Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII Forum Rynku Zdrowia Ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych a kryteria przetargów publicznych Paweł Mańdok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII Forum Rynku Zdrowia Ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych a kryteria przetargów publicznych Paweł Mańdok."— Zapis prezentacji:

1 VIII Forum Rynku Zdrowia Ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych a kryteria przetargów publicznych Paweł Mańdok

2 VIII Forum Rynku Zdrowia Agenda   Pozacenowe kryteria wyboru ofert w przetargach na wyroby medyczne - analiza   Nowe technologie medyczne w Polsce – fakty   Jak przyspieszyć wdrażanie nowych technologii medycznych w Polsce? Stanowisko Izby POLMED

3 Kryteria oceny ofert (analiza na podstawie danych z 2010 roku w odniesieniu do przetargów na zakup sprzętu medycznego) ■Średnio w Polsce ogłaszanych jest rocznie około 300-350 przetargów w diagnostyce obrazowej. ■Dominującym kryterium wyboru jest cena. ■Samodzielne kryterium ceny nie umożliwia optymalnego wyboru technologii najlepszej dla klienta oraz pacjenta.

4 Kryteria oceny ofert (analiza na podstawie danych z 2010 roku w odniesieniu do przetargów na zakup sprzętu medycznego) Od 2010 w ponad 60% przetargów kryterium ceny stało się jeszcze bardziej dominujące!

5 Kryteria oceny ofert (analiza na podstawie danych z 2010 roku w odniesieniu do przetargów na zakup sprzętu medycznego) ■Głównymi kryteriami wyboru poza ceną są parametry techniczne. ■Zamawiający rzadko decyduje się na ocenę: ■Długości zaproponowanej gwarancji ■Ceny serwisu (ceny części zamiennych, roboczogodziny, serwisu pogwarancyjnego)

6 Kryteria oceny ofert (analiza na podstawie danych z 2010 roku w odniesieniu do przetargów na zakup sprzętu medycznego)

7 Pozacenowe kryteria wyboru ofert rekomendowane przez Izbę POLMED Jakość definiowana jako: bezawaryjność, trwałość, funkcjonalność, opinie od użytkowników sprzętu, certyfikaty, jakość oceniana na podstawie prezentacji sprzętu. Innowacyjność kliniczna i technologiczna: możliwość uzyskania dodatkowej korzyści zdrowotnej i technologicznej. Koszty eksploatacji w okresie amortyzacji: symulacja kosztów odnośnie do ilości procedur (wybór technologii wielorazowa/jednorazowa), koszty wyposażenia zużywalnego, koszty przeglądów. Szkolenia posprzedażne: dostępność szkoleń innych niż stanowiskowe. Serwis: koszt roboczogodziny z dojazdem; aparat/urządzenie zastępcze; czas realizacji; koszt usługi serwisowej, dostępność części eksploatacyjnych po wygaśnięciu umowy.

8   poprawiają jakość życia, dają szansę na zdrowsze, bardziej wydajne i niezależne życie,   poprawiają funkcjonowanie i zwiększają wydajność systemów ochrony zdrowia,   obniżają koszty szpitali (TCO) poprzez szybsze procedury, mniejszą ilość powikłań, krótszy pobyt pacjentów w szpitalu,   poprawiają bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów oraz użytkowników urządzeń medycznych,   pozwalają na szeroką współpracę naukową między szpitalami (Europa, Świat) i stymulują dalszy rozwój innowacyjnych technologii medycznych. Innowacyjne technologie w opiece zdrowotnej:

9 Przykładowe innowacyjne technologie medyczne (na podstawie ankiety Izby POLMED)   BVS ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold System Jest to bioabsorbowalne rusztowanie zastępujące dotychczasowe stenty wieńcowe wykonane ze stopów metali. Pozwala dokonywać skutecznej rewaskularyzacji naczynia i odtworzenia funkcji fizjologicznej naczyń.   MODULITH SLC Modulith SLC to pierwszy na świecie system wykorzystujący elektromagnetyczną falę uderzeniową w kardiologii (CSWT). Sposób leczenia nie wymaga stosowania znieczulenia oraz nie powoduje istotnych skutków ubocznych.   Robot chirurgiczny da Vinci Robot chirurgiczny da Vinci jest obecnie najbardziej zaawansowanym i innowacyjnym systemem do przeprowadzania operacji minimalnie inwazyjnych dostępnym na świecie.

10 Przykładowe innowacyjne technologie medyczne (na podstawie ankiety Izby POLMED)   Cyfrowy system mammograficzny MicroDose MicroDose jest innowacyjny ze względu na swoją ponadczasową technologię umożliwiającą redukcję dawki pacjenta nawet do 50% przy zachowaniu wysokiej jakości obrazów.   System sterylizacji plazmowej STERRAD NX, STERRAD 100 NX Innowacja ta poszerza spektrum bójcze o trudne w inaktywacji czynniki chorobotwórcze takie jak wąglik czy też priony. Pozwala również na skrócenie czasu sterylizacji do 28 minut oraz kilkakrotnie wykorzystanie w ciągu dnia pracy bloku operacyjnego.   Echelon Flex – endostapler z możliwością artykulacji Endostapler umożliwia wykonywanie zaawansowanych operacji minimalnie inwazyjnych. Pozwala to na krótszą długość rany operacyjnej, mniejszą utratę krwi w trakcie zabiegu, mniejszą liczbę powikłań pooperacyjnych, mniejszy ból pooperacyjny, krótszy okres pobytu w szpitalu.

11 Innowacyjne technologie - fakty   Brak efektywnej polityki państwa wspierającej innowacyjne technologie opieki zdrowotnej   Niedostateczna wycena procedur (JGP) przez NFZ   Nieefektywna procedura wprowadzania nowego świadczenia do koszyka świadczeń gwarantowanych (brak jednoznaczności, ram czasowych oraz opisów mechanizmów)

12 Innowacyjne technologie - fakty   Brak systemowych analiz porównujących całościowe koszty tradycyjnych procedur w stosunku do oszczędności i korzyści wynikających z nowoczesnych metod leczenia z użyciem innowacyjnych wyrobów medycznych.   Małe wykorzystanie dialogu technicznego przez szpitale do poznania i wyboru innowacyjnych rozwiązań oferowanych na rynku.

13 Działania na rzecz poprawy wdrożenia nowych technologii powinny przebiegać dwutorowo I. Na poziomie Centralnym   Ministerstwo Zdrowia (komórka ds. Innowacyjnych Technologii w Służbie Zdrowia)   Sejm (Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii)   Szybkie wdrożenie i wycena nowych technologii medycznych przez AOTM

14 II. Na poziomie Szpitali   Wykorzystanie dialogu technicznego (rozpoznanie innowacyjnych technologii medycznych)   Wykorzystanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, w szczególności punktów:   Innowacyjność kliniczna i technologiczna   Koszty eksploatacji w okresie amortyzacji   Szkolenia posprzedażne Działania na rzecz poprawy wdrożenia nowych technologii powinny przebiegać dwutorowo - cd

15 Działania Działania OIGWM POLMED   Propozycje zmian ustawowych w dziedzinie oceny nowych technologii (AOTM).   Mapowanie nowych technologii (ankieta wśród członków Izby POLMED) oraz promowanie nowych technologii medycznych.   Współpraca z UZP nad opracowaniem pozacenowych kryteriów w przetargach publicznych uwzględniających nowe technologie, jako jedno z kryteriów wyboru ofert.   Liczne wykłady i szkolenia w dziedzinie kryteriów oceny ofert, jak również zastosowania nowych technologii w praktyce.   Współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz promowania innowacyjnych technologii medycznych (np. Stowarzyszenie Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej).

16 Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 4.02.2011 Innowacje pomagają w podejmowaniu najpoważniejszych wyzwań społecznych, przed którymi stoimy. Wiedza i zasoby Europy muszą być mobilizowane w spójny sposób, a synergie UE z państwami członkowskimi muszą być wzmacniane, by innowacje przynoszące korzyści społeczne szybciej trafiały na rynek.

17 Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 4.02.2011  propagowanie wartościowych rozwiązań innowacyjnych o udowodnionych korzyściach, oraz poprawy jakości informacji i szkoleń dla lekarzy, pacjentów, rodzin pacjentów dotyczących stosowania tych rozwiązań;  propagowanie wartościowych rozwiązań innowacyjnych poprzez odpowiednie rozwiązania w dziedzinie polityki zamówień publicznych biorąc jednocześnie pod uwagę kwestie bezpieczeństwa;

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "VIII Forum Rynku Zdrowia Ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych a kryteria przetargów publicznych Paweł Mańdok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google