Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„NASZE NADLEŚNICTWO” Nadleśnictwo Kłobuck zajmuje powierzchnię 16,8 tys. ha, w tym lasy - 16,3 tys. ha. Utworzone w 1921 r. po kilku reorganizacjach ostatecznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„NASZE NADLEŚNICTWO” Nadleśnictwo Kłobuck zajmuje powierzchnię 16,8 tys. ha, w tym lasy - 16,3 tys. ha. Utworzone w 1921 r. po kilku reorganizacjach ostatecznie."— Zapis prezentacji:

1 „NASZE NADLEŚNICTWO” Nadleśnictwo Kłobuck zajmuje powierzchnię 16,8 tys. ha, w tym lasy - 16,3 tys. ha. Utworzone w 1921 r. po kilku reorganizacjach ostatecznie zostało podzielone na dwa obręby leśne Kłobuck i Parzymiechy. Na terenie nadleśnictwa jest 6 rezerwatów przyrody, które łącznie zajmują 76,75 ha. Rezerwat Szachownica i Stawiska należą do obszarów NATURA 2000 Nadleśnictwo Kłobuck z ajmuje powierzchnię 16,8 tys. ha, w tym lasy - 16,3 tys. ha. Utworzone w 1921 r. po kilku reorganizacjach ostatecznie zostało podzielone na dwa obręby leśne Kłobuck i Parzymiechy. Na terenie nadleśnictwa jest 6 rezerwatów przyrody, które łącznie zajmują 76,75 ha. Rezerwat Szachownica i Stawiska n ależą do obszarów NATURA 2000

2 Praca w leśnictwie cechuje się sezonowością. To natura sama decyduje o tym, jakie działania wykonują leśnicy. Praca w leśnictwie cechuje się sezonowością. To natura sama decyduje o tym, jakie działania wykonują leśnicy. WIOSNA - sadzenie lasu LATO - pielęgnacja JESIEŃ – ochrona przed zwierzyną ZIMA - wycinka

3 Praca leśnika obejmuje: hodowlę i użytkowanie ochronę lasułowiectwoedukację

4 Najcenniejsze drzewostany nasienne leśnicy wyłączają z wyrębów. Wyselekcjonowane nasiona przekazywane są do szkółek leśnych. Aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki szkółki często zakładane są w starym drzewostanie, który stanowi naturalną ochronę przed szkodliwymi warunkami klimatycznymi np.: silnym wiatrem czy niską temperaturą. Najcenniejsze drzewostany nasienne leśnicy wyłączają z wyrębów. Wyselekcjonowane nasiona przekazywane są do szkółek leśnych. Aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki szkółki często zakładane są w starym drzewostanie, który stanowi naturalną ochronę przed szkodliwymi warunkami klimatycznymi np.: silnym wiatrem czy niską temperaturą. Najważniejszym celem pracy leśnika jest wyhodowanie zdrowego, dojrzałego drzewostanu, z którego w przyszłości uzyskają drewno wysokiej jakości. Nasiona pozyskiwane są z tzw. bazy nasiennej, którą tworzą np.: drzewa mateczne, drzewostany nasienne, plantacje nasienne. Z pośród wielu drzew wybierają, takie, które wyróżniają się dobrą zdrowotnością, korzystną budową pnia, dobrymi właściwościami drzewa. Najważniejszym celem pracy leśnika jest wyhodowanie zdrowego, dojrzałego drzewostanu, z którego w przyszłości uzyskają drewno wysokiej jakości. Nasiona pozyskiwane są z tzw. bazy nasiennej, którą tworzą np.: drzewa mateczne, drzewostany nasienne, plantacje nasienne. Z pośród wielu drzew wybierają, takie, które wyróżniają się dobrą zdrowotnością, korzystną budową pnia, dobrymi właściwościami drzewa.

5 W szkółkach leśnicy produkują sadzonki drzew – jednoroczne lub kilkuletnie, które w przyszłości przeznaczone będą do odnowień, zalesień, poprawek czy uzupełnień. Odnowienie lasu polega na ponownym wprowadzeniu młodego pokolenia na zrębie, czyli w miejscu gdzie wcześniej wycięto drzewostan. Zalesienie to zakładanie młodego lasu na gruntach dotąd nieleśnych, głównie na nieużytkach, wydmach piaszczystych i gruntach porolnych. W Nadleśnictwie Kłobuck co roku odnawiana jest powierzchnia ok. 140 ha, gdzie wysadza się 1,5 mln sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów leśnych. W szkółkach leśnicy produkują sadzonki drzew – jednoroczne lub kilkuletnie, które w przyszłości przeznaczone będą do odnowień, zalesień, poprawek czy uzupełnień. Odnowienie lasu polega na ponownym wprowadzeniu młodego pokolenia na zrębie, czyli w miejscu gdzie wcześniej wycięto drzewostan. Zalesienie to zakładanie młodego lasu na gruntach dotąd nieleśnych, głównie na nieużytkach, wydmach piaszczystych i gruntach porolnych. W Nadleśnictwie Kłobuck co roku odnawiana jest powierzchnia ok. 140 ha, gdzie wysadza się 1,5 mln sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów leśnych.

6 Tereny, na których leśnicy wykonują odnowienia lub zalesienia objęte są szeregiem prac pielęgnacyjnych. W tym czasie leśnicy spulchniają glebę, niszczą chwasty oraz wykonują czyszczenia wczesne i późne. Wycięte drzewa w pierwszych czyszczeniach pozostawiają w lesie jako materiał próchnicotwórczy. Tereny, na których leśnicy wykonują odnowienia lub zalesienia objęte są szeregiem prac pielęgnacyjnych. W tym czasie leśnicy spulchniają glebę, niszczą chwasty oraz wykonują czyszczenia wczesne i późne. Wycięte drzewa w pierwszych czyszczeniach pozostawiają w lesie jako materiał próchnicotwórczy.

7 Kiedy drzewostan osiągnie wiek rębności leśnicy prowadzą ścinkę i zrywkę drewna. Przed przystąpieniem do wycinki sporządzają plan, który zawiera informacje o wielkości i strukturze drzewostanów, ich rozmieszczeniu, rodzajach cięć oraz metodach pozyskiwania drewna. Poza tym wykonują szacunek brakarski, ustalają terminy ścinki i wywozu drewna, kierunki zrywki, przygotowują szlaki zrywkowe.

8 Ochrona lasu grodzenie mrowisk wywieszanie budek lęgowych stosowanie repelentów wieże przeciwpożarowe Ważnym zadaniem dla leśników jest również ochrona lasu, nie tylko drzewostanu i drewna, ale przede wszystkim ochrona całego ekosystemu leśnego. Do działań z zakresu ochrony lasu należą min:

9 Leśnicy nadzorują również pracę kół łowieckich. Do ich zadań należy: Odsłanianie zimą naturalnych żerowisk budowa lizawek solnych zakładanie poletek łowieckich ustawianie paśników zakładanie wodopojów

10 Ważnym elementem pracy leśników jest również edukacja. Nadleśnictwa dysponują licznymi obiektami, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna. Są to ośrodki edukacji przyrodniczo-leśnej, leśne wiaty edukacyjne, izby edukacji leśnej, leśne ścieżki edukacyjne. Martyna Kamińska, Angelika Mania, Dominika Plaminiak, klasa V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu ul. Częstochowska 31, 42 – 165 Lipie Kategoria – szkoły podstawowe Opiekun – Izabella Pęcherz Zdjęcia własne zostały wykonane w obrębie Parzymiechy, w leśnictwie Wapiennik w latach 2009 – 2014 Muzyka –”Odgłosy lasu” wyszukiwarkamp3.eu


Pobierz ppt "„NASZE NADLEŚNICTWO” Nadleśnictwo Kłobuck zajmuje powierzchnię 16,8 tys. ha, w tym lasy - 16,3 tys. ha. Utworzone w 1921 r. po kilku reorganizacjach ostatecznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google