Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY MEBLARSKIEJ czyli jak uzyskać dofinansowanie na promocję branży meblarskiej?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY MEBLARSKIEJ czyli jak uzyskać dofinansowanie na promocję branży meblarskiej?"— Zapis prezentacji:

1 BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY MEBLARSKIEJ czyli jak uzyskać dofinansowanie na promocję branży meblarskiej?

2 Branżowe Programy Promocji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 – Promocja polskiej gospodarki Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki Czas trwania: 1 kwietnia 2012 – 31 marca 2015

3 Cel Branżowych Programów Promocyjnych (BPP) wykreowanie polskich, silnych marek, które rozpoznawalne będą na świecie

4 Cel Branżowych Programów Promocyjnych (BPP) zaistnienie na rynkach zagranicznych polskich specjalności eksportowych, tworzących nową markę Polska, promocja branży meblowej za granicą

5 Cel Branżowych Programów Promocyjnych (BPP) dostarczenie odbiorcom zagranicznym niezbędnych informacji o produktach i usługach branży dotarcie z informacją o branży do jak najszerszej zagranicznej grupy docelowej możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych

6 Komponent A Udział w następujących zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych: Imm Cologne, Kolonia (Niemcy) 01.2013 r., 01. 2014 r. MOW, Bad Salzuflen (Niemcy) 09. 2012 r., 09. 2013 r. Meble Moskwa (Rosja) 11. 2012 r., 11.2013 r. KIFF Kijów (Ukraina) 03. 2013 r., 03. 2014 r.

7 Komponent A Udział w następujących zagranicznych imprezach targowo – wystawienniczych: Salon du Meble, Paryż (Francja) 01.2013 r., 01.2014 r. Interiors, Birmingham (Wielka Brytania) 01.2014 r., 01. 2015 r.

8 Komponent A Udział w następujących krajowych imprezach targowo – wystawienniczych: Meble Polska (Poznań) 03.2013 r., 03.2014 r., 03.2015 r. Home Decor Targi Wnętrz (Poznań) 03.2013 r., 03. 2014 r., 03.2015 r.

9 Komponent A Udział w wybranych misjach gospodarczej 1 przedstawiciela przedsiębiorstwa: Rosja – 11. 2012 r. Francja – 01. 2013 r. Wielka Brytania – 01. 2013 r. Ukraina – 03. 2013 r. 03. 2014 r.

10 Komponent A Udział w misji gospodarczej daje możliwość: - udział w spotkaniach matchmakingowych z przedstawicielami środowisk kupieckich - bezpośredniego spotkania się z potencjalnym partnerem gospodarczym z danego kraju - spotkanie z przedstawicielami otoczenia biznesu oraz z dziennikarzami - udział w imprezie targowej odbywającej na wybranym rynku

11 Komponent A Udział w 2-dniowych szkoleniach w Poznaniu dla 1 przedstawiciela przedsiębiorstwa: 10.2012 r. 10.2013 r. 10.2014 r. Szkolenia będą obejmować zagadnienia: - strategia budowania marki na rynkach zagranicznych - zagadnienia z zakresu marketingu i handlu zagranicznego - prowadzenie działalności eksportowej

12 Komponent B – promocja branży Działania finansowane przez MG promocja branży meblarskiej w Niemczech, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz na Ukrainie poprzez: - jednodniowe konferencje - wizyty przyjazdowe do Polski dziennikarzy reprezentujących zagraniczne media branżowe - wizyty przyjazdowe do Polski dla zagranicznych kontrahentów oraz przedstawicieli sieci kupieckich reklama w prasie zagranicznej marki Meble oraz prowadzenie działań promujących

13 Komponent B – promocja branży Działania finansowane przez MG ogólna promocja branży opracowanie znaku graficznego i hasła promującego branżę wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (m.in. katalogi, ulotki, roll-up, pamięć USB) opracowanie i wykonanie dla wszystkich uczestników działań promujących, widocznych i estetycznych tablic informacyjnych w języku angielskim z wykorzystaniem elementów systemu identyfikacji wizualnej marki polskiej gospodarki prowadzenie dodatkowych działań: - witryna internetowa - kampania outdoorowa podczas trwania Mistrzostw Europy EURO 2012 - Magazyn Polish Furniture Magazine.

14 Beneficjentami projektu są przedsiębiorcy: 1. Prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium RP, którzy zgłosili swój udział w BPP lub programie promocji o charakterze ogólnym. 2. Którzy, zdeklarują udział w działaniach promujących stanowiących co najmniej 50% liczby działań określonych w Komponencie A BPP. 3. Których towar lub usługi danego rodzaju produkowane lub sprzedawane mieszczą się w katalogu określonym w BPP. 4. W roku podatkowym, w którym składają wniosek oraz w w dwóch poprzedzających latach nie otrzymali pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiegają nie przekraczają równowartości 200 tys. euro

15 7.01.12 Koszty udziału: w ramach komponentu A działania promujące zostaną w całości sfinansowane przez przedsiębiorców ALE można uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej

16 Jak uzyskać refundację kosztów udziału w poszczególnych działaniach? 1.W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy (należy uczestniczyć w co najmniej 50% działań przewidzianych w Komponencie A) 2. Przedsiębiorca pokrywa w 100% koszt działania, w którym bierze udział. 3. Następnie wypełnia wniosek o płatność. 4. Ministerstwo weryfikuje wniosek i refunduje poniesione koszty kwalifikowane.

17 Koszty kwalifikowane: wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych wynajem powierzchni wystawienniczej wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej wynajem sal konferencyjnych w tym zakup usług technicznych (nagłośnienia, oświetlenia) udział w polskich i zagranicznych konferencjach, udział w szkoleniach zakup usług tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego zakup usługi transportu osób jeżeli jest to związane z organizacją seminarium, konferencji, pokazów lub organizacją branżowej misji gospodarczej zakup usługi spedycji transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów

18 Koszty kwalifikowane: zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów zakup biletów wstępu w celu zwiedzania targów lub wystaw związanych z branżową misją gospodarczą przejazd i nocleg nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach (2dni przed rozpoczęciem + okres trwania wydarzenia + 1 dzień) przejazd i nocleg 1 przedstawiciela przedsiębiorcy w misji gospodarczej (1dzień przed rozpoczęciem + okres trwania wydarzenia + 1 dzień po zakończeniu misji)

19 Kontakt: MTP: mateusz.olecki@mtp.pl tel. 61 869 26 69 jozef.szyszka@mtp.pl tel. 61 869 23 03 kinga.francuzik@mtp.pl tel. 61 869 25 46 marta.torzewska@mtp.pl tel. 61 869 23 54 dagmara.cyran@mtp.pl tel. 61 869 23 54 OIGPM: michal.strzelecki@oigpm.org.pl marek.adamowicz@oigpm.org.pl tel. 22 517 78 39


Pobierz ppt "BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI BRANŻY MEBLARSKIEJ czyli jak uzyskać dofinansowanie na promocję branży meblarskiej?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google