Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel projektu Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego, zabezpieczającego bieżącą pracę Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel projektu Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego, zabezpieczającego bieżącą pracę Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1

2 Cel projektu Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego, zabezpieczającego bieżącą pracę Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Realizacja inwestycji zwiększy dostępność do wysoko-specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych.

3 Beneficjent Projektu Beneficjentem projektu jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Beneficjentem końcowym projektu są pacjenci urazowi z obrażeniami wielonarządowymi z miasta stołecznego Warszawy oraz z Mazowsza – ofiary wypadków drogowych, katastrof budowlanych oraz katastrof naturalnych.

4 Funkcja Centrum Urazowego
szybka diagnostyka pacjenta urazowego z zakresu z kilku specjalizacji równolegle – np. anestezjologa, neurochirurga i ortopedy; kompleksowe leczenie na wysokim poziomie w jednym miejscu; skuteczne zabezpieczenie ponad 3 milionowej populacji Warszawy i Mazowsza.

5 Zakres Projektu Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne:
zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i ratującego życie, niezbędnego do pracy Centrum Urazowego – łączna ilość 441 szt.; zakup sprzętu informatycznego dla celów sprawozdawczych i prowadzenia historii choroby oraz umożliwienia szybkiego uzyskania dostępu do danych medycznych pacjentów – 18 szt.

6 Zakres rzeczowy Projektu – sprzęt medyczny
łóżka przystosowane do potrzeb intensywnej terapii zespolone kardiomonitory funkcji życiowych centralne stanowisko monitorowania respiratory transportowe monitory gazów anestetycznych aparaty RTG z ramieniem C urządzenia do dializ defibrylatory z możliwością wykonania kardiowersji respiratory i inne elementy.

7 Cele szczegółowe organizacji Centrum Urazowego
zabezpieczenie ciężko poszkodowanym ciągłości optymalnego i kompetentnego postępowania diagnostyczno-leczniczego w jednym ośrodku; zapewnienie szybkiego, wieloprofilowego oraz wysoko-specjalistycznego zaopatrzenia mnogich i wielonarządowych obrażeń ciała oraz doraźnego leczenia w jednym ośrodku; optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Beneficjenta (Wojskowy Instytut Medyczny) zasobów infrastrukturalnych i kadrowych.

8 Najważniejsze efekty oddziaływania projektu
zmniejszenie odsetka tzw. zgonów do uniknięcia – obecnie wskaźnik ten sięga 20–25%; zmniejszenie śmiertelności pourazowej – rocznie z powodu ciężkich lub wielonarządowych urazów umiera średnio około 30 tysięcy ludzi; zmniejszenie kalectwa pourazowego – kalectwo dotyka obecnie około 40% pacjentów urazowych.

9 Finansowanie projektu
ogólny koszt projektu – PLN dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – PLN dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia – 1 686 450 PLN

10 Kluczowe daty podpisanie umowy na dofinansowanie projektu 6.12.2010 r.
dostawa sprzętu komputerowego r. dostawa sprzętu medycznego r. zakończenie projektu r.

11


Pobierz ppt "Cel projektu Projekt polega na zakupie sprzętu medycznego, zabezpieczającego bieżącą pracę Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google