Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK."— Zapis prezentacji:

1

2 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK

3 3 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Na działalność kulturalną w 2010 r. zaplanowano środki w kwocie 91.207.174 zł, które zostały ujęte: W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 87.307.174 zł W dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie 3.900.000 zł

4 4 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Dla działu 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na rok 2010 został uchwalony budżet w wysokości 87.307.174 zł, w tym na: Wydatki bieżące 66.980.513 zł Wydatki majątkowe 20.326.661 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK

5 5 Po uwzględnieniu zmian w budżecie jego struktura i wykonanie za 2010 rok przedstawia się następująco: WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

6 6 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK lp.Rozdział Nazwa instytucji § Plan na 20 10 r. po zmianach Wykonanie za 20 10 r. % wykon 1.92101 Instytucje kinematografii - Odra-Film we Wrocławiu 2480 2.178.046 2.178.045,11 100,0 2.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  § 2800  § 2810  § 2816  § 2820  § 2830 x 2800 2810 2816 2820 2830 1.964.141 580.862 401.904 25.000 876.775 79.600 1.962.273,86 580.436,55 401.231,25 25.000,00 876.242,86 79.363,20 99,9 99,8 100,0 99,9 99,7 3.92106Teatryx32.330.23631.898.481,1798,7 - Teatr Polski we Wrocławiu24805.471.2135.471.213,00100,0 -Wrocławski Teatr Pantomimy24801.663.0001.663.000,00100,0 - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 2480 6220 6228 6229 4.035.530 51.702 680.145 1.284.991 4.033.239,84 46.294,41 680.145,00 1.093.592,00 99,9 89,5 100,0 85,1 - Opera Wrocławska we Wrocławiu2480 6220 6228 6229 14.589.800 100.000 1.149.000 649.363 14.589.800,00 96.032,79 1.149.000,00 420.672,13 100,0 96,0 100,0 64,8

7 7 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK - Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy24802.655.4922.655.492,00100,0 492108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelex14.336.40314.336.402,05100,0 - Filharmonia we Wrocławiu24805.320.0005.320.000,00100,0 - Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 2480 2489 6220 4.952.487 83.451 42.397 4.952.486,77 83.451,00 42.396,28 100,0 - Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu24803.938.0683.938.068,00100,0 5.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby24803.791.3603.781.360,0099,7 - Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu24803.791.3603.781.360,0099,7 6.92114-Pozostałe instytucje kultury24801.054.0001. 054.000,00100,0 - MF Wratislavia Cantans24801.054.0001.054.000,00100,0 7.92116 Bibliotekix4.008.3464.008.336,55100,0 - Dolnośląska Biblioteka Publiczna2480 2489 6229 3.932.977 57.877 17.492 3.932.968,74 57.876,67 17.491,14 100,0

8 8 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 8.92118 Muzeax19.627.60419.445.943,7599,1 - Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2480 6228 6229 4.669.386 3.049.162 1.514.834 4.669.385,18 3.049.161,67 1.514.833,23 100,0 - Muzeum Karkonoskie w Jeleniej górze 2480 6220 6228 6229 2.442.663 119.652 151.957 1.767.295 2.442.662,89 119.651,71 151.957,00 1.590.700,86 100,0 90,0 - Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 2480 6220 1.661.920 50.000 1.661.920,00 50.000,00 100,0 - Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 2480 6220 1.220.000 34.285 1.220.000,00 29.222,00 100,0 85,2 - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 2480 6228 1.978.429 351.370 1.978.429,00 351.369,75 100,0 - Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu 2480 2488 2489 588.000 25.635 3.016 588.000,00 25.634,62 3.015,84 100,0

9 9 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 9.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -§ 2710  § 2720  § 6560  § 6570 X 2710 2720 6560 6570 5.047.841 360.000 4.575.841 75.000 37.000 5.047.836,55 360.000,00 4.575.836,55 75.000,00 37.000,00 100,0 1092121 Woj. Urzędy ochrony Zabytków - Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2480 12.000 12.000,00 100,0 11 92178Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - § 2710 - § 2720 x 2710 2720 235.200 150.000 85.200 205.892,13 120.692,13 85.200,00 87,5 80,5 100,0 1292195 Pozostała działalność - § 3040 - § 3250 - § 4170 - § 4300 X 3040 3250 4170 4300 159.474 100.000 50.000 6.000 3.474 159.473,98 100.000,00 50.000,00 6.000,00 3.473,98 100,0 OGÓŁEM DZIAŁ 92184.744.65184.090.045,1599,2

10 10 W 2010 r. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego budżet został wykonany w 99,2 %, gdyż kwota 228.690 zł została ujęta w Uchwale Nr III/48/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, środki w kwocie 384.720,96 zł stanowią zwrot podatku VAT a środki w kwocie 41.194,89 zł zostały niewykorzystane. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

11 11 Środki budżetowe w 2010 r. w kwocie 84.090.045,15 zł wydatkowane zostały na następujące zadania: na pokrycie działalności statutowej instytucji kultury 66.300.048,66 zł na realizację zadań majątkowych instytucji kultury 10.402.519,97 zł na dofinansowanie wydawnictw i imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, związki tp. 1.962.273,86 zł na remont i konserwację obiektów zabytkowych oraz systemy alarmowe 5. 253.728,68 zł na nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 100.000,00 zł na stypendia dla młodych twórców 50.000,00 zł na realizację zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków powierzonych Muzeum Narodowemu 12.000,00 zł ogłoszenia w prasie i wynagrodzenia bezosobowe 9.473,98 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

12 12 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Struktura wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13 13 Dotacje budżetowe dla instytucji kultury przekazywane były w 2010 r. rytmicznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem a wykonanie wydatków budżetowych w instytucjach kultury na działalność bieżącą kształtuje się na poziomie 99,98 % planu, a na wydatki majątkowe 94,5% planu. Dotacje na dofinansowanie wydawnictw, imprez kulturalnych, remonty i konserwację obiektów zabytkowych przekazywane były w terminach ustalonych w zawartych umowach i porozumieniach. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

14 14 Na środki budżetowe na pokrycie działalności bieżącej instytucji kultury w kwocie 66.300.048,66 zł składa się: dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego 64.554.292,65 zł dotacja z budżetu Gminy Wrocław 1.550.000,00 zł Odsetki bankowe od dotacji z Gminy Wrocław 45,11 zł dotacja z budżetu Miasta Jelenia Góra 70.000,00 zł Dotacja z MKiDN 125.710,90 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

15 15 Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 64.554.292,65 zł została przeznaczona na: działalność bieżącą instytucji kultury 60.577.137,89 zł dodatkowe przedsięwzięcia realizowane przez instytucje kultury 2.916.858,18 zł zadania z zakresu współpracy z zagranicą 334.210,00 zł wkłady własne do zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych MKiDN 556.108,45 zł wkłady własne i prefinansowanie do zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych z udziałem środków unijnych 169.978,13 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

16 16 Na środki budżetowe na pokrycie działalności majątkowej instytucji kultury w kwocie 10.402.519,97 zł składa się: wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadań w ramach WPI 4.619.798,22 zł Prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach WPI 5.381.633,42 zł dotacja na wkłady własne do zadań realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych programów z udziałem środków unijnych 401.088,33 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

17 17 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 13.286.50013.971.90013.871.461 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 5.204.5135.471.213 - Dotacja podmiotowa z MKiDN w ramach współprowadzenia 4.560.0004.794.000 - Inne dotacje 673.000712.355674.904 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 2.848.9872.994.3322.931.344 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 13.786.500 500.000 14.501.900 530.000 14.485.503 529.904 - Wynik finansowy brutto - 500.000-530.000- 614.042

18 18 TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU Przychody ogółem w porównaniu do planu były niższe o 0,72%. Teatr Polski uzyskał nieco niższe od planowanych przychody z tytułu sprzedaży biletów i najmu sal widowiskowych oraz nie otrzymał z MKiDN planowanych środków na projekt „Strefa Norwegia” z powodu nie uznania części wydatków. Koszty ogółem kształtują się na poziomie 99,89 %. Działalność Teatru za 2010 rok zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 614.042 zł. Strata jest wynikiem braku możliwości pokrycia uzyskanymi przychodami kosztu amortyzacji oraz faktu, że w 2010 r. instytucja realizowała projekt „Informatyzacja Teatru Polskiego we Wrocławiu – Bazy danych” a więc i ponosiła koszty a środki wpłyną do instytucji po rozliczeniu zadania w 2011 r. Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. instytucja posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 268.970 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

19 19 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 1.863.0001.858.0001.864.871 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1.663.000 - Inne dotacje 000 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 200.000195.000201.871 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 1.863.000 2.300 1.858.000 6.984 1.878.780 6.984 - Wynik finansowy brutto 00- 13.909

20 20 WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY WE WROCŁAWIU Przychody ogółem kształtują się na poziomie planowanym. Koszty są wyższe od planowanych o 1,12 %, głównie z powodu wyższych od planowanych kosztów podatków i opłat oraz materiałów, energii i usług obcych. Instytucja zamknęła rok ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 13.909 zł, przy czym koszt amortyzacji wyniósł 6.984 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

21 21 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK TEATR DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 4.446.0004.971.9304.981.987 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 3.776.0004.035.5304.033.240 - Inne dotacje 0150.400 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 670.000786.000798.347 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 4.446.000 110.000 4.971.930 115.000 5.146.015 206.938 - Wynik finansowy brutto 00-164.028

22 22 TEATR DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost kosztów ogółem o 3,5 %, natomiast przychody kształtują się na poziomie planu, co spowodowało zamknięcie roku wynikiem ujemnym w wysokości 164.028 zł. Ujemny wynik finansowy nie przekroczył kwoty odpisów amortyzacyjnych za rok 2010, dlatego też nie miał wpływu na zachowanie płynności finansowej w analizowanym okresie. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

23 23 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK TEATR im. H. MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 5.158.8065.273.2035.660.859 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 2.500.0002.655.492 -Dotacja podmiotowa z Miasta Legnicy w ramach współprowadzenia 1.500.0001.600.000 - Inne dotacje 330.080355.035498.710 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 828.726662.676906.657 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 5.158.806 250.000 5.303.203 250.000 5.738.020 293.661 - Wynik finansowy brutto 0- 30.000-77.161

24 24 TEATR im. H. MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY Przychody ogółem zostały przekroczone o 7,35%, natomiast koszty ogółem zostały przekroczone o 8,20 %. Wzrost przychodów w stosunku do wysokości planowanej wynika z pozyskania dodatkowych dotacji oraz wyższych przychodów ze sprzedaży. Koszty zostały przekroczone w pozycji amortyzacji, materiałów i energii, usług, podatków i opłat oraz honorariów. Działalność Teatru za 2010 rok zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 77.161 zł. Ujemny wynik finansowy nie przekracza rocznego kosztu amortyzacji. Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. instytucja posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 254.154 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

25 25 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK OPERA WROCŁAWSKA WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 27.359.00027.919.20028.045.820 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 13.700.00014.589.800 - Dotacja podmiotowa z MKiDN w ramach współprowadzenia 6.000.000 - Inne dotacje 1.050.000599.000246.300 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 6.609.0006.730.4007.209.720 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 31.694.000 4.335.000 32.189.200 4.270.000 32.937.304 4.265.044 - Wynik finansowy brutto - 4.335.000- 4.270.000- 4.891.484

26 26 OPERA WROCŁAWSKA WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost przychodów ogółem o 0,5 % a kosztów o 2,3%, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 4.891.484 zł. Ujemny wynik finansowy Opery za 2010 rok spowodowany został przede wszystkim kosztami amortyzacji w wysokości 4.265.044 zł. Na pozostałą różnicę w kwocie 626.440 zł wpłynęły następujące czynniki: nie przekazanie dotacji UE na zrealizowany spektakl TURANDOT w kwocie 353.000 zł z powodu przedłużających się procedur kontrolnych oraz konieczność zwiększenia wydatków realizowanych innych premier operowych. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

27 27 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK FILHARMONIA im. W. LUTOSŁAWSKIEGO WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 14.654.00016.818.30016.175.251 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 4.620.0005.320.000 - Dotacja podmiotowa z MKiDNi UM Wrocławia w ramach współprowadzenia 7.727.0008.298.300 - Inne dotacje 000 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 2.307.0003.200.0002.556.951 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 14.654.000 460.000 16.818.300 460.000 17.422.728 454.540 - Wynik finansowy brutto 00- 1.247.477

28 28 FILHARMONIA im. W. LUTOSŁAWSKIEGO WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpiło zwiększenie kosztów ogółem o 3,6 % oraz zmniejszenie przychodów ogółem o 3,8 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 1.247.477 zł. Ujemny wynik finansowy przekracza koszt amortyzacji, który za rok 2010 wynosił 454.540 zł. Wystąpienie straty spowodowane zostało m.in. kosztami projektów, które zostały w 2010 r. zrealizowane a płatność nastąpi w 2011 r. oraz realizacją 3 projektów, związanych z obchodami Roku Chopinowskiego na które instytucja nie otrzymała dotacji z MKiDN. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

29 29 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZE Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 5.420.7706.397.6356.236.844 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 4.338.0005.035.938 - Inne dotacje 115.000476.734336.998 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 967.770884.963863.908 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 6.156.230 735.460 7.153.586 755.951 7.209.838 755.951 - Wynik finansowy brutto - 735.460-755.951-972.994

30 30 FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZE W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost kosztów ogółem o 0,8 % oraz zmniejszenie przychodów ogółem o 2,5 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 972.994 zł. czyli o ponad 200 tys. zł wyższym od planowanego. Strata kształtuje się na poziomie wyższym od kosztu amortyzacji, który wynosił za rok 2010 755.951 zł. Wystąpienie straty spowodowane zostało m.in. kosztami projektów, które zostały w 2010 r. zrealizowane a płatność nastąpi w 2011 r. oraz utratą wpływów z powodu odwołania koncertów. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

31 31 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 4.656.0004.708.8684.956.069 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 3.841.0003.938.068 - Inne dotacje 000 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 815.000770.8001.018.001 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 4.656.000 51.000 4.708.868 47.500 4.791.068 127.079 - Wynik finansowy brutto 00+ 165.001

32 32 FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost kosztów ogółem o 1,75% oraz wzrost przychodów ogółem o 6,44 % powodując zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 165.001 zł. Koszt amortyzacji za 2010 r. wynosi 127.079 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

33 33 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 2.996.0005.429.0205.432.109 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1.936.0003.791.3603.781.360 - Inne dotacje 070.000 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 1.060.0001.567.6601.580.749 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 2.996.000 60.000 5.429.020 77.600 5.406.371 77.192 - Wynik finansowy brutto 00+ 25.738

34 34 OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU Przychody ogółem i koszty ogółem za rok 2010 kształtują się na poziomie planowanym. W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost przychodów ogółem o 0,06% oraz zmniejszenie kosztów ogółem o 0,42 % powodując zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 25.738 zł. Koszt amortyzacji za 2010 r. wynosi 77.192 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

35 35 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MF WRATISLAVIA CANTANS WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 5.270.0007.106.3576.931.286 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1.030.0001.054.000 - Dotacja podmiotowa z MKiDN i UM Wrocławia w ramach współprowadzenia 3.230.0004.035.400 - Inne dotacje 0120.89220.476 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 1.010.0001.896.0651.821.410 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 5.270.000 35.000 7.106.357 34.000 7.178.204 32.920 - Wynik finansowy brutto 00- 246.918

36 36 MF WRATISLAVIA CANTANS WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpiło zmniejszenie przychodów ogółem o 2,5 % oraz zwiększenie kosztów ogółem o 1,0 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 246.918 zł. Wystąpienie straty spowodowane zostało m.in. kosztami projektów, które zostały w 2010 r. zrealizowane a płatność nastąpi w 2011 r., poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z usuwaniem szkód po pożarze oraz przeniesieniem płatności przez PZU SA na rok 2011. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

37 37 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 4.610.8205.328.6925. 275.632 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 3.824.0003.990.8543.990.846 - Inne dotacje 139.300447.480365.792 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 647.520890.358918.994 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 5.064.449 786.000 5.923.261 1.013.116 5.922.164 1.013.116 - Wynik finansowy brutto -453.629-594.569-646.532

38 38 DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU Przychody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w 99,0 %, natomiast koszty w 99,98 %, co spowodowało niewielki wzrost w stosunku do planu straty finansowej. Wynik finansowy za rok 20 10 r. jest stratą w wysokości 646. 532 zł i powstał z tytułu amortyzacji środków trwałych, która wynosi 1.013.116 zł. Strata poniżej kosztu amortyzacji. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

39 39 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 11.900.00012.127.68612.246.252 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 4.500.0004.669.3864.669.385 - Dotacja podmiotowa z MKiDN w ramach współprowadzenia 3.040.0003.098.300 - Inne dotacje 12.000 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 4. 348.000 4.466.567 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 12.400.000 500.000 12.627.686 500.000 12.431.721 379.542 - Wynik finansowy brutto - 500.000 - 185.469

40 40 MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost przychodów ogółem o 1,0 % oraz zmniejszenie kosztów ogółem o 1,6 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 185.469 zł. Wzrost przychodów głównie ze zwiększonej sprzedaży biletów i programów. Strata jest niższa od kosztu amortyzacji, który za 2010 r. wyniósł 379.542 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

41 41 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 2.790. 1602.926.3032.909.023 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 2.367.0002. 442.663 - Inne dotacje 19.76080.24017.740 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 403.400 448.620 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 2.790.160 45.000 2.926.303 45.000 2. 938.750 40.087 - Wynik finansowy brutto 00- 29.727

42 42 MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE W stosunku do planu na 2010 rok wystąpiło zmniejszenie przychodów ogółem o 0,6 % oraz zwiększenie kosztów ogółem o 0,4 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 29.727 zł. Strata jest niższa od kosztu amortyzacji, który wyniósł 40.087 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

43 43 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDRÓJ Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 2.051.7002.780.6202.814.262 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1.263.0001. 661.920 - Inne dotacje 6.500316.500262.402 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 782.200802.200889.940 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 2.041.500 120.000 2.776.405 120.000 2.763.556 113.834 - Wynik finansowy brutto + 10.200+ 4.215+ 50.706

44 44 MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDRÓJ Muzeum Papiernictwa uzyskało za rok 2010 planowane przychody w 101,2 %, natomiast koszty zostały obniżone o 0,5 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 50.706 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

45 45 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 1.263.0001.330.0001.332.454 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1.188.0001.220.000 - Inne dotacje 000 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 75.000110.000112.454 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 1.263.000 18.000 1.330.000 11.000 1.335.226 11.806 - Wynik finansowy brutto 00- 2.772

46 46 MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Muzeum Poczty i Telekomunikacji uzyskało za rok 2010 planowane przychody w 100,2%, natomiast koszty w 100,4 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie ujemnego wyniku finansowego w wysokości 2.772 zł (koszt amortyzacji 11.806 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

47 47 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 2.017.0002.085.0002.097.349 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1.967.0001.978.429 - Inne dotacje 036.571 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 50.00070.00082.349 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 2.017.000 0 2. 085.000 0 2. 220.768 123.468 - Wynik finansowy brutto 00- 123.419

48 48 MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY Muzeum Gross-Rosen uzyskało za rok 2010 wzrost przychodów o 0,6 %,natomiast koszty zostały przekroczone o 6,5 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie ujemnego wyniku finansowego w wysokości 123.419 zł. Powodem wystąpienia ujemnego wyniku finansowego jest amortyzacja środków trwałych, która jest kosztem dla instytucji, a nie stanowi wydatku. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

49 49 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 626.000664.651664.775 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 578.000616.651616.650 - Inne dotacje 000 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 48.000 48.125 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 626.000 10.600 664.651 10.600 661.042 11.087 - Wynik finansowy brutto 00+ 3.733

50 50 MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU Muzeum Sportu i Turystyki zrealizowało za rok 2010 plan przychodów w 100 %, natomiast plan kosztów obniżyło o 0,5 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 3.733 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

51 51 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK ODRA-FILM WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia 30.12.2009 r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: 11.903.00014.100.04614.129.718 - Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1.303.0002.178.0462.178.045 - Inne dotacje 150.00068.00063.647 - Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) 10.450.00011.854.00011.888.026 - Koszty ogółem w tym: amortyzacja 8.438.000 520.000 9.723.046 520.000 9.131.127 502.212 - Wynik finansowy brutto + 3.465.000+ 4.377.000+ 4.998.591

52 52 ODRA-FILM WE WROCŁAWIU Plan przychodów został zrealizowany w 100,2 %, natomiast plan kosztów w 93,9 %, powodując zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 4.998.591 zł, przy czym koszt amortyzacji wyniósł 502.212 zł. Osiągnięty zysk wynika ze sprzedaży nieruchomości. Przychody otrzymane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na przebudowę i rozbudowę Dolnośląskiego Centrum Filmowego. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

53 53 Pozostałe zadania w zakresie kultury W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano na 2010 r. kwotę 1.964.141 zł z przeznaczeniem na: § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 580.862 zł § 2810 i § 2816 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 426.904 zł § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 876.775 zł § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 79.600 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

54 54 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan został zrealizowany w 99,9 %, gdyż dotacja w kwocie 1.867 zł została niewykorzystana i zwrócona do budżetu Województwa. W 2010 roku przeprowadzono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie do realizowanych przedsięwzięć kulturalnych otrzymało 120 beneficjentów. Listę udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji w roku 2010 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zawiera załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3925/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku, Nr 4562/III/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz Nr 4989/III/10 z dnia 28 września 2010 r. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

55 55 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano na 2010 r. kwotę 5.047.841 zł z przeznaczeniem na: § 2710 -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 360.000 zł § 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4. 575.841 zł § 6560 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 75.000 zł § 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 37.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

56 56 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan został zrealizowany w 100,0 %. W 2010 r. zostały podjęte dwie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Dofinansowanie otrzymało 108 beneficjentów. Listę udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zawiera załącznik nr 1 do Uchwały SWD Nr LI/906/10 z dnia 24 marca 2010 roku oraz załącznik nr 1 do Uchwały SWD Nr LX/1050/10 z dnia 30 września 2010 roku. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

57 57 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W rozdziale 92178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano na 2010 r. kwotę 235.200 zł z przeznaczeniem na: § 2710 -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150.000 zł § 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85.200 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

58 58 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan został zrealizowany w 87,5 %, gdyż dotacja w kwocie 29.308 zł została niewykorzystana. W 2010 r. została podjęta jedna uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie otrzymało 5 beneficjentów. Listę udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zawiera załącznik nr 1 do Uchwały SWD Nr LX/1049/10 z dnia 30 września 2010 roku. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

59 59 Urzędy Ochrony Zabytków W rozdziale 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków ujęta jest dotacja w kwocie 12.000 zł przyznana na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim na realizację zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków powierzonych Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

60 60 Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego W rozdziale 92195 - Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2010 rok środki na Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 100.000 zł. Nagrody otrzymało 29 osób. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

61 61 Stypendia dla młodych twórców W rozdziale 92195 - Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2010 rok środki na stypendia dla młodych twórców w kwocie 50.000 zł. Stypendia otrzymało 6 osób. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4234/III/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury w 2010 r. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

62 62 W rozdziale 92195 - Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2010 rok środki na: Ogłoszenia w prasie na konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu - 3.474 zł Wynagrodzenie z Umowy o dzieło dla autora za przygotowanie opracowania zbioru esejów o nowoczesnej tożsamości Dolnego Śląska i jego roli w gronie europejskich regionów - 6.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

63 63 Współpraca kulturalna z zagranicą W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 według Uchwały budżetowej ujęte były środki w kwocie 200.000 zł na zadania z zakresu współpracy zagranicznej. W 2010 r. zwiększono środki na zadania z zakresu współpracy zagranicznej o kwotę 134.210 zł. Wobec powyższego na zadania z zakresu współpracy zagranicznej przeznaczono w 2010 r. środki w wysokości 334.210 zł, które zostały przesunięte do rozdziałów, do których zaklasyfikowane są instytucje realizujące określone zadania. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

64 64 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Współpraca kulturalna z zagranicą Dział Rozdział§Treść Plan po zmianach 2010 r. Wykonanie 2010 r. % wykon. planu 921921062480Teatry66.700 100,0 - Teatr Polski we Wrocławiu56.700 100,0 - Opera Wrocławska10.000 100,0 921921092480Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 267.510 100,0 - Ośrodek Kultury i Sztuki267.510 100,0 RAZEM334.210 100,0

65 65 Podstawy współpracy kulturalnej z zagranicą: Wydział Kultury UMWD przygotowuje i realizuje zadania ze współpracy z zagranicą: wynikające z kompetencji samorządu wojewódzkiego w zakresie współpracy z zagranicą; będące rezultatem podpisanych porozumień, listów intencyjnych i oświadczeń z innymi regionami; będące rezultatem zobowiązań i uzgodnień partnerskich; będące rezultatem zaproszeń do i od Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz pozostałych członków Zarządu; WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

66 66 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Obszary współpracy kulturalnej z zagranicą: Alzacja - Porozumienie o współpracy kulturalnej, Dni Dolnego Śląska w Alzacji, wymiana teatralna – 114.610 zł Niemcy - Nagroda Kulturalna Śląska – 185.800 zł, oraz organizacja wystawy w Dreźnie - 28.800 zł. Rosja – wyjazd delegacji z Ośrodka Kultury i Sztuki na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Jednego Aktora do Moskwy – 5.000 zł.

67 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 1 Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy - Wałbrzych „Konserwacja zabezpieczająca wybranych listów więźniarskich oraz dokumentów ze zbiorów oryginałów znajdujących się w Muzeum Gross-Rosen”. Program MKiDN "Dziedzictwo kulturowe" 48 000,0011 429,00 36 571,00 2 Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu „Zakup oświetlenia do Muzeum PiT oraz gablot do sal wystaw czasowych” Program MKiDN "Infrastruktura kultury" 114 285,0034 285,00 80 000,00 3 Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu „SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy” Program MKiDN „Literatura” 27 925,009 500,006 000,0012 425,00 „Z książką na walizkach 2010 – Dolny Śląsk” Program MKiDN „Literatura” 80 204,0012 892,0032 454,5034 857,50 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 67 PROGRAMY OPERACYJNE MKiDN/EWT

68 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 4 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Wrocławskie Studium Literackie - „8 Arkusz Odry” Program MKiDN „Edukacja kulturalna” 79 000,0029 000,00 50 000,00 „Monograficzna Wystawa Fotografii Jana Bortkiewicza” - (w Muzeum im. M.K. Ciurlionisa w Kownie) Program MKiDN „Kultura polska za granicą” 118 727,0063 000,00885,00 20 000,0034 842,00 5 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu „VIII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne - międzynarodowy festiwal teatralny” Program MKiDN "Wydarzenia Artystyczne" 175 000,0050 000,00 70 000,005 000,00 „Zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych teatru” Program MKiDN "Infrastruktura kultury" 175 274,9675 232,0020 815,16 79 227,80 6 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze „Bolków, zamek Bolków (XVI w.): montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV” Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe” 176 863,7089 652,0087 211,70 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 68

69 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 7 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze „Zakup muzealiów do kolekcji szkła artystycznego” Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe” 153 700,0030 000,003 700,00120 000,00 8 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze „Ponadczasowe arcydzieła muzyczne na przykładzie Carla Orffa” Projektu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 187 811,7283 451,0012 476,2891 884,44 9 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu „Szkło turystyczne i uzdrowiskowe (czeskie i śląskie) ze zbiorów muzealnych” Projektu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 30 158,003 016,001 507,0025 635,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 69

70 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 10 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju „Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla potrzeb adaptacji i zmiany sposobu eksploatacji części pomieszczeń budynku Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w celu rozwoju działalności statutowej, jedynej w gminie instytucji muzealnej oraz poszerzenia jej oferty edukacyjno – kulturalnej” Program MKiDN „Infrastruktura kultury” 115 900,0050 000,0020 332,4745 567,53 „Duszniki Zdrój, kompleks Muzeum Papiernictwa: remont i konserwacja konstrukcji dachu oraz wymiana poszycia z gontów drewnianych budynku suszarni – etap II” Program MKiDN „Dziedzictwo kulturowe” 511 650,16200 000,00 11 650,16300 000,00 11 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze Filharmonia XXI wieku Program MKiDN „Infrastruktura Kultury 284 570,6151 533,0033 867,61199 170,00 „Obchody 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze” Program MKiDN "Fryderyk Chopin" 323 282,0056 351,00166 931,00100 000,00 12 Opera Wrocławska „Zakup instrumentów muzycznych dla Opery Wrocławskiej” Program MKiDN "Infrastruktura kultury" 572 000,00100 000,00 72 000,00400 000,00 OGÓŁEM3 174 352,15949 341,00 432 619,181 752 549,9739 842,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 70

71 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Nazwa zadania Łączne nakłady w latach 2007-2013 Nakłady poniesione w latach 2007-2009 Nakłady poniesione w 2010 r. % wyk. nakła- dów Budżet Woj. Dol. Inne źródła Budżet Woj. Dol. Inne źródła Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny Letniej 103.984.2601.165.0561.747.583420.6731.494.3274,64 Zintegrowany System informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery wrocławskiej 1.864.16009.760228.690012,79 Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 9.146.7001.574.050727.5761.284.9912.346.50964,87 Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 9.623.168364.23061.3601.767.2952.486.61048,63 71

72 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Nazwa zadania Łączne nakłady w latach 2007-2013 Nakłady poniesione w latach 2007-2009 Nakłady poniesione w 2010 r. % wyk. nakła- dów Budżet Woj. Dol. Inne źródła Budżet Woj. Dol. Inne źródła Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Muzeum narodowego we Wrocławiu na prezentację kolekcji sztuki współczesnej muzeum narodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem dużego zespołu prac Magdaleny Abakanowicz 13.292.4832.537.6022.145.6841.514.8347.094.363100,00 Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia sceny teatru Polskiego im. J. Grzegorzewskiego we Wrocławiu 22.944.200246.831655.969003,93 72

73 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Nazwa zadania Łączne nakłady w latach 2007-2013 Nakłady poniesione w latach 2007-2009 Nakłady poniesione w 2010 r. % wyk. nakła- dów Budżet Woj. Dol. Inne źródła Budżet Woj. Dol. Inne źródła Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu) 20.800.0000829.56808.550.43245,10 Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko- budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 7.446.63462.8001.516.06704.603.45383,02 „Kamienne Piekło II” – projekt architektoniczno- przestrzenny 52.136.659308.0670000,59 73

74 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Całość inwestycji zaplanowano na kwotę 103 984 260 zł, jej realizacja została zaplanowana na lata 2007-2014 w ramach PO IiŚ. Dla Opery Wrocławskiej na to zadanie przewidziano dotację z budżetu Województwa na wkład własny w 2010 r. w wysokości 420 673 zł. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu środków finansowych z MKiDN. Do tej pory na inwestycję zostało wydatkowane 4 827 639 zł na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji wraz z wszelkimi pozwoleniami na realizację projektu. 74

75 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Zadanie przewidziano na lata 2009-2011 w ramach RPO, a łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1 864 160 zł. Zadanie obejmuje połączenie w jednym systemie informatycznym działów m.in.: administracyjnego, organizacji widowni, współpracy z zagranicą, koordynacji pracy artystycznej, marketingu, wydawnictw, zaopatrzenia, pracowni technicznych, magazynów oraz archiwum. W 2010 roku przewidziano dotacje na wkład własny w wysokości 228 690 zł. 75

76 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Modernizacja Teatru jest inwestycją planowaną do realizacji na lata 2007-2011. Łączne środki planowane na jej wykonanie to 9 146 700 zł. Do końca 2010r. zrealizowano zadania : wymianę pokrycia dachowego nad budynkiem zaplecza scenicznego i garderób, oraz prace montażowe instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej i instalacji elektrycznej. W 2010 r zaplanowano i wydatkowano z budżetu Województwa Dolno- -śląskiego kwotę 1 284 991 zł. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 76

77 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Całkowite koszty tej inwestycji wynoszą 9 623 168 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2007-2011. Zostały wykonane m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wylane zostały fundamenty pod nowy budynek, wykonano konstrukcję budynku – stan surowy (ściany, stropy, szyb windy) w zakresie piwnicy, parteru, I piętra oraz dachu, a także równocześnie trwają prace w zakresie remontu piwnic w istniejącym budynku Muzeum. W 2010 r. wydatkowano z budżetu Województwa kwotę 1 767 295 zł WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 77

78 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na prezentację kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego z uwzględnieniem dużego zespołu prac Magdaleny Abakanowicz. Projekt zakończony. Całkowity koszt inwestycji: 13 285 311, 51 zł. Celem przebudowy poddasza było uzyskanie 2722 m2 nowej powierzchni wystawienniczej. Cel ten został osiągnięty. Zrealizowano pełny planowany zakres prac opisany szczegółowo w świadectwach wykonania robót, w protokołach odbioru robót, w informacjach nadzoru inwestorskiego i autorskiego. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK. 78

79 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Stan obecny WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 79

80 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia sceny Teatru Polskiego im. J. Grzegorzewskiego we Wrocławiu. Zadanie rozpoczęło się w 2007 roku. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 23 947 000 zł. Na zadanie do tej pory wydatkowano 902 800 zł na dokumentację projektową. W 2010 r. inwestycja nie przeszła oceny formalnej w RPO. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 80

81 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu). Inwestycja została zaplanowana do realizacji na lata 2009-2011. Łączne nakłady na nią wynoszą 20 800 000 zł. Trwają prace budowlane na terenie Kina „Warszawa”. Inwestycja realizowana ze środków własnych „Odra-film” oraz RPO Projekt Dolnośląskiego Centrum Filmowego WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 81

82 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Projekt ten, realizowany w latach 2008-2011 w ramach RPO na kwotę 7 446 634 zł Przeprowadzono prace rewaloryzacyjne w zakresie konserwacji oraz rekonstrukcji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, a także oczyszczenie terenu Muzeum z krzewów i drzew samosiejek, celem zachowania istniejącego dziedzictwa kulturowego oraz przygotowanie go do szerokiego udostępnienia zwiedzającym z kraju i zagranicy. Kontynuowane są prace remontowe w 18 barakach (do ukończenia pozostały prace w 4 barakach). Na realizację projektu w 2010 r. Muzeum wydało kwotę 4.594.825,62 zł. W roku 2010 pozostała część inwestycji finansowana była ze środków MKiDN w ramach programu „Promesa” (50%). W montażu finansowym projektu w 2010 r. nie przewidywano finansowania z budżetu województwa dolnośląskiego, jednakże częściowo (351 369,75 zł ) projekt był z tego źródła prefinansowany. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 82

83 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II– projekt architektoniczno-przestrzenny na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Projekt ten, realizowany w latach 2008-2012. Koszt całkowity tego zadania wynosi 52 136 659 zł. Znajduje się na liście rezerwowej listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy jest w trakcie przygotowania do realizacji projektu. W roku 2010 w budżecie Województwa nie były zabezpieczone środki na wkład własny do realizacji tego zadania. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 83

84 Dziękujemy za uwagę 84

85


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google