Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK."— Zapis prezentacji:

1 11

2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

3 3 Na działalność kulturalną zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 wydatki budżetowe w kwocie 111.578.692 zł, w tym:  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 108.878.692 zł,  w dziale 758 – Różne rozliczenia - 2.700.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK

4 4 Środki budżetowe zaplanowane w dziale 921 w wysokości 108.878.692 zł przeznaczone są na:  wydatki bieżące finansowane w całości ze środków krajowych w kwocie 71.268.513 zł  wydatki bieżące z udziałem środków UE 544.091 zł  wydatki majątkowe z udziałem środków UE w kwocie 37.066.088 zł Środki budżetowe zaplanowane w dziale 758 w wysokości 2.700.000 zł przeznaczone są na:  wydatki bieżące w kwocie 2.700.000 zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK

5 5 Wydatki bieżące w dziale 921 w kwocie 71.268.513 zł przeznaczone są na:  dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwocie 64.318.513 zł, co stanowi 90,25 % planowanych środków na wydatki bieżące,  dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw w kwocie 1.750.000 zł, co stanowi 2,46 % planowanych środków na wydatki bieżące  dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych w kwocie 5.000.000 zł, co stanowi 7,01 % planowanych środków na wydatki bieżące  na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla najlepszych użytkowników zabytków w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,14 % planowanych środków na wydatki bieżące,  na stypendia artystyczne dla twórców w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,14 % planowanych środków na wydatki bieżące, WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

6 6 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

7 7 Dotacja w kwocie 64.318.513 zł przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, dla których Organizatorem, bądź Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie. Wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury przedstawia poniższa tabela: WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

8 8 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Teatr Polski we Wrocławiu5.204.5135.418.200104,1 Wrocławski Teatr Pantomimy1.713.0001.896.900110,7 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 3. 856.0003.897.900101,1 Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy 2.550.000 100,0 Opera Wrocławska we Wrocławiu13.700.00013.933.100101,7 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

9 9 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu 4.620.000 100,0 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 4. 438.0004. 512.900101,7 Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu3. 941.0004.217.400107,0 Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu 1.030.000 100,0 Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu 01.520.0000,0

10 10 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 1.976.0001.979.000100,2 Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 3.874.0004.242.500109,5 Muzeum Narodowe we Wrocławiu4.500.0004.741.300105,4 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 2.467.0002.833.713114,9 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 1.303.000 100,0 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

11 11 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 1.248.0001.352.900108,4 Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu 1.987.0002.367.000119,1 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu 588.000599.700102,0 Odra-Film we Wrocławiu + dotacja na wspieranie produkcji filmowej 503.000 + 800.000 503.000 + 800.000 100,0 OGÓŁEM 60.298.51364.318.513106,7 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

12 12 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. zakłada wzrost dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w porównaniu do Uchwały budżetowej 2011 r. o kwotę 4.020.000 zł, na którą składa się:  Skutki podwyżek płac dla pracowników instytucji kultury przeprowadzone od 1 października 2011 r. – 2.100.000 zł  Dotacja dla powołanej w 2011 r. nowej instytucji kultury - 1.520.000 zł  Wzrost dotacji dla Muzeum Gross-Rosen oraz Muzeum Karkonoskiego na pokrycie zwiększonych kosztów zatrudnienia oraz utrzymania w związku z zakończeniem zadań majątkowych - 400.000 zł. PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

13 13 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Rodzaj wydatku Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw 2.500.0001.750.00070,0 Dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych 5.000.000 100,0 Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla najlepszych użytkowników zabytków 50.000100.000200,0 Stypendia artystyczne dla twórców 50.000100.000200,0

14 14 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Wydatki bieżące z udziałem środków z UE w kwocie 544.091 zł przeznaczone są dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na realizację projektu pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu „Europejska Współpraca terytorialna”. Na w/w kwotę składa się:  prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 380.769 zł  wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego 163.322 zł. PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

15 15 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Wydatki majątkowe w dziale 921 w kwocie 37.066.088 zł przeznaczone są na:  prefinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.279.611 zł, co stanowi 19,64 % planowanych środków na wydatki majątkowe.  wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.786.477 zł, co stanowi 80,36 % planowanych środków na wydatki majątkowe, PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

16 16 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

17 17 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Dotacja w kwocie 37.066.088 zł na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczona jest dla:  Teatru Polskiego we Wrocławiu w kwocie 6.705.991 zł na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląsk iego na lata 2007-2013.  Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie 1.475.047 zł na wkład własny do zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery wrocławskiej na terenie MPWiK” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląsk iego na lata 2007-2013.  Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie 12.891.630 zł na prefinansowanie – 6.164.646 zł oraz wkład własny - 6.726.984 zł do zadania pn. „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

18 18 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK  Muzeum Narodowego we Wrocławiu w kwocie 14.380.000 zł na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum narodowego we Wrocławiu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w kwocie 1.613.420 zł na prefinansowanie – 1.114.965 zł oraz wkład własny – 498.455 zł do zadania pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

19 19 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wyszczególnienie Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Wydatki inwestycyjne związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami 50.00000,0 Wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 12.441.17529.786.477239,4 Prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 07.279.6110,0 RAZEM12.491.17537.066.088296,7 WYDATKI MAJĄTKOWE W DZIALE 921

20 20 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 201 1 ROK W dziale 758 zaplanowane są na 2012 rok środki na działalność kulturalną w wysokości 2.700.000 zł jako rezerwy celowe przeznaczone na :  przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - 1.900.000 zł  wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 600.000 zł  Nagroda Kulturalna Śląska - 200.000 zł. PROJEKT BUDŻETU NA 201 2 ROK

21 21 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Rodzaj wydatku Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/ Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - wydatki bieżące 2.500.0001.900.00076,0 Wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/ Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym; - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe 950.000 600.000 350.000 600.000 0 63,2 100,0 0,0 Zadania z zakresu współpracy kulturalnej z zagranicą ( w roku 2012 tylko Nagroda Kulturalna Śląska)– wydatki bieżące 200.000 100,0 RAZEM 3.650.0002.700.00074,0

22 22 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wyszczególnienie Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Razem wydatki bieżące na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i 758 71.210.51374.512.604104,6 Razem wydatki majątkowe na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i 758 12.841.17537.066.088288,9 Razem wydatki na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i 758 84.051.688111.578.692132,8

23 23 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK Wydatki na zadania z zakresu kultury w kwocie 111.578.692 zł ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach czterech przedsięwzięć w podziale na zadania: 1.Rozwój infrastruktury instytucji kultury 37.610.179 zł 2.Ochrona zabytków 5.000.000 zł 3.Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej 4.050.000 zł 4.Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury 64.918.513 zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

24 24 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury instytucji kultury” na które zaplanowano środki w kwocie 37.610.179 zł realizowane będą następujące zadania:  „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu - 6.705.991 zł  „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” - 12.891.630 zł  „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK” – 1.475.047 zł  Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” - 14.380.000 zł  „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” - 2.157.511 zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

25 25 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Ochrona zabytków” na które zaplanowano środki w kwocie 5.000.000 zł realizowane będą następujące zadania:  „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 5.000.000 zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

26 26 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej ” na które zaplanowano środki w kwocie 4.050.000 zł realizowane będą następujące zadania:  Granty dla instytucji kultury, dla których organizatorem/ współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie – 1.900.000 zł  Otwarty konkurs ofert na zadania kulturalne - 1.750.000 zł  Nagrody Marszałka - 100.000 zł  Stypendia artystyczne dla twórców - 100.000 zł  Nagroda Kulturalna Śląska - 200.000 zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

27 27 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK W ramach przedsięwzięcia „Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury” na które zaplanowano środki w kwocie 64.918.513 zł realizowane będą następujące zadania:  Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem/ współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - 64.318.513 zł  Współudział w realizacji programów operacyjnych - 600.000 zł PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

28 28 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

29 29


Pobierz ppt "11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google