Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzice pierwszymi doradcami zawodowymi swoich dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzice pierwszymi doradcami zawodowymi swoich dzieci."— Zapis prezentacji:

1 Rodzice pierwszymi doradcami zawodowymi swoich dzieci.

2 System edukacji po zmianach Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Gimnazjum – 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Matura Kursy dające kwalifikacje zawodowe

3 Najważniejsze zmiany to: I.W zakresie kształcenia ogólnego: nauka w szkołach ponadgimnazjalnych będzie powiązana z nauką w gimnazjach (treści nie będą powtarzane tylko kontynuowane), dalsza edukacja zamknie rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego, w technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie będą mieli do opanowania te same zagadnienia z kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym co uczniowie w pierwszej klasie liceum, dzięki takim zmianom absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w nowym modelu, aby uzyskać wykształcenie średnie mogą kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od klasy drugiej, liceum- nauczanie od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, przedmioty uzupełniające 2 technikum- nauczanie 2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym a nie jednego co daje większe możliwości przy ubieganiu się o przyjęcie na różne typy uczelni, przedmioty uzupełniające 1

4 II. W zakresie kształcenia zawodowego: największą zmianą w kształceniu zawodowym jest podział każdego zawodu na kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania (jedną, częściej dwie lub nawet trzy) potwierdzane odrębnie w ramach egzaminów zewnętrznych, dzięki temu możliwe będzie szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód,

5 Przykład: Zawody: elektromechanik i elektryk. Elektromechanik to zawód wymagający opanowania jednej kwalifikacji: montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych (K1). Z kolei elektryk to zawód dwukwalifikacyjny: pierwsza to montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (K1), druga to montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (K2). Wspólny dla obu zawodów obszar wiedzy i umiejętności to kwalifikacja nr 1. Uczeń, który potwierdzi na egzaminie trzy ww. kwalifikacje, będzie w pełni przygotowany do wykonywania dwóch zawodów.

6 Aby potwierdzić zdobycie każdej kolejnej kwalifikacji uczeń będzie musiał zdać egzamin, co oznacza, że w trakcie nauki ponadgimnazjalnej ucznia czeka go nie jeden egzamin ale tyle, ile kwalifikacji potrzeba do wykonywania danego zawodu. Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. Możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację. Po zdaniu każdej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie danej kwalifikacji.

7 W celu podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych: najlepiej jest dobrze poznać samego siebie, odkryć swoje zdolności i umiejętności, poznać swoje mocne i słabe strony, poznać swoje zainteresowania, uzyskać informacje na temat typów zawodów, wymaganych kwalifikacji oraz rynku pracy, docierać do różnych nowych informacji, rozmawiać z przedstawicielami zawodów.

8

9 Przyjdź i porozmawiaj z doradcą zawodowym!!! Zapraszamy zarówno uczniów, jak i rodziców oraz uczniów z rodzicami w następuje dni: poniedziałek od 08:00 do 08:45 oraz od 15:00 do 15:45 czwartek od 14:20 do 15:55 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym z doradcami zawodowym Zapraszają SZKOLNI DORADCY ZAWODOWI mgr Ewa Surma i mgr Agnieszka Weremijewicz Szkolny Ośrodek Kariery w G7

10 Dziękujemy za uwagę Agnieszka Weremijewicz Ewa Surma


Pobierz ppt "Rodzice pierwszymi doradcami zawodowymi swoich dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google