Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Organizacyjno-Prawny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Organizacyjno-Prawny."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Organizacyjno-Prawny

2 Zadania województwa wykonywane są przy pomocy: URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGOWOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHWOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

3 JEDNOSTKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w celu realizacji zadań wynikających z odrębnych ustaw szkoły i placówki (jednostki z ustawy o systemie oświaty) Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Dolnośląski Zarząd Parków Krajobrazowych Dolnośląski Służba Dróg i Kolei Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli Biuro Obsługi Urzędu SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY JEDNOSTKA BUDŻETOWA w celu realizacji zadań w zakresie określonym w art. 14 ustawy o finansach publicznych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Organizacyjno-Prawny

4 OSOBY PRAWNE SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO SPZOZ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Organizacyjno-Prawny działalność w sferze użyteczności publicznej, a poza sferą użyteczności publicznej jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa WORD DODR INSTYTUCJA KULTURY w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w celu organizowania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami oraz wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu prowadzenia doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego w celu prowadzenia działalności kulturalnej

5 Działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury

6 Przedmiot i zakres działalności określa statut INSTYTUCJA KULTURY Samodzielność w realizacji zadań statutowych Możliwość uzyskiwania środków finansowych

7 wpisuje się ze swoimi zadaniami w koncepcję Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, które zostały przedstawione w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej Wpisuje się również w projektowaną Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego, przygotowaną w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Organizacyjno-Prawny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google