Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUKA W RZEMIOŚLE – DOBRY WYBÓR. CZYM JEST RZEMIOSŁO  Rzemiosło to zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną z udziałem kwalifikowanej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUKA W RZEMIOŚLE – DOBRY WYBÓR. CZYM JEST RZEMIOSŁO  Rzemiosło to zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną z udziałem kwalifikowanej."— Zapis prezentacji:

1 NAUKA W RZEMIOŚLE – DOBRY WYBÓR

2 CZYM JEST RZEMIOSŁO  Rzemiosło to zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek, przy zatrudnieniu do 250 pracowników,  Rzemieślnik musi posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania danego zawodu.

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze Cechy Zakłady Rzemieślnicze

4 EDUKACJA ZAWODOWA W LICZBACH (stan z roku 2014)  Około 25 000 zakładów szkolących  Ponad 76 000 pracowników młodocianych  Możliwość nauki w ponad120 zawodach w tym również zawodach unikatowych

5 ANDRYCHOWSKIE RZEMIOSŁO W LICZBACH (stan na koniec 2015r.) Zrzeszonych członków Cechu 90 Zakładów szkolących 82 Uczniów szkolonych w rzemiośle 200

6 NAUKA ZAWODU Dualny system nauczania zawodu, składający się z dwóch integralnych i realizowanych równolegle części:  Teoretycznej – nauka realizowana jest w formie szkolnej – Zasadnicza Szkoła Zawodowa lub w formie poza szkolnej – na kursie dokształcającym czy indywidualnie u pracodawcy,  Praktycznej – nauka realizowana jest w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym.

7 NAUKA ZAWODU  Realizowana w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,  Trwa 3 lata (36 miesięcy),  Okres nauki zawody zalicza się do stażu pracy, a młodociany pracownik posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy,  Młodociany Pracownik otrzymuje wynagrodzenie,  Nauka kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu czeladnika uznawanym w kraju i zagranicą,  Umożliwia płynne przejście od edukacji do zatrudnienia.

8 NAUKA ZAWODU Praktyczna nauka zawodu to:  Uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności,  Poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia efektywności na rynku – zdobyte umiejętności będą procentować w dalszym życiu młodego człowieka,  Nabycie stażu pracy.

9 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ANDRYCHOWIE PROPONUJE NAUKĘ W ZAWODACH  Murarz – Tynkarz,  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  Płytkarz - Glazurnik  Stolarz,  Parkieciarz – Posadzkarz,  Tapicer

10 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ANDRYCHOWIE PROPONUJE NAUKĘ W ZAWODACH  Mechanik pojazdów samochodowych,  Blacharz samochodowy  Lakiernik  Elektromechanik samochodowy,  Ślusarz  Elektryk,  Elektromechanik AGD,  Elektromechanik maszyn i urządzeń budowlanych,

11 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ANDRYCHOWIE PROPONUJE NAUKĘ W ZAWODACH  Fryzjer,  Kucharz,  Piekarz,  Sprzedawca,  Krawiec

12 JAK ROZPOCZĄĆ NAUKĘ ZAWODU – KROK PO KROKU 1.Z pomocą Cechu lub samodzielnie znaleźć firmę lub Mistrza który prowadzi praktyczną naukę zawodu, 2.Zdobyć zaświadczenie lekarskie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu – skierowanie do lekarza wystawia przyszły pracodawca, 3.Za pośrednictwem Cechu, po uzyskaniu świadectwa ukończenia gimnazjum podpisać umowę w celu przygotowania zawodowego.

13 EGZAMIN CZELADNICZY  Po zakończeniu nauki zawodu trwającej 36 miesięcy pracownik młodociany przystępuje do egzaminu czeladniczego potwierdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe,  Egzamin czeladniczy zdawany jest przed komisją egzaminacyjną Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej i ma on charakter dwuetapowy: teoretyczny i praktyczny,  Po zdaniu egzaminu młodociany otrzymuje świadectwo czeladnicze,  Świadectwo czeladnicze jest dokumentem państwowym i jest honorowany zarówno w kraju jak i zagranicą,  Na wniosek młodocianego wydawany jest Suplement Europass do świadectwa czeladniczego.

14 NAUKA ZAWODU I CO DALEJ?  Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej i zdanie egzaminu czeladniczego umożliwia kontynuacje nauki w szkole średniej i wyżej posiadając już konkretny zawód,  Po trzech latach pracy w wyuczonym zawodzie można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego

15 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ANDRYCHOWIE Na podstawie art.3 ust. 7 ustawy o rzemiośle nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje Izba Rzemieślnicza lub z jej upoważnienia Cech.

16 CECH W RAMACH NADZORU NAD PRZEBIEGIEM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO WYKUNUJE NASTEPUJĄCE ZADANIA:  Prowadzi ewidencję (wykaz) rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego,  Spisuje umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,  Prowadzi ewidencję (wykaz) umów o pracę w celu przygotowania zawodowego,  Informuje strony umowy o prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy,  Prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem,  Przeprowadza szkolenia wstępne bhp dla młodocianych podejmujących pracę.

17 Wszystkich Gimnazjalistów zainteresowanych nauką zawodu zapraszamy po szczegółowe informacje zapraszamy Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie ul. Krakowska 130, tel. 33 875 48 62, e-mail: kontakt@cechandrychow.pl e-mail: kontakt@cechandrychow.pl


Pobierz ppt "NAUKA W RZEMIOŚLE – DOBRY WYBÓR. CZYM JEST RZEMIOSŁO  Rzemiosło to zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną z udziałem kwalifikowanej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google