Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADLEŚNICTWO WŁODAWA ul Szpitalna 152A Suszno; 22 – 200 Włodawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADLEŚNICTWO WŁODAWA ul Szpitalna 152A Suszno; 22 – 200 Włodawa"— Zapis prezentacji:

1 NADLEŚNICTWO WŁODAWA ul Szpitalna 152A Suszno; 22 – 200 Włodawa
Tel. (082) ,

2 Wstęp Nadleśnictwo Włodawa gospodarzy na 22 882,91ha lasów, podzielonych na 15 leśnictw, oraz sprawuje nadzór nad 6,630 ha lasów drobnej własności wiejskiej. Tereny w zasięgu Nadleśnictwa obejmujące głównie powiat włodawski, charakteryzują się niską jakością gruntów ornych i słabym zaludnieniem (około 43 osób/ km2) przy lesistości wysoko przekraczającej średnią krajową.

3 Ta wysoka lesistość to efekt zalesień gruntów porolnych rozpoczętych na szeroką skalę jeszcze przed I Wojną Światową, kontynuowanych w okresie międzywojennym i po wojennej przerwie aż do chwili obecnej. Fakt, że ponad 80 % tutejszych lasów to lasy wtórne o niskiej naturalności decyduje o możliwościach i kierunku rozwoju leśnej gospodarki.

4 Tutejsze lasy to w większości efekt pracy czterech pokoleń leśników, pracy rozpoczynanej od podstaw. Jej początkowe etapy – zalesienie opuszczonych wyjałowionych pól zakrzaczonych „wygonów” i pastwisk często z ruchomymi wydmami były działaniem ratującym glebę przed pełną dewastacją, rokującym w dalekiej perspektywie zysk ekonomiczny. Obecnie w dobie gospodarki proekologicznej, przyszedł czas na przekształcenie ubogich często rachitycznych sośnin na prawdziwy las z możliwie pełną bioróżnorodnością charakterystyczną dla naturalnych zdrowych ekosystemów. Działania w tym zakresie obliczone na kolejne pokolenia leśników już teraz przynoszą znaczące dobrze widoczne efekty.

5 Oferta edukacji leśnej w Nadleśnictwie Włodawa
Nadleśnictwo Włodawa zgodnie ze strategią Lasów Państwowych prowadzi gospodarkę wielofunkcyjną w tym edukację leśną. Obiektami do edukacji leśnej są ścieżki przyrodniczo-edukacyjne oraz izba leśna.

6 Przygotowana do otwarcia nowa ścieżka edukacji przyrodniczo – leśnej „Kołacze – czyli kołatanie do wrót przyrody”

7 Idąc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczeństwa Nadleśnictwo Włodawa przygotowało do otwarcia w maju 2008 r. kolejną już czwartą ścieżkę przyrodniczo- leśną która jest zlokalizowana w leśnictwie Kołacze.

8 Wykorzystano już istniejący parking w oddz. 306 tego leśnictwa.
Nowością jest połączenie tej ścieżki z bazą turystyczną Towarzystwa Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach. Marsz i zwiedzanie można rozpoczynać z parkingu leśnego lub z „Karczmy Poleskiej”.

9 Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza „Kołacze – czyli kołatanie do wrót przyrody” o całkowitej długości 4 km przebiega na odległościach: 3 km przez las i 1 km przez pola. Na terenie leśnym znajdują się przystanki – tablice. Po obu stronach ścieżki są jej plany obrazujące położenie wszystkich przystanków jak też przebieg trasy całej ścieżki.

10 Dwie tablice przy parkingu w oddz
Dwie tablice przy parkingu w oddz. 306 leśnictwa Kołacze pobudzają wyobraźnię szczególnie młodszych uczestników leśnych wędrówek. Przedstawiają dzień i zmierzch w życiu zwierząt oraz cztery pory roku w lesie. Są pomocą dydaktyczną do omawiania procesów w czasoprzestrzeni ekosystemu leśnego powiązanymi z porami roku i doby.

11 Kolejny przystanek o grzybobraniu zwraca uwagę turysty na bogactwo królestwa grzybów i ich rolę w środowisku kierunkując właściwe postępowanie leśnych gości w stosunku do napotkanych grzybów. Jesienią w tym drzewostanie można znaleźć wiele gatunków grzybów kapeluszowych.

12 Przystanek „Miasto mrówek” zlokalizowany kilkanaście metrów od okazałego mrowiska w sposób przystępny dla każdego przedstawia życie w mrowisku jak też rolę mrówek w życiu lasu.

13 Przystanek „Zwierzęta naszych lasów” znajdujący się w pobliżu paśnika pomoże spacerowiczom w identyfikacji dużych ssaków, które przy odrobinie szczęścia wędrując po lesie można spotkać po drodze.

14 Przystanek „Murszejące drzewo” zlokalizowany w podmokłym drzewostanie olszowym zwraca uwagę na procesy rozkładu powalonego drzewa oraz wielorakość organizmów dzięki którym te procesy zachodzą.

15 Kolejny przystanek „Ptaki leśnych mokradeł” postawia miejsce, gdzie najłatwiej przy zachowaniu ciszy na granicy lasu i podmokłych łąk można zaobserwować ptaki związane z tymi ekosystemami. Zwraca uwagę wędrujących ścieżka na wygląd i zachowanie czterech gatunków ptaków: żurawia, bociana czarnego, słonki i brodźca samotnego.

16 Przystanek „Jak różne bywają nasze lasy
Przystanek „Jak różne bywają nasze lasy?” omawia cztery podstawowe typy siedliskowe lasów. Idący ścieżką może je zidentyfikować idąc oznakowanym szlakiem.

17 Przystanek „Bóbr europejski” zlokalizowany przy rowie, zatamowanym właśnie przez bobry. W odległości kilku metrów od przystanku widać zgryzane przez te gryzonie krzewy wierzbowe.

18 Przystanek „Leśnik opiekunem lasu” zlokalizowany na początku kompleksu leśnego od strony „Karczmy Poleskiej” przedstawia wszystkie działy prac w leśnictwie od szkółki

19 Widać stąd już wyraźnie zabudowania „Karczmy Poleskiej”.
Gościnni gospodarze zapraszają do karczmy, gdzie można delektować się smakiem regionalnych potraw. Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne. Kontakt z Nadleśnictwem Włodawa w celu uzgodnienia korzystania z w/w obiektów: tel./fax: (082) lub (082) 57 23 760


Pobierz ppt "NADLEŚNICTWO WŁODAWA ul Szpitalna 152A Suszno; 22 – 200 Włodawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google