Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko tel. 446822156.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko tel. 446822156."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka Radomsko tel

2 Rozpocznij przygodę w Technikum Mechaniczno – Budowlanym
Technikum to szkoła zawodowa nadająca wykształcenie średnie, umożliwiająca zdobycie matury i jednocześnie tytułu technika. Termin rekrutacji: Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013r. (do godz ) Lista preferencji obejmuje wskazane przez Ciebie oddziały, do których chciałbyś zostać przyjęty w pierwszej kolejności w ramach naszych szkół np.: Technik pojazdów samochodowych – ZSP nr 1 w Radomsku Technik mechanik – ZSZ nr 1 w Radomsku Technik budownictwa – ZSP nr 1 w Radomsku Technik geodeta – ZSP nr 1 w Radomsku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – ZSP nr w Radomsku Operator obrabiarek skrawających – ZSZ nr 4 w Radomsku Lista wstępna – 5 lipca 2013 r. Lista ostateczna – 9 lipca 2013 r. DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !!!

3 Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

4 Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania wybór rozszerzenia od klasy I j. angielski lub j. niemiecki rozszerzenia po klasie I matematyka, fizyka

5 Uczestniczymy w: Praktykach zawodowych (szkoła, firmy zewnętrzne, praktyki zagraniczne) Zdobywaniu dodatkowych umiejętności praktycznych Wyjazdach na targi branżowe Szkolnych konkursach przedmiotowych

6 klasa I TA TECHNIK MECHANIK Jakie kwalifikację zdobywasz: K.1- (M.20) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi K.2 – (M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

7 STARTUJESZ Technik Mechanik
1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Mechanik 2. Ścieżka edukacji 3. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 3. Dwie kwalifikacje i dyplom Technika Mechanika + matura 2. Jedna kwalifikacja + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach)

8 Wykształcenie średnie (bez tytułu technika)
1. Ścieżka edukacji STARTUJESZ Technik Mechanik Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę Studia wyższe

9 2. Ścieżka edukacji nauka
Ślusarz + (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Zostajesz ślusarzem (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1 (M.20) * STARTUJESZ Technik Mechanik 2. Ścieżka edukacji nauka * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Zdany pozytywnie Studia wyższe lub praca

10 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (M.44) *
Startujesz Technik Mechanik zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (M.20) – ślusarz * DYPLOM TECHNIKA MECHANIKA + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA MECHANIKA (po ukończeniu szkoły) 3. Ścieżka edukacji * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Studia wyższe lub praca

11 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
I TS TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Jakie kwalifikację zdobywasz: K1 – (M.18) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 – (M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3 – (M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

12 STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych
1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych 2. Ścieżka edukacji 3. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 4. Trzy kwalifikacje i dyplom Technika pojazdów samochodowych + matura 2. Jedna kwalifikacja i zostajesz mechanikiem pojazdów samochodowych + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach) 4. Ścieżka edukacji 3. Jedna kwalifikacja i zostajesz elektromechanikiem pojazdów samochodowych + matura

13 Wykształcenie średnie (bez tytułu technika)
1. Ścieżka edukacji STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę Studia wyższe

14 2. Ścieżka edukacji nauka
Mechanik pojazdów samochodowych + (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Zostajesz mechanikiem pojazdów samochodowych (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1 (M.18) * STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych 2. Ścieżka edukacji nauka * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Zdany pozytywnie Studia wyższe lub praca

15 3. Ścieżka edukacji nauka
Elektromechanik pojazdów samochodowych + (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Zostajesz elektromechanikiem pojazdów samochodowych (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.2 (M.12) * STARTUJESZ Technik Pojazdów Samochodowych 3. Ścieżka edukacji nauka * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdany pozytywnie Zdana matura Studia wyższe lub praca

16 Zdana kwalifikacja zawodowa K. 2 (M
Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (M.12 – elektromechanik pojazdów samochodowych) * Startujesz Technik pojazdów samochodowych zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (M.18 – mechanik pojazdów samochodowych) * DYPLOM TECHNIKA SAMOCHODOWEGO (po ukończeniu szkoły) + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA samochodowego (po ukończeniu szkoły) Zdana kwalifikacja zawodowa K.3 (M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) * 4. Ścieżka edukacji * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Studia wyższe lub praca

17 I TB TECHNIK BUDOWNICTWA Jakie kwalifikację zdobywasz: K1 - (B.18) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich K2 – (B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K3 – (B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

18 STARTUJESZ Technik Budownictwa DROGA EDUKACJI 2. Ścieżka edukacji
1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 3. Trzy kwalifikacje i dyplom Technika Budownictwa + matura 2. Jedna kwalifikacja + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach)

19 Wykształcenie średnie (bez tytułu technika)
1. Ścieżka edukacji STARTUJESZ Technik Budownictwa Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę Studia wyższe

20 2. Ścieżka edukacji nauka
Murarz - tynkarz (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Murarz – tynkarz (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1(B.18) * STARTUJESZ Technik Budownictwa 2. Ścieżka edukacji nauka * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Zdany pozytywnie Studia lub praca

21 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (B.33) *
Startujesz Technik Budownictwa zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (B.18 -murarz, tynkarz)* Indywidualnie (w ośrodkach szkoleniowych) masz możliwość zdania 2 egzaminów z zawodu technik drogownictwa DYPLOM TECHNIKA BUDOWNICTWA (po ukończeniu szkoły) + wykształcenie średnie Indywidualnie ( w ośrodkach szkoleniowych) masz możliwość zdania 2 egzaminów z zawodu technik dróg i mostów kolejowych DYPLOM TECHNIKA BUDOWNICTWA (po ukończeniu szkoły) Zdana kwalifikacja zawodowa K.3 (B.30) * 3. Ścieżka edukacji * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Studia wyższe lub praca

22 TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
I TE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Jakie kwalifikację zdobywasz: K1- (B.21) Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej K2- (B.22) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

23 STARTUJESZ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 2. Dwie kwalifikacje i dyplom Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach)

24 Wykształcenie średnie (bez tytułu technika)
STARTUJESZ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) 1. Ścieżka edukacji Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę Studia wyższe

25 Startujesz Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (B.22) – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej * Startujesz Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (B.21) – monter urządzeń i systemów energetyki odnawialnej * DYPLOM TECHNIKA urządzeń i systemów energetyki odnawialnej + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (po ukończeniu szkoły) 2. Ścieżka edukacji * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Studia wyższe lub praca

26 Jakie kwalifikację zdobywasz:
I TG TECHNIK GEODETA Jakie kwalifikację zdobywasz: K1 – (B.34) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów K2 – (B.35) Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych K3 – (B.36) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

27 STARTUJESZ Technik Geodeta
1. Ścieżka edukacji DROGA EDUKACJI STARTUJESZ Technik Geodeta 2. Ścieżka edukacji 1. Wykształcenie średnie - matura (bez tytułu technika) 2. Jedna kwalifikacja + matura (średnie wykształcenie) Możliwość indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (na dodatkowych kursach) 3. Ścieżka edukacji 3. Trzy kwalifikacje i dyplom Technika Geodety + matura (średnie wykształcenie)

28 Wykształcenie średnie (bez tytułu technika)
STARTUJESZ Technik Geodeta Wykształcenie średnie (bez tytułu technika) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) 1. Ścieżka edukacji Nie powiodło się - zdałeś tylko maturę Studia wyższe

29 2. Ścieżka edukacji nauka
Wykonywanie pomiarów (średnie wykształcenie bez tytułu technika) Wykonywanie pomiarów (po ukończeniu szkoły) Zawsze możesz uzupełnić wiedzę techniczną na kursach kwalifikacyjnych (indywidualnie w ośrodkach szkoleniowych) Egzamin z kwalifikacji – K.1(B.34) * STARTUJESZ Technik Geodeta 2. Ścieżka edukacji nauka * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Zdany pozytywnie Studia lub praca

30 Zdana kwalifikacja zawodowa K.2 (B.35) *
Startujesz Technik Geodeta Zdana kwalifikacja zawodowa K.1 (B.34)* DYPLOM TECHNIKA GEODETY (po ukończeniu szkoły) + wykształcenie średnie DYPLOM TECHNIKA GEODETY (po ukończeniu szkoły) Zdana kwalifikacja zawodowa K.3 (B.36) * 3. Ścieżka edukacji * W przypadku niepowodzenia możesz ponownie przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację Zdana matura Studia wyższe lub praca

31 Tak się uczymy - tak się bawimy

32 III TA

33 PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI
I ELEKTRONIKI PRACOWNIA SAMOCHODOWA Tokarki

34 Jeden robi jak się patrzy …

35 Stawiamy mury

36 Mury rosną ...

37 … a my się cieszymy !

38 Dzień otwarty 27 marca 2013 roku w godzinach 9.00 – 13.00


Pobierz ppt "REKRUTACJA na rok szkolny 2013/2014 TECHNIKUM MECHANICZNO - BUDOWLANE ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko tel. 446822156."

Podobne prezentacje


Reklamy Google