Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dostępne instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dnia 17.02.2006 r. Wojciech Pobóg-Pągowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dostępne instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dnia 17.02.2006 r. Wojciech Pobóg-Pągowski."— Zapis prezentacji:

1 1 Dostępne instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dnia 17.02.2006 r. Wojciech Pobóg-Pągowski

2 2 grupowe przedsięwzięcia eksportowe grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców działania bezpośrednie Ministerstwa Gospodarki działania bezpośrednie Ministerstwa Gospodarki

3 3 pomoc udzielana wg. reguły de minimis pomoc udzielana wg. reguły de minimis 100 tys. euro w okresie 3 lat 100 tys. euro w okresie 3 lat wyłączenia sektorowe (transport, rolnictwo i rybołówstwo – załącznik I do TWE) wyłączenia sektorowe (transport, rolnictwo i rybołówstwo – załącznik I do TWE)

4 4 Działalność objęta wsparciem: Przetwórstwo ziemniaków (chrupki, chipsy) Przetwórstwo ziemniaków (chrupki, chipsy) Produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja wyrobów mącznych (makarony, kluski) Produkcja wyrobów mącznych (makarony, kluski) Produkcja sosów i dodatków do potraw(majonez,musztarda) Produkcja sosów i dodatków do potraw(majonez,musztarda) Produkcja zup i bulionów Produkcja zup i bulionów Produkcja napojów (bezalkoholowych, alkoholowych) Produkcja napojów (bezalkoholowych, alkoholowych) Produkcja wyrobów piekarniczych (chleb, ciastka) Produkcja wyrobów piekarniczych (chleb, ciastka) Produkcja żywności dietetycznej Produkcja żywności dietetycznej Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja lodów Produkcja lodów

5 5 Grupowe przedsięwzięcia eksportowe targi i wystawy za granicą oraz wyjazdowe misje gospodarcze targi i wystawy za granicą oraz wyjazdowe misje gospodarcze branżowe projekty promocyjne branżowe projekty promocyjne przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport przedsięwzięcia w zakresie promocji i wspierania eksportu przedsięwzięcia w zakresie promocji i wspierania eksportu konsorcja eksportowe – pn. projekty Domów Polskich konsorcja eksportowe – pn. projekty Domów Polskich

6 6 Rozporządzenie MG z dnia 22.12.2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217 ) Rozporządzenie MG z dnia 22.12.2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2218)

7 7 Ogólne Informacje o Poddziałaniu 2.2.2 Celem poddziałania 2.2.2. jest: ułatwienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi ułatwienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi umożliwienie prezentacji oferty eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych umożliwienie prezentacji oferty eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych

8 8 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie W ramach Poddziałania 2.2.2 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorcom – mikro- małym, średnim i dużym - którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.

9 9 Poziom wsparcia w przypadku targów i wystaw zagranicznych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych i być wyższa niż 20 tys. PLN w przypadku targów i wystaw zagranicznych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych i być wyższa niż 20 tys. PLN termin złożenia wniosku na imprezy targowo- wystawiennicze – 6 tygodni termin złożenia wniosku na imprezy targowo- wystawiennicze – 6 tygodni w przypadku wyjazdowych misji gospodarczych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych i wynieść więcej niż 7,5 tys. PLN w przypadku wyjazdowych misji gospodarczych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych i wynieść więcej niż 7,5 tys. PLN termin złożenia wniosku: termin złożenia wniosku: - 9 tygodni dla organizatora - 9 tygodni dla organizatora - 6 tygodni dla przedsiębiorcy - 6 tygodni dla przedsiębiorcy

10 10 Wydatki kwalifikowane właściwe dla poddziałania 2.2.2 Udział w targach i wystawach: wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowa stoiska podczas imprezy targowo-wystawienniczej wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowa stoiska podczas imprezy targowo-wystawienniczej transport eksponatów w związku z udziałem w imprezie targowo- wystawienniczej transport eksponatów w związku z udziałem w imprezie targowo- wystawienniczej przygotowanie i druk materiałów promocyjnych związanych z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej przygotowanie i druk materiałów promocyjnych związanych z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej zakwaterowanie i przejazd nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej zakwaterowanie i przejazd nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej wpis do katalogu i opłata rejestracyjna wpis do katalogu i opłata rejestracyjna koszty promocji (logotypy) koszty promocji (logotypy) ubezpieczenie i odprawa celna ubezpieczenie i odprawa celna

11 11 Wydatki kwalifikowane właściwe dla poddziałania 2.2.2 Udział w misji gospodarczej: przejazd i zakwaterowanie przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w zagranicznej misji gospodarczej przejazd i zakwaterowanie przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w zagranicznej misji gospodarczej przygotowanie i druk materiałów promocyjno-reklamowych związanych z udziałem w misji gospodarczej przygotowanie i druk materiałów promocyjno-reklamowych związanych z udziałem w misji gospodarczej obsługa techniczna misji gospodarczej (m.in. przygotowanie spotkań bilateralnych, wynajęcie sal, oprawa multimedialna, tłumacze) obsługa techniczna misji gospodarczej (m.in. przygotowanie spotkań bilateralnych, wynajęcie sal, oprawa multimedialna, tłumacze) koszty promocji związanej z umieszczeniem loga na materiałach promocyjnych koszty promocji związanej z umieszczeniem loga na materiałach promocyjnych

12 12 Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu (Dz. U. Nr 236, poz. 2357)

13 13 Branżowe projekty promocyjne realizowane przez grupę co najmniej 5 realizowane przez grupę co najmniej 5 przedsiębiorców wykonujących działalność przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium RP gospodarczą na terytorium RP projekt realizowany w ramach tej samej branży lub projekt realizowany w ramach tej samej branży lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych kilku pokrewnych branż lub grup towarowych dotacja do 50% całkowitych kosztów dotacja do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, 50 tys. PLN na kwalifikowanych realizacji projektu, 50 tys. PLN na projekt, max 7.5 tys. PLN dla jednego przedsiębiorcy projekt, max 7.5 tys. PLN dla jednego przedsiębiorcy

14 14 Branżowe projekty promocyjne w ramach branżowych projektów dofinansowywane są koszty realizacji różnego rodzaju działań promocyjnych, tj.: pokazów, degustacji, wystaw, demonstracji, spotkań branżowych, szkoleń i warsztatów realizowanych w kraju i za granicą, mających na celu promocję produktów i usług grupy przedsiębiorstw, nawiązanie nowych kontaktów handlowych w ramach branżowych projektów dofinansowywane są koszty realizacji różnego rodzaju działań promocyjnych, tj.: pokazów, degustacji, wystaw, demonstracji, spotkań branżowych, szkoleń i warsztatów realizowanych w kraju i za granicą, mających na celu promocję produktów i usług grupy przedsiębiorstw, nawiązanie nowych kontaktów handlowych

15 15 Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dofinansowanie przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport (Dz. U. Nr 236, poz. 2359)

16 16 Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport dofinansowanie kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport – katalogów, informatorów (branżowych, regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych, materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych dofinansowanie kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport – katalogów, informatorów (branżowych, regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych, materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych

17 17 Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu promocji i wspierania eksportu (Dz. U. Nr 236, poz. 2358)

18 18 Przedsięwzięcia w zakresie promocji i wspierania eksportu dofinansowanie kosztów organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń poświęconych problematyce promocji polskiej gospodarki i eksportu, możliwościom i warunkom rozwoju eksportu na konkretne rynki lub przez konkretne branże, organizowanych przez organizacje samorządu gospodarczego, często we współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz partnerami z zagranicy dofinansowanie kosztów organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń poświęconych problematyce promocji polskiej gospodarki i eksportu, możliwościom i warunkom rozwoju eksportu na konkretne rynki lub przez konkretne branże, organizowanych przez organizacje samorządu gospodarczego, często we współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz partnerami z zagranicy

19 19 Przedsięwzięcia w zakresie promocji i wspierania eksportu adresat pomocy - przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą na terytorium RP adresat pomocy - przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą na terytorium RP koszty kwalifikowane: wynajęcie sali, nagłośnienie, obsługa techniczna, druk materiałów informacyjnych, tłumaczenia i inne specyficzne koszty projektu koszty kwalifikowane: wynajęcie sali, nagłośnienie, obsługa techniczna, druk materiałów informacyjnych, tłumaczenia i inne specyficzne koszty projektu dotacja do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych dotacja do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji projektu realizacji projektu termin złożenia wniosku - najpóźniej 60 dni przed dniem realizacji przedsięwzięcia termin złożenia wniosku - najpóźniej 60 dni przed dniem realizacji przedsięwzięcia

20 20 Rozporządzenie RM z dnia 09.08.2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację projektów Domów Polskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1260)

21 21 Definicja konsorcjum eksportowego wg rozporządzenia spółka kapitałowa założona w Polsce, której celem jest prowadzenie działalności eksportowej na wybranym rynku zagranicznym, w odniesieniu do produktów i usług wspólników lub akcjonariuszy, lub innych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium RP

22 22 Wymagania wobec konsorcjum konsorcjum tworzy grupa co najmniej 5 przedsiębiorstw nie powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, działających w ramach tej samej branży lub kilku branż pokrewnych konsorcjum tworzy grupa co najmniej 5 przedsiębiorstw nie powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, działających w ramach tej samej branży lub kilku branż pokrewnych zaangażowanie kapitałowe konsorcjum w realizację projektu na poziomie – co najmniej zaangażowanie kapitałowe konsorcjum w realizację projektu na poziomie – co najmniej 50 tys euro w postaci pieniężnej – zaangażowanie nie ulegnie zmniejszeniu w okresie realizacji umowy o udzielenie pomocy pozytywna opinia WEH pozytywna opinia WEH inne wymagania – natury formalnej inne wymagania – natury formalnej

23 23 Dofinansowanie konsorcjum na etapie doradztwa – Etap I Dofinansowanie obejmuje koszt: przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego rynku zagranicznego opracowania planu działań eksportowych na opracowania planu działań eksportowych na wybranym rynku zagranicznym wybranym rynku zagranicznym Dofinansowanie na tym etapie jest udzielane jednorazowo, do wysokości 20 % wsparcia, nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych, max. 20 tys. euro

24 24 Dofinansowanie konsorcjum na etapie promocji – Etap II Dofinansowanie na Etapie II wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych, max. 80 tys. euro

25 25 Dofinansowanie konsorcjum na etapie promocji Dofinansowanie obejmuje koszt: wynajęcie powierzchni wystawienniczej na imprezach wynajęcie powierzchni wystawienniczej na imprezach targowych i wystawienniczych targowych i wystawienniczych projektu i zabudowy powierzchni, montażu, scenografii projektu i zabudowy powierzchni, montażu, scenografii transportu, ubezpieczenia oraz odprawy celnej eksponatów i elementów zabudowy powierzchni transportu, ubezpieczenia oraz odprawy celnej eksponatów i elementów zabudowy powierzchni wpisu do katalogu targowego wpisu do katalogu targowego przejazdu i zakwaterowania dwóch przedstawicieli konsorcjum przejazdu i zakwaterowania dwóch przedstawicieli konsorcjum przygotowania, druku i dystrybucji materiałów przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w jęz. obcych informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w jęz. obcych reklamy reklamy zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu Dofinansowanie na etapie II jest udzielane do wysokości 80 % wsparcia, nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych, max. 80 tys. euro

26 26 Proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców działalność szkoleniowa – AHZ działalność szkoleniowa – AHZ środki na zagraniczne certyfikaty środki na zagraniczne certyfikaty

27 27 Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego (Dz. U. Nr 236, poz. 2360)

28 28 Działalność szkoleniowa dofinansowanie udziału przedsiębiorców w szkoleniach o tematyce handlu zagranicznego, organizowanych przez spełniające w rozporządzeniu kryteria - jednostki szkoleniowe. Przedsiębiorcy zainteresowani kursem/studium/studiami podyplomowymi zgłaszają swój udział bezpośrednio do jednostki szkoleniowej, która ustala cenę szkolenia jednego uczestnika w wysokości pomniejszonej o kwotę pomocy publicznej dofinansowanie udziału przedsiębiorców w szkoleniach o tematyce handlu zagranicznego, organizowanych przez spełniające w rozporządzeniu kryteria - jednostki szkoleniowe. Przedsiębiorcy zainteresowani kursem/studium/studiami podyplomowymi zgłaszają swój udział bezpośrednio do jednostki szkoleniowej, która ustala cenę szkolenia jednego uczestnika w wysokości pomniejszonej o kwotę pomocy publicznej

29 29 Działalność szkoleniowa kurs/studium/studia podyplomowe w zakresie hz kurs/studium/studia podyplomowe w zakresie hz 50% opłaty za szkolenie, do wysokości limitu kwotowego – odpowiednio 1, 2, 4 tys. PLN 50% opłaty za szkolenie, do wysokości limitu kwotowego – odpowiednio 1, 2, 4 tys. PLN równoległe finansowanie przez przedsiębiorcę i MG równoległe finansowanie przez przedsiębiorcę i MG roczny limit dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy –12 tys. PLN roczny limit dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy –12 tys. PLN jednolite zaświadczenia/świadectwa ukończenia szkoleń jednolite zaświadczenia/świadectwa ukończenia szkoleń termin złożenia wniosku przez jednostkę szkoleniową – nie później niż 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem szkolenia termin złożenia wniosku przez jednostkę szkoleniową – nie później niż 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem szkolenia

30 30 Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 236, poz. 2361)

31 31 Certyfikacja wyrobu dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorcę certyfikatu zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w normach danego rynku zagranicznego lub normach międzynarodowych, a także kosztów związanych z uzyskaniem świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych lub przedłużeniem ważności ww. certyfikatów, świadectw czy atestów dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorcę certyfikatu zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w normach danego rynku zagranicznego lub normach międzynarodowych, a także kosztów związanych z uzyskaniem świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych lub przedłużeniem ważności ww. certyfikatów, świadectw czy atestów

32 32 Certyfikacja wyrobu MSP – adresat pomocy MSP – adresat pomocy refundacja do 50 % kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (w tym kosztów doradztwa), z wyłączeniem certyfikatów wymaganych na Jednolitym Rynku UE refundacja do 50 % kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (w tym kosztów doradztwa), z wyłączeniem certyfikatów wymaganych na Jednolitym Rynku UE

33 33 Certyfikacja wyrobu Pomoc obejmuje koszty: uzyskania certyfikatu, świadectwa, atestu, wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych lub przedłużenia ich ważności uzyskania certyfikatu, świadectwa, atestu, wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych lub przedłużenia ich ważności ograniczenie – do 50% kosztów kwalifikowanych ograniczenie – do 50% kosztów kwalifikowanych roczny limit kwotowy na jednego przedsiębiorcę 50 tys. PLN roczny limit kwotowy na jednego przedsiębiorcę 50 tys. PLN

34 34 Działalność placówek zagranicznych: pomoc i wspieranie polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, w tym zapewnienie niezbędnych informacji ekonomiczno-handlowych promocja polskiej gospodarki, polskich towarów i przedsiębiorstw doradztwo dla polskich przedsiębiorstw (w szczególności z sektora MSP), zainteresowanym eksportem na dany rynek

35 35 - polska oferta eksportowa - zapytania ofertowe z rynków trzecich - informacje o przetargach zagranicznych - informacje o warunkach dostępu do rynków trzecich - informacja makroekonomiczna - analizy branżowe - informacje z europejskich serwisów informacyjnych Portal Promocji Eksportu – www.eksporter.gov.pl

36 36 Kontakt:................................. Departament Inwestycji Zagranicznych i Eksportu (od 21.02.06 Dep. Instrumentów Wsparcia) Ministerstwo Gospodarki tel. 022 693 52 15, fax. 022 693 40 24 www.eksporter.gov.pl


Pobierz ppt "1 Dostępne instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dnia 17.02.2006 r. Wojciech Pobóg-Pągowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google