Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej."— Zapis prezentacji:

1 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Ministerstwo Zdrowia Prof. dr hab. med. Zbigniew Religa Minister Zdrowia Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa, 30 marca 2007r.

2 Reforma systemu ochrony zdrowia
Świadczenia gwarantowane Zdrowie Publiczne Dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne Modernizacja systemu Ustawa Pielęgnacyjna Ratownictwo medyczne Sieć szpitali Cel główny Obszary priorytetowe

3 najważniejsze z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa,
CEL TWORZENIA KOSZYKA Zdefiniowanie „koszyka” to zapewnienie społeczeństwu (beneficjentom systemu) możliwie największego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które są: najważniejsze z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, o udowodnionej efektywności medycznej, o najbardziej opłacalnych z możliwych do realizacji,

4 Odbiorcy koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej:
DLA KOGO KOSZYK? System: Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej tworzony jest dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. /Wszystkie strony współistniejące i współpracujące w ramach tego systemu uzyskają w rezultacie czytelną informację o regułach gry/.

5 DLA KOGO KOSZYK? (2) 2. Pacjent: Pacjent będzie miał informację o tym, do jakich świadczeń i na jakich zasadach ma „gwarantowane uprawienia” w ramach systemu opieki zdrowotnej.

6 DLA KOGO KOSZYK? (3) 3. Świadczeniodawcy: Dla świadczeniodawcy koszyk stanowić będzie informację o tym, za jakie świadczenia może uzyskać płatność ze środków publicznych, którymi dysponuje płatnik.

7 DLA KOGO KOSZYK? (4) 4. Płatnik: Dla płatnika koszyk będzie informacją o składowych produktu kontraktowego, który będzie stanowił podstawę rozliczania ze świadczeniodawcami.

8 Koszyk pozwoli na rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
DLA KOGO KOSZYK? (5) 5. Politycy: Wreszcie dla polityków koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej będzie stanowił podstawę do dyskusji o zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i stopniu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli (mierniki zdrowia), w powiązaniu z wiedzą o wielkości środków publicznych przekazywanych do systemu opieki zdrowotnej. Koszyk pozwoli na rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

9 Rola państwa? Rolą państwa jest jak najlepsze wydatkowanie ograniczonych zasobów finansowych na technologie najważniejsze dla zdrowotności społeczeństwa i o najwyższej opłacalności oraz możliwie najwyższej efektywności w ramach dostępnych środków finansowych (value for money). tworzenie koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej na tej podstawie, przy ograniczeniu ich zawartości ze względu na możliwości finansowe, zapewni wysoką dostępność do ograniczonej liczby technologii lekowych i nielekowych najistotniejszych z punktu widzenia społecznego, pozwoli to w stosunkowo krótkim czasie na wyeliminowanie ograniczeń dostępu (np. kolejki, brak infrastruktury, brak podaży, brak specjalistów) do najważniejszych świadczeń zdrowotnych.

10 Kierunek, w którym zmierzamy:
Agencja AOTM → kryteria → koszyk → ubezpieczenia dodatkowe → poprawa jakości i dostępności + dodatkowe środki w systemie + zmiany systemowe i kulturowe.

11 Podstawowe założenia:
Tworzony jest „ gwarantowany koszyk świadczeń opieki zdrowotnej, czyli w pełni finansowanych ze środków publicznych. Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej ma umożliwić rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Zbigniew Religa


Pobierz ppt "Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google