Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto jest przyjacielem lasu? Autor: Tymoteusz Dżuła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto jest przyjacielem lasu? Autor: Tymoteusz Dżuła."— Zapis prezentacji:

1 Kto jest przyjacielem lasu? Autor: Tymoteusz Dżuła

2 Nadleśnictwo  Prowadzi gospodarkę leśną w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, pozyskiwania użytków ubocznych, wywozu drewna i innych płodów leśnych, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.

3 Leśnicy  Zajmują się hodowlą sadzonek.  Tworzą warunki do nauki i odpoczynku w lasach.  Chronią lasy.  Zajmują się zwierzętami zamieszkującymi w lasach.  Nadzorują użytkowanie lasów.  Nadzorują ochronę przyrody leśnej, prowadzą edukacje dzieci i młodzieży.

4 Pracownicy lasu  Wykonują podstawowe prace w leśnictwie z zakresu: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu oraz prace konserwacyjno-naprawcze obiektów i urządzeń leśnych.  Prowadzą identyfikację drzew do wycinki i oszacowują ich ilości.  Prowadzą wstępną obróbkę kłód w miejscu wycinki.

5 Straż leśna  Wykonuje czynności związane ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń szkodnictwa leśnego.  Udziela leśniczym pomocy w ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym i zwalczaniu szkodnictwa leśnego.  Prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne mające za zadanie ochronę lasów przed szkodnictwem.

6 Myśliwi  Dbają o zachowanie równowagi biologicznej w ekosystemie.  Współpracują z leśniczymi w opiece nad zamieszkującymi lasy zwierzętami.  Dokarmiają zwierzęta leśne.  Pomagają leśniczym w sadzeniu lasu.  Monitorują przyrost naturalny zwierząt.

7 Zwierzęta  Duże zwierzęta, drapieżniki takie jak wilki, rysie czy niedźwiedzie są naturalnym regulatorem populacji dużych roślinożerców.  Pożytecznymi organizmami glebowo-ściółkowymi są również dżdżownice, ślimaki i mrówki. Rozdrabniają one części roślin, a powstałe w ten sposób substancje są zjadane przez mniejszych mieszkańców ściółki.

8 Towarzystwo Przyjaciół Lasu  Zrzesza ludzi będących przyjaciółmi lasu.  Troszczy się o zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń.  Szerzy wiedzę o lesie.  Promuje lasy i leśników.  Przyczynia się do turystyki leśnej.  Podejmuje liczne działania przeciw dewastacji lasów.  Prowadzi edukację i organizuje konkursy o tematyce leśnej, które zachęcają do poszerzenia wiedzy na temat lasów ich mieszkańców i ludzi z nim związanych.

9 Nauczyciele, wykładowcy, rodzice  Przekazują dzieciom i młodzieży wiedzę na temat znaczenia lasu.  Organizują wycieczki edukacyjne, prezentacje i wykłady na temat zasad użytkowania i ochrony lasu.  Zachęcają do poszerzania wiedzy na temat lasu i jego mieszkańców.

10 Uczniowie: dzieci i młodzież  Uczestniczą w akcjach sadzenia i sprzątania lasu.  Uczniowie naszej szkoły prowadzili monitoring nielegalnych wysypisk w lasach gminy Biecz.  Stale poszerzają swoja wiedzę na temat lasu i jego mieszkańców.  Współpracują z Nadleśnictwem Gorlice w celu poszerzenia wiedzy na temat gospodarki leśnej, pracy leśnika i ochrony lasów.


Pobierz ppt "Kto jest przyjacielem lasu? Autor: Tymoteusz Dżuła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google