Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU PRACY W 2014 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku Białystok, 4 marca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU PRACY W 2014 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku Białystok, 4 marca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU PRACY W 2014 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku Białystok, 4 marca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

2 WYDATKI FUNDUSZU PRACY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2013 - 2014 RODZAJ WYDATKÓW 20132014 tys. zł% % WYDATKI OGÓŁEM: 218 638,8 207 618,3 Zasiłki 91 434,2 Dodatki aktywizacyjne 1 945,7 Świadczenia integracyjne 1 229,5 Składki na ubezpieczenia społeczne rolników * 17,1 12,2 PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA 115 286,2100,0124 359,5100,0 Koszty szkoleń3 631,53,24 265,63,4 Krajowy Fundusz Szkoleniowy 745,10,5 Prace społecznie użyteczne1 050,00,9833,50,7 Roboty publiczne9 572,08,39 150,57,4 Z tego Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy13 270,511,520 155,316,2 Środki (2013) / dofinansowanie (2014) na podjęcie działalności gospodarczej29 062,025,232 421,726,1 Prace interwencyjne6 528,85,77 341,15,9 Zatrudnienie wspierane35,70,085,80,1

3 3 c.d. Przygotowanie zawodowe dorosłych0,0 392,80,3 Stypendia i składki na ubezp.społ.za okres szkolenia2 548,32,20,0 Stypendia i składki na ubezp.społ.za okres studiów podyplomowych (2013) / Koszty studiów podypolomowych (2014)66,10,177,10,1 Stypendia i składki na ubezp.społ.za okres stażu46 949,840,746 913,737,7 Stypendia i składki na ubezp.społ.za okres przygotowania zawodowego dorosłych237,30,20,0 Stypendia i składki na ubezp.społ.za okres kontunuowania nauki111,90,166,90,1 Koszty przejazdu, zakwaterowania386,30,30,0 Koszty wynajmu mieszkania dla bezrob. do 30 r.ż.0,0 7,60,0 Koszty badań bezrobotnych312,30,30,0 Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną4,00,0 Bon na finansowanie kosztów kształcenia bezrob. do 30 r.ż.4,00,0218,60,2 Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.4,00,0127,90,1 Składki na ubezpieczenia społeczne rolników *17,10,0 Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjaln.65,30,1135,60,1 Koszty specyficznych elementów programów specjalnych1 068,10,961,50,0 Projekty pilotażowe361,20,30,0 Inne instrumenty rynku pracy0,0 1 359,21,1

4 WYDATKI FUNDUSZU PRACY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w 2014r. RODZAJ WYDATKÓW PLANWYKONANIE podstawa prawna zł % LIMIT PODSTAWOWY (finans.zadań określonych w § 2 ust.2 rozp.RM z 17.07.2009 w sprawie algorytmu ….((Dz.U. Nr 123, poz. 1019, ze zm.) 480 600,00463 327,7896,4 wg ustawy * z tego: Partnerstwo lokalne 6 231,005 770,5092,6 art. 108 ust.1 pkt. 2 Szkolenie pracowników WUP i PUP 60 524,0051 250,4184,7 art. 108 ust.1 pkt. 38 Dodatki do wynagrodzeń 210 700,00208 016,4598,7 art. 108 ust.1 pkt. 27 Informacja i poradnictwo zawodowe 13 744,0013 619,1999,1 art. 108 ust.1 pkt. 30 Usługi organów zatrudnienia 6 385,006 384,32100,0 art. 108 ust.1 pkt. 31 Ananlizy, badania, wydawnictwa, publikacje 10 856,0010 856,12100,0 art. 108 ust.1 pkt. 33 System teleinformatyczny 163 800,00163 750,79100,0 art. 108 ust.1 pkt. 34 Szkolenia i przejazdy członków rad zatrudnienia 8 360,003 680,0044,0 art. 108 ust.1 pkt. 6 EURES 2013/2014 (Porozumienie Nr 10/grant EURES/2014) - realizacja działań zw. z w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES 38 455,0015 262,4839,7 art. 106a w zw. z art. 108 ust. 1 pkt. 49 Gwarancje dla Młodzieży 100 000,0080 075,8580,1 art. 109 ust.7a w zw. z art. 108 ust. 1 pkt. 4 Krajowy Fundusz Szkoleniowy 23 530,0018 119,7077,0 art. 69a ust.2 pkt. 2-5 w zw. z art.. 69a ust.3 Wynagrodzenia i składki na ubezp. społ. …pracowników wup realizujących zadania EFS (Umowa nr DRP-VI/EFS/12/SK/2014 z 20.03.2014) 850 000,00849 794,64100,0 art. 108 ust.1 pkt. 4 w zw. z art.109 ust.7a ŁĄCZNIE: 1 454 130,001 411 317,9797,1

5 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www.up.podlasie.pl


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU PRACY W 2014 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku Białystok, 4 marca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google