Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument: - rozwoju terytorialnego, - wdrażania zintegrowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument: - rozwoju terytorialnego, - wdrażania zintegrowanych."— Zapis prezentacji:

1 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

2 2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument: - rozwoju terytorialnego, - wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju miejskiego - partnerstwa miast i ich obszarów funkcjonalnych w realizacji projektów zintegrowanych

3 3 Funkcjonowanie ZIT w Polsce  ZIT realizowane na: o na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich (17 ZIT, po jednym na województwo o na obszarach funkcjonalnych innych miast o charakterze regionalnym i subregionalnym; realizacja ZIT w tych miastach będzie zależała od decyzji samorządów wojewódzkich.  Finansowanie: o w ramach alokacji z WRPO z puli 1.926,3 mln euro, o z rezerwy (4,5%) w wysokości 160,2 mln euro o z PO Infrastruktura i Środowisko.

4 4  Podstawą do wyznaczenia obszaru „ZIT wojewódzkiego” jest dokument MRR z lutego 2013r.  Obszar ZIT obejmuje:  Gminy powiatu poznańskiego,  Kaźmierz, Łubowo, Neklę.  Obszar nie obejmuje Obornik, Skoków, Szamotuł i Śremu.  Obszar ZIT jest niezależny od wyników prac nad delimitacją MOF.  Obszar ZIT jest wyznaczany uchwałą Zarządu Województwa Wlkp. Delimitacja obszaru realizacji ZIT

5 5  Integracja :  terytorialna,  tematyczna (11 celów tematycznych UE),  funduszowa (EFRR i EFS).  „Założeniem jest wspieranie inicjatyw realizowanych na całym obszarze Związku ZIT, a nie pojedynczych projektów każdej z gmin.”  „Celem realizacji projektów w formule ZIT jest realizacja pakietów różnych tematycznie, ale powiązanych i komplementarnych projektów.” Zakres tematyczny ZIT

6 6 Możliwy zestaw kierunków interwencji w ramach Strategii ZIT 1.Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego OF. 2.Przywracanie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów MOF. 3.Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na MOF. 4.Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych. 5.Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę MOF oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym OF. 6.Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

7 Warunki realizacji ZIT Warunki obligatoryjne  zawiązanie partnerstwa – Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Związek ZIT - wspólna reprezentacja władz MOF wobec władz krajowych i regionalnych,  przygotowanie Strategii ZIT,  posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej,  zapisy w RPO (wyodrębnienie działań lub osi priorytetowych) oraz przeznaczenie środków z podstawowej alokacji RPO  podpisanie porozumienia o realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a Zarządem Województwa. 7

8 Warianty wdrażania ZIT  Minimalne powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie  Częściowe powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie  Pełne powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie – tzw. grant globalny  koszty operacyjne funkcjonowania ZIT dla miast wojewódzkich będą współfinansowane ze środków krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  koszty operacyjne funkcjonowania ZIT dla miast regionalnych i subregionalnych będą współfinansowane ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 8

9 Nowa perspektywa finansowa UE 2014 – 2020. Zestawienie projektów promowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 9

10 PROJEKTY KLUCZOWE – FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 10

11 PROJEKTY KLUCZOWE – FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 11 1.Dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Poznania poprzez budowę połączeń między drogami ekspresowymi S-5 i S-11. Beneficjent :GDDKiA - północno-wschodnie domknięcie obwodnicy Poznania, - połączenie S-5 z S-11 (Kleszczewo - Kórnik).

12 PROJEKTY KLUCZOWE – FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 12

13 13 PROJEKTY KLUCZOWE – EFRR

14 14 PROJEKTY KLUCZOWE – EFRR

15 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 15 Z I T PROJEKT KOMPLAMENTARNY DO ZIT Wsparcie z WRPO Wsparcie z PO IiŚ Alokacja ZIT Związek ZIT negocjuje z IZ WRPO i IZ PO IiŚ

16 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 16

17 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 17

18 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 18

19 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 19

20 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 20

21 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 21

22 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 22

23 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 23

24 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 24

25 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 25

26 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 26

27 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 27

28 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE Dziękuję za uwagę ! 28


Pobierz ppt "1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument: - rozwoju terytorialnego, - wdrażania zintegrowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google