Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Regionalnych Ośrodków EFS w przygotowaniu województwa kujawsko-pomorskiego do sprawnej absorpcji EFS Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Regionalnych Ośrodków EFS w przygotowaniu województwa kujawsko-pomorskiego do sprawnej absorpcji EFS Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Rola Regionalnych Ośrodków EFS w przygotowaniu województwa kujawsko-pomorskiego do sprawnej absorpcji EFS Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Grzegorz Grześkiewicz Toruń, 12 listopada 2007 r. www.roEFS.pl 1

2 W regionie bydgoskim Ośrodek prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy W regionach toruńskim i włocławskim Ośrodki prowadzone są przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w partnerstwie z Pomorską Fundacją Rozwoju Kultury i Sztuki Projekt realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich www.roEFS.pl 2 Regionalne Ośrodki EFS

3 Główne cele działania Aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS, Przedstawianie możliwości i korzyści wynikających z aplikowania i wdrażania EFS w regionie, Propagowanie idei partnerstwa na rzecz lokalnego rynku pracy, Wspieranie potencjalnych projektodawców w aplikowaniu o środki EFS i wdrażaniu projektów poprzez świadczenie bezpłatnej informacji, doradztwa specjalistycznego i szerokiej oferty szkoleniowej. www.roEFS.pl 3

4 Odbiorcy usług Publiczne służby zatrudnienia, Organizacje pozarządowe, Organizacje pracodawców, bezrobotnych, związki zawodowe, Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Instytucje rynku pracy, Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, Szkoły, instytucje szkoleniowe, jednostki naukowe, Przedsiębiorcy, Osoby indywidualne zainteresowane informacją o EFS. www.roEFS.pl 4

5 Zakres usług Udzielanie podstawowej informacji nt. EFS. Usługa informacyjna nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw www.roEFS.pl 5

6 Szkolenia A Animacja B1 Doradztwo B2 Informacja C www.roEFS.pl 6 Działania Regionalnego Ośrodka EFS

7 Szkolenia A Animacja B1 Doradztwo B2 Informacja C Szkolenia specjalistyczne dotyczące problematyki wspieranej przez EFS (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ekonomia społeczna, rozwój obszarów wiejskich, przedsiębiorczość, wolontariat) Zarządzanie projektem („logika” projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, planowanie budżetu i inne) Procedury w EFS (kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS, audyt) Szkolenia specjalistyczne z zakresu zagadnień prawnych (prawo zamówień publicznych, pomoc publiczna) Szkolenia dla liderów lokalnych www.roEFS.pl 7

8 Szkolenia A Animacja B1 Doradztwo B2 Informacja C Mobilizowanie lokalnych inicjatyw z obszaru EFS Animowanie współpracy partnerów społecznych przy realizacji inicjatyw z obszaru EFS Aktywizacja środowisk lokalnych w celu budowania i promowania otwartego rynku pracy Wypracowanie modelowych rozwiązań, umożliwiających sprawne odnajdowanie się osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na lokalnym rynku pracy www.roEFS.pl 8

9 Szkolenia A Animacja B1 Doradztwo B2 Informacja C Nieodpłatnie świadczone usługi doradcze dla projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Ośrodku EFS oraz w terenie Wsparcie na etapie powstawania koncepcji projektu Inspirowanie potencjalnych projektodawców w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty www.roEFS.pl 9

10 Szkolenia A Animacja B1 Doradztwo B2 Informacja C Prowadzenie punktu informacyjnego z zakresu EFS oraz realizowanych projektów Współpraca z mediami Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych (m.in. poprzez newsletter) Promowanie EFS poprzez serwisy internetowe, organizacja czatów, itp. www.roEFS.pl 10

11 toruński grudziądzki brodnicki chełmiński golubsko-dobrzyński wąbrzeski w Toruniu Powiaty objęte wsparciem Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu: www.torun.roEFS.pl www.ecwm.org.pl Obszar działania 11

12 Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń tel. 0-56 65 222 40 e-mail: efs@ecwm.org.pl www.torun.roEFS.pl www.ecwm.org.pl 12

13 włocławski aleksandrowski inowrocławski lipnowski mogileński radziejowski rypiński we Włocławku Powiaty objęte wsparciem Regionalnego Ośrodka EFS we Włocławku: www.wloclawek.roEFS.pl www.ecwm.org.pl Obszar działania 13

14 Regionalny Ośrodek EFS we Włocławku Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży ul. 3-go Maja 17 87-800 Włocławek tel. 0-54 231 60 75 e-mail: wloclawek@ecwm.org.pl www.wloclawek.roEFS.pl www.ecwm.org.pl 14

15 bydgoski nakielski tucholski sępoleński świecki żniński w Bydgoszczy Powiaty objęte wsparciem Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.roEFS.pl www.pte.bydgoszcz.pl Obszar działania 15

16 Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz tel. 0-52 322 67 20 tel./fax 0-52 322 67 81 e-mail: info_bydgoszcz@roEFS.pl www.bydgoszcz.roEFS.pl www.pte.bydgoszcz.pl 16

17 Dziękuję za uwagę! Grzegorz Grześkiewicz grzeskiewicz@pte.bydgoszcz.pl www.roEFS.pl 17


Pobierz ppt "Rola Regionalnych Ośrodków EFS w przygotowaniu województwa kujawsko-pomorskiego do sprawnej absorpcji EFS Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google