Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu UL. ŚWIĘTOCHŁOWICKA 10, 41- 909 BYTOM TEL. 032 – 286 – 22 – 19, adres strony: www.zsur-bytom.szkolnylider.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu UL. ŚWIĘTOCHŁOWICKA 10, 41- 909 BYTOM TEL. 032 – 286 – 22 – 19, adres strony: www.zsur-bytom.szkolnylider.pl."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu UL. ŚWIĘTOCHŁOWICKA 10, BYTOM TEL. 032 – 286 – 22 – 19, adres strony:

2 W naszym Zespole Szkół znajdują się następujące szkoły: 1.Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, (trzyletnia) 2. Technikum fryzjerskie nr 9 (4 – letnie po gimnazjum), Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel

3 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel www. zsur-bytom.szkolnylider.pl W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: - fryzjer - sprzedawca - w klasach wielozawodowych: · rzeźnik/wędliniarz · mechanik pojazdów samochodowych · elektromonter pojazdów samochodowych · blacharz samochodowy · cieśla · dekarz · drukarz · introligator · garbarz skór · kaletnik · kamieniarz · kuśnierz · mechanik precyzyjny · monter elektronik · monter instalacji gazowych · monter instalacji i urządzeń sanitarnych · monter konstrukcji budowlanych · monter sieci komunalnych · murarz · obuwnik · optyk- mechanik · stolarz · ślusarz - piekarz - cukiernik

4 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel A także w następujących zawodach: fotograf kominiarz koszykarz/plecionkarz kowal kucharz małej gastronomii lakiernik malarz tapeciarz modelarz odlewniczy monter systemów rurociągowych ogrodnik terenów zieleni posadzkarz Pszczelarz i innych… szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły

5 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Eksperci rynku pracy podkreślają, że w Polsce za 5 lat może zabraknąć nawet miliona fachowców – już teraz pojawiające się oferty pracy przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Z najnowszego raportu Pracujący Polacy wynika, że wykwalifikowani pracownicy to towar deficytowy, a zatem coraz lepiej opłacany. Warto więc wybrać taką ścieżkę edukacji, która umożliwi zdobycie konkretnych umiejętności udokumentowanych praktyką zawodową.

6 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Warunki przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7: świadectwo ukończenia gimnazjum podanie wraz z trzema fotografiami kwestionariusz osobowy karta zdrowia zaświadczenie o przyjęciu na praktykę wystawione przez pracodawcę – druk zaświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej lub w sekretariacie szkoły UWAGA!!! Wszystkim chętnym, którzy chcą uzyskać pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym przez siebie zawodzie – pomagamy!!! Wystarczy przyjść do szkoły, albo skorzystać z naszej strony internetowej Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach rzemieślniczych pod kierunkiem mistrzów posiadających uprawnienia pedagogiczne. Za praktykę uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie netto (na rękę!!!): kl. I – 107,47 zł, kl. II – 134,34 zł, kl. III – 161,22 zł Uczniowie wyróżniający się na praktyce otrzymują dodatkową premię.

7 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Wzór umowy ucznia z pracodawcą. Szkoła ściśle współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach i Cechem Rzemiosł Różnych w Bytomiu, którzy są oficjalnymi partnerami naszej szkoły. Szkoła pomaga w organizacji i poszukiwaniu pracodawcy. Wystarczy przyjść do szkoły, albo skorzystać z naszej strony internetowej. bytom.szkolnylider.pl/static/pracodawcy/

8 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Jeśli uczeń ma 18 lat to istnieje możliwość podpisania umowy szkoły z pracodawcą, ale wówczas uczeń nie ma statusu pracownika młodocianego i nie otrzymuje wynagrodzenia. Nauczy się jednak zawodu i może zdać egzamin czeladniczy. Praktyka pokazuje, że pracodawca wynagradza ucznia za pracę. Strona druga umowy ucznia z pracodawcą

9 Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej musi przynieść do szkoły podpisane przez pracodawcę zaświadczenie, że przyjmie ucznia na praktyczną naukę zawodu. Zaświadczenie uczeń może pobrać ze strony internetowej Pamiętaj! to WAŻNE!!!

10 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Nasi oficjalni partnerzy szkoły Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Izba Rzemieślnicza w Katowicach to wiodąca instytucja w rzemiośle europejskim mająca kilkudziesięcioletnie tradycje w kształceniu i egzaminowaniu uczniów w zawodach rzemieślniczych. Izba Rzemieślnicza organizuje naszym uczniom kończącym naukę egzaminy czeladnicze, a zdobyty tytuł czeladnika jest uznawany w całej Europie. Warto odwiedzić stronę internetową

11 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Nasi oficjalni partnerzy szkoły Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu Cech Rzemiosł w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 3 jest instytucją ściśle współpracującą ze szkołą, niezwykle wspierającą inicjatywy szkoły. Klikając na połączysz się ze stroną internetową Cechu. Warto zapoznać się z informacjami tam zamieszczonymi.www.cech.bytom.pl

12 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Warunkiem przyjęcia do szkoły oprócz deklaracji od pracodawcy o podpisaniu umowy jest przedłożenie w szkole zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodziców ( prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Pracodawca kieruje ucznia do lekarza medycyny pracy, który zleca stosowne badania do konkretnego zawodu. Uczeń przechodzi obowiązkowe szkolenie bhp, za które płaci pracodawca.

13 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel W zawodach – fryzjer, sprzedawca, są prowadzone klasy o tym profilu. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w szkole prowadzone są zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy. W ramach klasy wielozawodowej prowadzeni są uczniowie z wielu rodzajów zawodów, którzy mają podpisane umowy z pracodawcą. W szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a raz w roku są wysyłani do centrów kształcenia praktycznego ( np. w Gliwicach, w Rudzie Śląskiej), gdzie przez miesiąc w każdym roku uczą się tylko przedmiotów teoretycznych zawodowych i otrzymują tam oceny.

14 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Nauka kończy się dla sprzedawców i kucharzy małej gastronomii – egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz międzynarodowym certyfikatem EUROPASS. Absolwenci wszystkich zawodów rzemieślniczych uzyskują tytuł czeladnika – uznawany w całej Europie!!!

15 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Każdy uczeń szkoły zawodowej po uzyskaniu kwalifikacji w danym zawodzie ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na bazie już zdobytych kwalifikacji w poszczególnych zawodach ( skrócona droga dojścia do nowych specjalności lub zdobycia wykształcenia średniego): W następujących zawodach:

16 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Przykładowe zawody: Piekarz Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Cukiernik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Sprzedawca Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Pełny wykaz znajdziesz na naszej stronie internetowej:

17 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel WAŻNE!!! Wielu absolwentów naszej szkoły zawodowej znajdują pracę u swoich pracodawców, którzy sami ich sobie wychowują.

18 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Technikum nr 9 (po gimnazjum, czteroletnie) Kształcimy w zawodzie: technik usług fryzjerskich

19 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Warunki przyjęcia do 4 – letniego Technikum Fryzjerskiego nr 9: Świadectwo ukończenia gimnazjum Podanie wraz z trzema fotografiami Kwestionariusz osobowy Karta zdrowia

20 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w pracowniach fryzjerskich w naszej szkole. Ukończenie szkoły daje tytuł technika usług fryzjerskich oraz Międzynarodowy certyfikat - EUROPASS

21 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe wyposażone w: I. 16 komputerów firmy Microsoft z systemem Windows XP, Vista, 7. II. 16 komputerów firmy Apple Macintosh z systemem Mac OS X.

22 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Szkoła posiada nowoczesną pracownię fryzjerską

23 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Tradycją naszej szkoły jest organizowanie GALI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY NASZEJ SZKOŁYGALI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY NASZEJ SZKOŁY. Podczas imprezy swoje umiejętności prezentują: fryzjerzy, cukiernicy i piekarze.

24 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Szkoła znajduje się w pobliżu przystanku tramwajowego i autobusowego. Dojazd: autobusem: linia: 92, 201, 227, 607 i 127 z dworca autobusowego w Bytomiu z Rynku w Chorzowie oraz od strony Świętochłowic

25 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Postaw na szkołę zawodową!!! Z raportów o zatrudnieniu w Polsce wynika, że: rynek pracy wymaga specjalistów z różnych dziedzin. A ich dzisiaj brakuje! Jeśli chcesz mieć szansę na dobrą stałą pracę idź do szkoły zawodowej! Na wykwalifikowanych pracowników czeka mnóstwo ofert pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą!!!

26 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10 tel Serdecznie Zapraszamy!!!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu UL. ŚWIĘTOCHŁOWICKA 10, 41- 909 BYTOM TEL. 032 – 286 – 22 – 19, adres strony: www.zsur-bytom.szkolnylider.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google