Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a innowacje Beata Lubos Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium Zamawiaj z głową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a innowacje Beata Lubos Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium Zamawiaj z głową."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a innowacje Beata Lubos Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych Warszawa, 21 listopada 2007

2 Ministerstwo Gospodarki 2 DOKUMENTY Komunikat Komisji: Więcej badań i innowacji – inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komunikat Komisji: Więcej badań i innowacji – inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia Raport dla Komisji Europejskiej, pt.: Innovation and Public Procurement. Review of Issues At Stake Raport dla Komisji Europejskiej, pt.: Innovation and Public Procurement. Review of Issues At Stake Raport Esko Aho, pt.: Creating an Innovative Europe Raport Esko Aho, pt.: Creating an Innovative Europe Dokument programowy Prezydencji Fińskiej Demand as a driver of innovation – towards a more effective European Innovation Policy Dokument programowy Prezydencji Fińskiej Demand as a driver of innovation – towards a more effective European Innovation Policy Komunikat Komisji Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE Komunikat Komisji Wykorzystanie wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE Przewodnik Pro Inno Europe: Guide on dealing with innovative solutions in public procurement Przewodnik Pro Inno Europe: Guide on dealing with innovative solutions in public procurement

3 Ministerstwo Gospodarki 3 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI Występowanie barier w zamawianiu innowacyjnych produktów Występowanie barier w zamawianiu innowacyjnych produktów Redukcja kosztów eksploatacji w dłuższej perspektywie Redukcja kosztów eksploatacji w dłuższej perspektywie Stymulowanie współpracy gospodarki z nauką Obniżanie ryzyka przy wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek oraz kreowanie rynków na nowe produkty i usługi Wzrost jakości proponowanych dostaw, usług i robót Wartość dodana w postaci zastosowania eko-innowacji

4 Ministerstwo Gospodarki 4 Idea inteligentnych zakupów Idea inteligentnych zakupów Dialog konkurencyjny Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dialog techniczny Kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie Wyłączenie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przy zamawianiu usług B+R Dopuszczalność składania ofert wariantowych przez wykonawców INSTRUMENTY INSTRUMENTY

5 Ministerstwo Gospodarki 5 Zakup innowacyjnego systemu oświetleniowego – Niemcy Zakup innowacyjnego systemu oświetleniowego – Niemcy Stosowanie kryterium wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty – Kanada Przedkomercyjne zamówienia publiczne – USA Znaki informacyjne ze zmieniającą się informacją – Wielka Brytania DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI

6 Ministerstwo Gospodarki 6 REKOMENDACJE 1/3 przeprowadzanie: –szkoleń dla zamawiających z zakresu definiowania obiektywnych kryteriów oceny, zdefiniowania cech/funkcji, przedmiotu zamówienia - innowacyjne rozwiązanie/technologia (wskazanie oczekiwanych funkcji, a nie rozwiązań), –kampanii promocyjnej –szkoleń dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych dla członków Krajowej Izby Odwoławczej, Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli;

7 Ministerstwo Gospodarki REKOMENDACJE 2/3 przeprowadzanie przeprowadzanie –szkoleń dla przedsiębiorców wspierających ich w przygotowywaniu innowacyjnych ofert i ubieganiu się o zamówienia publiczne; –badań na temat barier hamujących innowacyjność na rynku zamówień publicznych; –analizy możliwości przeprowadzania przedkomercyjnych zamówień publicznych zgodnie z istniejącymi przepisami ustawy Pzp oraz dyrektyw.

8 Ministerstwo Gospodarki REKOMENDACJE 3/3 promocja: promocja: –stosowania trybów negocjacyjnych udzielania zamówień, w tym promocję zastosowania dialogu konkurencyjnego oraz dialogu technicznego, –stosowania w procedurach zamówień kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, –sektora publicznego jako inteligentnego klienta utworzenie centrum informacji dla zamawiających przygotowujących i prowadzących postępowania, dot. innowacyjnych rozwiązań. utworzenie centrum informacji dla zamawiających przygotowujących i prowadzących postępowania, dot. innowacyjnych rozwiązań.

9 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę Beata.Lubos@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Zamówienia publiczne a innowacje Beata Lubos Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium Zamawiaj z głową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google