Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK."— Zapis prezentacji:

1 11

2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

3 3 Na działalność kulturalną zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 wydatki budżetowe w kwocie zł, w tym:  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zł,  w dziale 758 – Różne rozliczenia zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK

4 4 Środki budżetowe zaplanowane w dziale 921 w wysokości zł przeznaczone są na:  wydatki bieżące finansowane w całości ze środków krajowych w kwocie zł  wydatki bieżące z udziałem środków UE zł  wydatki majątkowe z udziałem środków UE w kwocie zł Środki budżetowe zaplanowane w dziale 758 w wysokości zł przeznaczone są na:  wydatki bieżące w kwocie zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK

5 5 Wydatki bieżące w dziale 921 w kwocie zł przeznaczone są na:  dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwocie zł, co stanowi 90,25 % planowanych środków na wydatki bieżące,  dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw w kwocie zł, co stanowi 2,46 % planowanych środków na wydatki bieżące  dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych w kwocie zł, co stanowi 7,01 % planowanych środków na wydatki bieżące  na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla najlepszych użytkowników zabytków w kwocie zł, co stanowi 0,14 % planowanych środków na wydatki bieżące,  na stypendia artystyczne dla twórców w kwocie zł, co stanowi 0,14 % planowanych środków na wydatki bieżące, WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

6 6 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

7 7 Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, dla których Organizatorem, bądź Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie. Wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury przedstawia poniższa tabela: WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

8 8 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Teatr Polski we Wrocławiu ,1 Wrocławski Teatr Pantomimy ,7 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu ,1 Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy ,0 Opera Wrocławska we Wrocławiu ,7 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

9 9 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu ,0 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ,7 Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ,0 Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu ,0 Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu ,0

10 10 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu ,2 Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ,5 Muzeum Narodowe we Wrocławiu ,4 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ,9 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ,0 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

11 11 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ,4 Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu ,1 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu ,0 Odra-Film we Wrocławiu + dotacja na wspieranie produkcji filmowej ,0 OGÓŁEM ,7 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

12 12 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. zakłada wzrost dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w porównaniu do Uchwały budżetowej 2011 r. o kwotę zł, na którą składa się:  Skutki podwyżek płac dla pracowników instytucji kultury przeprowadzone od 1 października 2011 r. – zł  Dotacja dla powołanej w 2011 r. nowej instytucji kultury zł  Wzrost dotacji dla Muzeum Gross-Rosen oraz Muzeum Karkonoskiego na pokrycie zwiększonych kosztów zatrudnienia oraz utrzymania w związku z zakończeniem zadań majątkowych zł. PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

13 13 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Rodzaj wydatku Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw ,0 Dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych ,0 Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla najlepszych użytkowników zabytków ,0 Stypendia artystyczne dla twórców ,0

14 14 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Wydatki bieżące z udziałem środków z UE w kwocie zł przeznaczone są dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na realizację projektu pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska w ramach celu „Europejska Współpraca terytorialna”. Na w/w kwotę składa się:  prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zł  wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego zł. PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

15 15 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Wydatki majątkowe w dziale 921 w kwocie zł przeznaczone są na:  prefinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, co stanowi 19,64 % planowanych środków na wydatki majątkowe.  wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, co stanowi 80,36 % planowanych środków na wydatki majątkowe, PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

16 16 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

17 17 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Dotacja w kwocie zł na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczona jest dla:  Teatru Polskiego we Wrocławiu w kwocie zł na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląsk iego na lata  Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie zł na wkład własny do zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery wrocławskiej na terenie MPWiK” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląsk iego na lata  Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie zł na prefinansowanie – zł oraz wkład własny zł do zadania pn. „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

18 18 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK  Muzeum Narodowego we Wrocławiu w kwocie zł na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum narodowego we Wrocławiu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w kwocie zł na prefinansowanie – zł oraz wkład własny – zł do zadania pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

19 19 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wyszczególnienie Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Wydatki inwestycyjne związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami ,0 Wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,4 Prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,0 RAZEM ,7 WYDATKI MAJĄTKOWE W DZIALE 921

20 20 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ ROK W dziale 758 zaplanowane są na 2012 rok środki na działalność kulturalną w wysokości zł jako rezerwy celowe przeznaczone na :  przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie zł  wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł  Nagroda Kulturalna Śląska zł. PROJEKT BUDŻETU NA ROK

21 21 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Rodzaj wydatku Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/ Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - wydatki bieżące ,0 Wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/ Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym; - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe ,2 100,0 0,0 Zadania z zakresu współpracy kulturalnej z zagranicą ( w roku 2012 tylko Nagroda Kulturalna Śląska)– wydatki bieżące ,0 RAZEM ,0

22 22 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wyszczególnienie Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Razem wydatki bieżące na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i ,6 Razem wydatki majątkowe na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i ,9 Razem wydatki na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i ,8

23 23 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Wydatki na zadania z zakresu kultury w kwocie zł ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach czterech przedsięwzięć w podziale na zadania: 1.Rozwój infrastruktury instytucji kultury zł 2.Ochrona zabytków zł 3.Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej zł 4.Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

24 24 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury instytucji kultury” na które zaplanowano środki w kwocie zł realizowane będą następujące zadania:  „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu zł  „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” zł  „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK” – zł  Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” zł  „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

25 25 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Ochrona zabytków” na które zaplanowano środki w kwocie zł realizowane będą następujące zadania:  „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

26 26 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej ” na które zaplanowano środki w kwocie zł realizowane będą następujące zadania:  Granty dla instytucji kultury, dla których organizatorem/ współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie – zł  Otwarty konkurs ofert na zadania kulturalne zł  Nagrody Marszałka zł  Stypendia artystyczne dla twórców zł  Nagroda Kulturalna Śląska zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

27 27 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury” na które zaplanowano środki w kwocie zł realizowane będą następujące zadania:  Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem/ współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie zł  Współudział w realizacji programów operacyjnych zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

28 28 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

29 29


Pobierz ppt "11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google