Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko tel. 446822156.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko tel. 446822156."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko tel. 446822156

2 Rozpocznij przygodę w Technikum Mechaniczno – Budowlanym Technikum to szkoła zawodowa nadająca wykształcenie średnie, umożliwiająca zdobycie matury i jednocześnie tytułu technika. Termin rekrutacji: Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013r. (do godz. 13.00) Lista preferencji obejmuje wskazane przez Ciebie oddziały, do których chciałbyś zostać przyjęty w pierwszej kolejności w ramach naszych szkół np.: 1. Technik pojazdów samochodowych – ZSP nr 1 w Radomsku 2. Technik mechanik – ZSZ nr 1 w Radomsku 3. Technik budownictwa – ZSP nr 1 w Radomsku 4. Technik geodeta – ZSP nr 1 w Radomsku 5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – ZSP nr 1 w Radomsku 6. Operator obrabiarek skrawających – ZSZ nr 4 w Radomsku Lista wstępna – 5 lipca 2013 r. Lista ostateczna – 9 lipca 2013 r. DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !!!

3 język polski, język obcy, matematyka, fizyka

4 Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania wybór rozszerzenia od klasy I j. angielski lub j. niemiecki rozszerzenia po klasie I matematyka, fizyka

5 Uczestniczymy w: Praktykach zawodowych (szkoła, firmy zewnętrzne, praktyki zagraniczne) Zdobywaniu dodatkowych umiejętności praktycznych Wyjazdach na targi branżowe Szkolnych konkursach przedmiotowych

6 klasa I TA TECHNIK MECHANIK Jakie kwalifikację zdobywasz: K.1- (M.20) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi K.2 – (M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

7 1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Mechanik 2. Ścieżka edukacji 3. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 3. Dwie kwalifikacje i dyplom Technika Mechanika + matura 2. Jedna kwalifikacja + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach)

8 STARTUJESZ Technik Mechanik Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę 1. Ścieżka edukacji Studia wyższe

9 Ślusarz + (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Zostajesz ślusarzem (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1 (M.20) * STARTUJESZ Technik Mechanik nauka 2. Ścieżka edukacji Zdany pozytywnie Zdana matura Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

10 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (M.44) * Startujesz Technik Mechanik zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (M.20) – ślusarz * DYPLOM TECHNIKA MECHANIKA + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA MECHANIKA (po ukończeniu szkoły) Zdana matura 3. Ścieżka edukacji Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

11 I TS TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Jakie kwalifikację zdobywasz: K1 – (M.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 – (M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3 – (M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

12 1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych 2. Ścieżka edukacji 3. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 4. Trzy kwalifikacje i dyplom Technika pojazdów samochodowych + matura 2. Jedna kwalifikacja i zostajesz mechanikiem pojazdów samochodowych + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach) 4. Ścieżka edukacji 3. Jedna kwalifikacja i zostajesz elektromechanikiem pojazdów samochodowych + matura

13 STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę 1. Ścieżka edukacji Studia wyższe

14 Mechanik pojazdów samochodowych + (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Zostajesz mechanikiem pojazdów samochodowych (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1 (M.18) * STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych nauka 2. Ścieżka edukacji Zdany pozytywnie Zdana matura Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

15 Elektromechanik pojazdów samochodowych + (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Zostajesz elektromechanikiem pojazdów samochodowych (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.2 (M.12) * STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych nauka 3. Ścieżka edukacji Zdany pozytywnie Zdana matura Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

16 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (M.12 – elektromechanik pojazdów samochodowych) * Startujesz Technik pojazdów samochodowych zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (M.18 – mechanik pojazdów samochodowych) * DYPLOM TECHNIKA SAMOCHODOWEGO (po ukończeniu szkoły) + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA samochodowego (po ukończeniu szkoły) Zdana kwalifikacja zawodowa K.3 (M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) * Zdana matura 4. Ścieżka edukacji Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

17 I TB TECHNIK BUDOWNICTWA Jakie kwalifikację zdobywasz: K1 - (B.18) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich K2 – (B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K3 – (B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

18 1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Budownictwa 2. Ścieżka edukacji 3. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 3. Trzy kwalifikacje i dyplom Technika Budownictwa + matura 2. Jedna kwalifikacja + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach)

19 STARTUJESZ Technik Budownictwa Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę 1. Ścieżka edukacji Studia wyższe

20 Murarz - tynkarz (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Murarz – tynkarz (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1(B.18) * STARTUJESZ Technik Budownictwa nauka 2. Ścieżka edukacji Zdany pozytywnie Zdana matura Studia lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

21 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (B.33) * Startujesz Technik Budownictwa zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (B.18 -murarz, tynkarz)* Indywidualnie (w ośrodkach szkoleniowych) masz możliwość zdania 2 egzaminów z zawodu technik drogownictwa DYPLOM TECHNIKA BUDOWNICTWA (po ukończeniu szkoły) + wykształcenie średnie Indywidualnie ( w ośrodkach szkoleniowych) masz możliwość zdania 2 egzaminów z zawodu technik dróg i mostów kolejowych DYPLOM TECHNIKA BUDOWNICTWA (po ukończeniu szkoły) Zdana kwalifikacja zawodowa K.3 (B.30) * Zdana matura 3. Ścieżka edukacji Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

22 I TE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Jakie kwalifikację zdobywasz: K1- (B.21) Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej K2- (B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

23 1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 2. Dwie kwalifikacje i dyplom Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach)

24 STARTUJESZ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę 1. Ścieżka edukacji Studia wyższe

25 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (B.22) – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej * Startujesz Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (B.21) – monter urządzeń i systemów energetyki odnawialnej * DYPLOM TECHNIKA urządzeń i systemów energetyki odnawialnej + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (po ukończeniu szkoły) Zdana matura 2. Ścieżka edukacji Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

26 I TG TECHNIK GEODETA Jakie kwalifikację zdobywasz: K1 – (B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów K2 – (B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych K3 – (B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

27 1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Geodeta DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Geodeta 2. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 2. Jedna kwalifikacja + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach) 3. Trzy kwalifikacje i dyplom Technika Geodety + matura (średnie wykształcenie) 3. Ścieżka edukacji

28 STARTUJESZ Technik Geodeta Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę 1. Ścieżka edukacji Studia wyższe

29 Wykonywanie pomiarów (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Wykonywanie pomiarów (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1(B.34) * STARTUJESZ Technik Geodeta nauka 2. Ścieżka edukacji Zdany pozytywnie Zdana matura Studia lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

30 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (B.35) * Startujesz Technik Geodeta Zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (B.34)* DYPLOM TECHNIKA GEODETY (po ukończeniu szkoły) + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA GEODETY (po ukończeniu szkoły) Zdana kwalifikacja zawodowa K.3 (B.36) * Zdana matura 3. Ścieżka edukacji Studia wyższe lub praca * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację

31 Tak się uczymy - tak się bawimy

32 III TA

33 PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRACOWNIA SAMOCHODOWA Tokarki

34 Jeden robi jak się patrzy …

35 Stawiamy mury

36 Mury rosną...

37 … a my się cieszymy !

38 Dzień otwarty 27 marca 2013 roku w godzinach 9.00 – 13.00 www.radomsko.edu.pl


Pobierz ppt "REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko tel. 446822156."

Podobne prezentacje


Reklamy Google