Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wrocław, 18 września 2009 Program Onkologiczny przyjęty został przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/406/08.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wrocław, 18 września 2009 Program Onkologiczny przyjęty został przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/406/08."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Wrocław, 18 września 2009

3 Program Onkologiczny przyjęty został przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/406/08 jednogłośnie.

4 W Polsce codziennie o chorobie nowotworowej dowiaduje się 300 Polaków, codziennie umiera 220. Obie liczby nieustannie rosną. Choroba nowotworowa zagraża każdemu (co 4-ty Polak zachoruje, co 5-ty umiera).

5 Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, Polska znajduje się na ostatnim 22 miejscu w Europie, jeśli chodzi o skuteczność walki z chorobami nowotworowymi. W Polsce 5-letnie przeżycia na nowotwory u: -kobiet 35%. -mężczyzn 21%, W Unii Europejskiej 5-letnie przeżycia u: -kobiet 51%, -mężczyzn 39%. Dolny Śląsk- 5-letnie przeżycia u: kobiet 44%, -mężczyzn 29% (2007 r. Dolnośląski Rejestr Nowotworów).

6 W 2007r. stwierdzono w województwie dolnośląskim 7 705 zgonów z powodu nowotworów złośliwych. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił wzrost liczby zgonów o 0,6%. Nowotwory złośliwe stanowiły 25,8% wszystkich zgonów.

7 Obserwowane przeżycia 5-letnie na nowotwory złośliwe 38,4% pozwalają szacować, że ok. 40% mieszkańców Dolnego Śląska będzie chorowało na nowotwór złośliwy w swoim życiu. W 2007r. zarejestrowano w województwie dolnośląskim 11 663 nowych zachorowań. W porównaniu z rokiem 2006 odnotowano wzrost liczby zachorowań o 966 przypadków, tj. 9%.

8 Na Dolnym Śląsku wzrost liczby zachorowań przebiega w rocznym tempie 3% u kobiet i 2% mężczyzn. Opieką onkologiczną na Dolnym Śląsku jest objętych 40 000 mieszkańców. Koncepcja stosowania leczenia skojarzonego, łączącego kilka metod, jest obecnie podstawą strategii postępowania terapeutycznego w onkologii.

9 System lecznictwa onkologicznego na Dolnym Śląsku cechuje rozproszenie wynikające z historycznie uwarunkowanego zagęszczenia placówek szpitalnych. Duża liczba placówek nie zapewnia niestety równego dostępu pacjentów, mieszkańców Dolnego Śląska do specjalistycznego leczenia onkologicznego. Obecnie na Dolnym Śląsku w 2009 r. leczenie onkologiczne prowadzone jest w 17 ośrodkach o bardzo zróżnicowanym zakresie i poziomie świadczeń.

10 Program modernizacji lecznictwa onkologicznego na Dolnym Śląsku 2008-2011: -koncentracja zasobów i środków - subregionalne ośrodki onkologiczne ok. 10 ośrodków (1/300 tys. mieszkańców), - modernizacja infrastruktury, -regionalne centrum onkologiczne – DCO, -ośrodki radioterapii - 3 na Dolnym Śląsku (1/1 mln mieszkańców).

11 Ośrodki subregionalne - warunki niezbędne: szpital wielospecjalistyczny, pełna diagnostyka 24 godziny, oddział chemioterapii stacjonarnej i dziennej, oddział chirurgii onkologicznej, poradnie onkologiczne i chirurgii onkologicznej, ośrodek patomorfologii, udział w programach profilaktycznych.

12 Ośrodki skojarzonego leczenia chemioterapeutyczno- chirurgicznego - propozycja 2010 r.

13 Utworzenie ośrodka chemioterapii w Szpitalu w Jeleniej Górze - listopad 2008 r. Dotacje celowa samorządu wojewódzkiego - 2,2 mln zł. Oddział Chemioterapii - Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze.

14 Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO) pełni rolę Regionalnego Ośrodka Onkologicznego – CCC (Comprehensive Cancer Center). DCO dysponuje możliwością pełnego skojarzonego leczenia z zastosowaniem chirurgii onkologicznej, chemioterapii, radioterapii, ginekologii onkologicznej, genetyki onkologicznej.

15 Modernizacja DCO -Inwestycje - 27 mln zł w 2008 r. w tym środki własne i UM - ok. 15,0 mln zł - inwestycje planowane w 2009 r. ok. 20 mln zł w tym środki własne i UM - 7 mln zł, RPO - 6,5 mln zł

16 Radioterapia c.d. Dysponuje pełnym zapleczem diagnostyczno- terapeutycznym (TK, NMR, modelarnia, symulator) oraz 2 przyśpieszaczami linowymi. Powstał oddział onkologiczny i chirurgii onkologicznej z ok. 30-40 łóżkami (koszt ok. 6 mln zł środki własne szpitala). W ten sposób powstał pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny zapewniający kompleksową, skojarzoną terapię dla południowej części województwa dolnośląskiego obejmujące populację ok. 800-900 tys. mieszkańców.

17 Oddział Onkologiczny i Chirurgii Onkologicznej – Szpital im. Dr A. Sokołowskiego.

18 Oddział Onkologiczny i Chirurgii Onkologicznej – Szpital im. Dr A. Sokołowskiego.

19 Ośrodek Radioterapii w Wałbrzychu- Szpital im. Dr A. Sokołowskiego.

20 Ośrodek Radioterapii w Wałbrzychu- Szpital im. Dr A. Sokołowskiego.

21 Realizacja Programu w latach 2008-2009 Konsolidacja ośrodków chemioterapii i chirurgii onkologicznej - Modernizacja DCO – Utworzenie ośrodka radioterapii w Wałbrzychu - Utworzenie Ośrodka Radioterapii w Legnicy - w trakcie realizacji zrealizowano w trakcie realizacji

22 Wnioski - skuteczność leczenia onkologicznego na Dolnym Śląsku i w Polsce poprawia się, choć nadal niewystarczająca, -konieczna dalsza konsolidacja ośrodków onkologicznych – 10 ośrodków subregionalnych, - poprawa infrastruktury leczniczej w ośrodkach onkologicznych, - utworzenie ośrodka radioterapii w Legnicy do 2012 r., -dotychczasowe zaangażowanie samorządu wojewódzkiego w latach 2008-2009 - ok. 22 mln zł.

23 23


Pobierz ppt "1. Wrocław, 18 września 2009 Program Onkologiczny przyjęty został przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/406/08."

Podobne prezentacje


Reklamy Google