budowa sprawnej administracji publicznej rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dokąd zmierzamy? pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich w regionie wzrost zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kontraktowanie projektów Komponent centralny Komponent regionalny

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Procentowy poziom finansowania Źródło: strona www.mrr.gov.pl – PO KL po negocjacjachwww.mrr.gov.pl 33,8% 62,2 % Komponent centralnyKomponent regionalny 4% (PT)

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet X Pomoc Techniczna 506,2 mln 778,0 mln 1 006,2 mln 960,4 mln 610,9 mln 456,8 mln Razem3 861 700 mln

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent regionalny Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich2 256,9 mln Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 552,9 mln 1 588,5 mln 1 703,4 mln Razem7 101 700 mln

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUrząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy Wdrażanie komponentu regionalnego Podstawa prawna Porozumienie w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach POKL Nr KL/WM/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 roku Porozumienie z dnia 14 sierpnia 2007 roku

9 Zasady wyboru projektów Wojewódzki Urząd Pracy Beneficjent: wszystkie podmioty Beneficjent: instytucje wymienione w SzOP Konkurs otwarty tryb konkursowytryb systemowy Konkurs zamknięty

10 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Alokacja: 307 mln PLN Alokacja 2008: 57 mln PLN

11 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe (alokacja 10 mln PLN) Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe dla PUP i WUP (alokacja 2,8 mln PLN) Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe (alokacja 43 mln PLN)

12 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Alokacja: 67 mln PLN Alokacja 2008: 12 mln PLN

13 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Alokacja: 5 mln PLN Alokacja 2008: 930 tys. PLN

14 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Alokacja: 213 mln PLN Alokacja 2008: 39 mln PLN

15 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe (alokacja 28 mln PLN) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe (alokacja 10 mln PLN) Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe (alokacja 670 tys. PLN) Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe (alokacja 350 tys. PLN)

16 Kontakt Punkt Informacyjny EFS Tel.: 089 52 27 955 (965) www.up.gov.pl/efs


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Wojewódzki Urząd Pracy 18 lutego 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google