Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto jest przyjacielem lasu?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto jest przyjacielem lasu?"— Zapis prezentacji:

1 Kto jest przyjacielem lasu?
Autor: Tymoteusz Dżuła

2 Nadleśnictwo Prowadzi gospodarkę leśną w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, pozyskiwania użytków ubocznych, wywozu drewna i innych płodów leśnych, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.

3 Leśnicy Zajmują się hodowlą sadzonek.
Tworzą warunki do nauki i odpoczynku w lasach. Chronią lasy. Zajmują się zwierzętami zamieszkującymi w lasach. Nadzorują użytkowanie lasów. Nadzorują ochronę przyrody leśnej, prowadzą edukacje dzieci i młodzieży.

4 Pracownicy lasu Wykonują podstawowe prace w leśnictwie z zakresu: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu oraz prace konserwacyjno-naprawcze obiektów i urządzeń leśnych. Prowadzą identyfikację drzew do wycinki i oszacowują ich ilości. Prowadzą wstępną obróbkę kłód w miejscu wycinki.

5 Straż leśna Wykonuje czynności związane ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń szkodnictwa leśnego. Udziela leśniczym pomocy w ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym i zwalczaniu szkodnictwa leśnego. Prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne mające za zadanie ochronę lasów przed szkodnictwem.

6 Myśliwi Dbają o zachowanie równowagi biologicznej w ekosystemie.
Współpracują z leśniczymi w opiece nad zamieszkującymi lasy zwierzętami. Dokarmiają zwierzęta leśne. Pomagają leśniczym w sadzeniu lasu. Monitorują przyrost naturalny zwierząt.

7 Zwierzęta Duże zwierzęta, drapieżniki takie jak wilki, rysie czy niedźwiedzie są naturalnym regulatorem populacji dużych roślinożerców. Pożytecznymi organizmami glebowo-ściółkowymi są również dżdżownice, ślimaki i mrówki. Rozdrabniają one części roślin, a powstałe w ten sposób substancje są zjadane przez mniejszych mieszkańców ściółki.

8 Towarzystwo Przyjaciół Lasu
Zrzesza ludzi będących przyjaciółmi lasu. Troszczy się o zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń. Szerzy wiedzę o lesie. Promuje lasy i leśników. Przyczynia się do turystyki leśnej. Podejmuje liczne działania przeciw dewastacji lasów. Prowadzi edukację i organizuje konkursy o tematyce leśnej, które zachęcają do poszerzenia wiedzy na temat lasów ich mieszkańców i ludzi z nim związanych.

9 Nauczyciele, wykładowcy, rodzice
Przekazują dzieciom i młodzieży wiedzę na temat znaczenia lasu. Organizują wycieczki edukacyjne, prezentacje i wykłady na temat zasad użytkowania i ochrony lasu. Zachęcają do poszerzania wiedzy na temat lasu i jego mieszkańców.

10 Uczniowie: dzieci i młodzież
Uczestniczą w akcjach sadzenia i sprzątania lasu. Uczniowie naszej szkoły prowadzili monitoring nielegalnych wysypisk w lasach gminy Biecz. Stale poszerzają swoja wiedzę na temat lasu i jego mieszkańców. Współpracują z Nadleśnictwem Gorlice w celu poszerzenia wiedzy na temat gospodarki leśnej, pracy leśnika i ochrony lasów.


Pobierz ppt "Kto jest przyjacielem lasu?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google