Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁKI WODNE Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁKI WODNE Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2013."— Zapis prezentacji:

1 SPÓŁKI WODNE Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2013

2 Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa (w formie dotacji podmiotowej) przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek. Wojewoda Zachodniopomorski dotuje spółki, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

3 Propozycje podziału kwoty dotacji na poszczególne jednostki przedstawia Wojewodzie Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w oparciu o wyniki prac Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych powołanej zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego. W składzie Komisji znajdują się, oprócz pracowników Wydziału, przedstawiciele Zachodniopolskiej Izby Rolniczej oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Pozwala to na zapewnienie obiektywizmu i bezstronności przy rozpatrywaniu wniosków spółek oraz dokonywaniu wstępnego podziału kwoty dotacji.

4 WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SPÓŁEK WODNYCH W LATACH 2007-2012

5 Ilość spółek wodnych i rejonowych związków spółek wodnych w województwie zachodniopomorskim, którym przyznano dotację podmiotową:

6 RZSW / GSW Kwota wykorzystanych dotacji (zł) 2009201020112012 powiat gryfiński GSW Chojna GSW Mieszkowice, GSW Widuchowa, GSW Banie Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chojnie 1 500,00 nie przyznano dotacji 11 000,00 nie złożono wniosku powiat szczecinecki GSW Szczecinek, GSW Biały Bór, GSW Grzmiąca, GSW Borne Sulinowo, GSW Barwice Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku 13 000,0027 000,0065 500,0049 000,00 powiat świdwiński GSW "Pokrzywica" Sławoborze, GSW "Wogra" Połczyn Zdrój, GSW "Rzepczynka" Brzeźno, GSW "Mogilica" Rąbino, GSW "Rega" Świdwin Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świdwinie 30 000,0059 000,00109 000,00112 000,00 powiat drawski GSW Złocieniec, GSW Kalisz Pom., GSW Ostrowice, GSW Wierzchowo, GSW Drawsko Pomorskie Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Drawsku P. 20 504,0019 027,0057 266,3540 000,00 powiat pyrzycki GSW Pyrzyce, GSW Bielice, GSW Kozielice, SW Jedlice, GSW Przelewice, GSW Warnice Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Pyrzycach 30 000,0062 000,0097 000,0074 000,00 Wykorzystanie przez GSW (zrzeszone w związkach lub nie) dotacji podmiotowych w latach 2009-2012

7 RZSW / GSW Kwota wykorzystanych dotacji (zł) 2009201020112012 powiat myśliborski GSW Myślibórz, GSW Barlinek, GSW Dębno Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Myśliborzu 7 000,0020 000,0080 000,00 GSW Nowogródek Pomorski nie złożono wniosku 5 000,0010 000,00 GSW Boleszkowice 2 500,003 000,0010 000,00 powiat koszaliński GSW Mielno 2 000,003 000,005 000,00 nie złożono wniosku SW "Świeszyno" nie złożono wniosku 9 366,60 powiat kamieński Spółki Wodne Trzebieszewo 4 000,003 000,0010 000,005 000,00 SW Rzewnowo nie złożono wniosku 9 000,000,00 SW "Bóbr" we Wrzosowie nie złożono wniosku 10 000,00 SW Wołczenica nie złożono wniosku 7 000,00 OGÓŁEM110 504,00196 027,00458 766,35406 366,60

8 Spółki wodne na tle Województwa Zachodniopomorskiego

9 W roku 2011 Komisja ds. rozpatrywania wniosków (...) uwzględniła wniosek jednego RZSW o dofinansowanie zakupu środków trwałych. Natomiast w roku ubiegłym dotację na doposażenie przyznano 5 RZSW. Ponadto, w 2012 r. po raz pierwszy realizowane było również finansowanie konserwacji rowów szczegółowych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa. Starostwa zgłosiły problem z prawidłowym utrzymaniem rowów szczegółowych, które są własnością Skarbu Państwa. W związku z tym Wojewoda przeznaczył środki w wys. 255 tys. zł na prace konserwacyjne rowów znajdujących się na zgłoszonych terenach, za które odpowiada Skarb Państwa.

10 W roku 2013 zaplanowane w ustawie budżetowej środki finansowe przeznaczone na statutową działalność spółek wodnych w Województwie Zachodniopomorskim wynosiły 250 tys. zł. Po pozytywnej opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznano dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 608 tys. zł. Aktualnie oczekujemy na decyzję Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Po jej otrzymaniu, łącznie do podziału w 2013 r. będzie 858 tys. zł

11 Dziękuję za uwagę 2013


Pobierz ppt "SPÓŁKI WODNE Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google