Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane szkoły Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane szkoły Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:"— Zapis prezentacji:

1 Dane szkoły Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Anna Lorenz; Tel. szkolny: (44) 755-18-33

2 Uczeń 1 – dane Imię i nazwisko ucznia: Aneta Białas ; Szkoła i klasa: Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim, klasa II a; Adres domowy : Dąbrówka 22; Numer tel. 726-861-672;

3 Uczeń 2 – dane Imię i nazwisko ucznia: Ilona konewka ; Szkoła i klasa: Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim, klasa II a; Adres domowy: Modrzew 2; Numer tel. 781-473-568

4 Przyroda powiatu opoczyńskiego – zagrożenia, ochrona, przyszłość

5 ,, Mapa powiatu opoczyńskiego

6 LASY I RZEKI NASZYM DOBREM 1. Lasy; 2. Rzeki ;

7 1 LASY 1. Znaczenie pojęcia,,las; 2. Funkcje lasu; 3. Zanieczyszczenia i ich skutki; 4. Jak zapobiec zanieczyszczeniom ; 5. Piękno lasu;

8 1.ZNACZENIE POJĘCIA LAS Las - naturalna lub przekształcona przez człowieka dynamiczna formacja roślinna w której przeważa zwarty drzewostan i charakterystyczna fauna.W lesie wydziela się trzy warstwy : runo poszycie, korona drzewostanu.

9 Nadleśnictwo OPOCZNO Powierzchnia – 13 922 ha, z czego 13 660 ha stanowią lasy. Organizacja – 2 obręby, 11 leśnictw oraz szkółka leśna. Gatunki lasotwórcze – sosna, olsza, brzoza, dąb. Zwierzyna łowna – zające, sarny, jelenie, dzikie kaczki, bażanty, kuropatwy. Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok. 31%.

10 2.FUNKCJE LASU ekologiczne produkcyjne społeczne (ochronne) (gospodarcze) Lasy mają ogromne znaczenie dla zachowania naturalnych walorów krajobrazu, regulacji stosunków wodnych i klimatycznych, warunków życia człowieka.

11 Ekologiczne (ochronne): - Korzystny wpływ lasów na: klimat ( duża wilgotność, niższe temperatury, mniejsze nasłonecznienie, parowanie i transpiracja), mniejsza prędkość wiatru; -produkcja tlenu ; -regulacja stosunków wodnych; -funkcja retencyjna; -funkcja ochronna (ochrona np. gleb przed erozją); -zapobieganie stepowieniu krajobrazu ; -zachowanie potencjału biologicznego i różnorodność ekosystemów;

12 Produkcyjne (gospodarcze): -zdolność produkcji biomasy ( drewno i surowce niedrzewne); -łowiectwo (działalność człowieka, zgodnie z ochroną środowiska; Społeczne : -kształtowanie korzystnych warunków zdrowotnych; -tereny rekreacyjne ( wypoczynek i turystyka); -rynek pracy (leśnictwo); -obronność; -edukacja ekologiczna społeczeństwa;

13 3. ZANIECZYSZCZENIA I ICH SKUTKI Czynniki zagrażające lasom abiotyczne biotyczne antropogeniczne Głównie zanieczyszczenia powoduje człowiek;

14

15 Abiotyczne: -czynniki atmosferyczne (anomalie pogodowe tj. ciepłe zimy, bardzo niskie temperatury, upalne lata ); -właściwości gleby ( niski poziom wód, żyzność gleb np. gleby piaszczyste i grunty porolne ; Biotyczne : -struktura drzewostanów (dominacja gatunków iglastych i liściastych ); -szkodniki; -choroby; -nadmierne występowanie roślinożernych ssaków;

16 Antropogeniczne: -zanieczyszczenia powietrza (energetyka, transport, gospodarka komunalna); -zanieczyszczenia wód i gleb ( rolnictwo, przemysł, gospodarka komunalna i transport); -pożary lasu ; -szkodnictwo leśne ( kłusownictwo, kradzieże surowca drzewnego, nadmierna rekreacja, masowe grzybobranie ); -niewłaściwa gospodarka leśna (nadmierne użytkowanie, zaniechanie pielęgnacji i ochrony ;

17 4. JAK ZAPOBIEC ZANIECZYSZCZENIOM -segregowanie śmieci do odpowiednich pojemników ; -branie udziału w corocznym dniu sprzątanie świata; -zakładanie szkółek leśnych;

18 ,,SZKÓŁKA LEŚNA W BUKOWCU OPOCZYŃSKIM Tunele w szkółce leśnej; 2-letnie sosny ; 2-letnie jodły;

19 RZEKI 1.Funkcje rzeki ; 2.Zanieczyszczenia i ich skutki; 3.Jak zapobiec zanieczyszczeniom ;

20 1. FUNKCJE RZEKI Życie zwierząt wodnych ( np. płazy,ryby, gady ); Życie roślin wodnych ; Źródła z których czerpiemy wodę; Piękno przyrody; Teren rekreacyjny ( wypoczynek i turystyka);

21 2. ZANIECZYSZCZENIA I ICH SKUTKI Zatruwanie życia roślin i zwierząt po przez zaśmiecanie rzek; Budowanie tam z drewna przez bobry ; Wylewanie ścieków do rzek; Zaśmiecanie rzek przez ludzi ;

22 4. JAK ZAPOBIEC ZANIECZYSZCZENIOM WÓD Woda jest jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do życia, zatem wszyscy powinniśmy o nią dbać. Powinniśmy także pamiętać o tym, że w wodzie toczone jest życie zwierząt i roślin. Aby zapobiec zanieczyszczeniom,ludzie przede wszystkim powinni segregować śmieci, a także akceptować plany powstawania oczyszczalni.

23 Jedną z oczyszczalni w powiecie opoczyńskim jest Oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce

24 Rzeka Słomianka- Dąbrówka.

25 PIĘKNO NATURY W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

26 newka

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prezentacje wykonały : Aneta Białas i Ilona Konewka


Pobierz ppt "Dane szkoły Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google