Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław, 29 października 20051 Wykład 2 Total Quality Management (TQM)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław, 29 października 20051 Wykład 2 Total Quality Management (TQM)"— Zapis prezentacji:

1 Wrocław, 29 października 20051 Wykład 2 Total Quality Management (TQM)

2 Wrocław, 29 października 20052 Plan wystąpienia Historia jakości Czym jest jakość Czym jest TQM Geneza koncepcji Istota i założenia TQM Problemy związanie z wdrożeniem TQM Nagrody jakości

3 Wrocław, 29 października 20053 Historia jakości 1700 lat p.n.e. Kodeks Hammurabiego - regulacje dot. odpowiedzialności budowniczego Chiński system kontroli jakości – dynastia Shang i Zhou (XVII-VIII w. p.n.e.)

4 Wrocław, 29 października 20054 UKAZ CARSKI - FRAGMENTY W SPRAWIE JAKOŚCI Dan w Sankt Petersburgu w roku 1723 …Jeżeli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas bitwy, nie oszczędzając bić batami: - właścicielowi fabryki 25 batów i karę pieniężną po jednym czerwieńcu od każdej sztuki, - Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności, - Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres jednego roku. Nowemu właścicielowi Manufaktury Broni, Demidowowi, nakazuję urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niż jemu samemu. Jeżeli będą gorsze - niech Demidow nie obraża się - każę obciąć mu głowę. Piotr I Car Wszechrusi

5 Wrocław, 29 października 20055 Brak jakości Jakość

6 Wrocław, 29 października 20056 Czym jest jakość? Zgodnie z definicją Europejskiej Organizacji ds. Jakości (European Organization for Quality) „Jakość wyrobu jest stopniem spełnienia przezeń wymagań odbiorcy. W wyrobach przemysłowych jakość jest kombinacją jakości typu i jakości wykonania”

7 Wrocław, 29 października 20057 Czym jest TQM? Total – obejmujące swoim zakresem całą organizację bez względu na profil i panujące stosunki własnościowe. Quality – Spełnienie wyspecyfikowanych wymagań szeroko rozumianego klienta. Management – Zarządzanie mające na celu pozytywną zmianę wszystkich procesów zachodzących w organizacji.

8 Wrocław, 29 października 20058 Czym jest TQM? TQM (według British Quality Association) - zespołowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, zgodnie z którą potrzeby klienta oraz cele przedsiębiorstwa są nierozłączne.

9 Wrocław, 29 października 20059 Czym jest TQM? TQM (według Z. Kłosa)- sposób zarządzania przedsiębiorstwem charakteryzujący się: podejściem systemowym, zorientowanym na cele strategiczne, zdolnością do ciągłej i trwałej poprawy oraz aktywnym zespołowym działaniem całego personelu, w tym pełnym udziałem naczelnego kierownictwa. Ma ona na celu spełnienie potrzeb klienta w danej chwili i w przyszłości.

10 Wrocław, 29 października 200510

11 Wrocław, 29 października 200511

12 Wrocław, 29 października 200512 Filozofia Total Quality Management Total Quality Management (TQM) – filozofia zarządzania skoncentrowana na jakości, oparta na udziale wszystkich członków organizacji i ukierunkowana na osiągnięcie długofalowego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa.

13 Wrocław, 29 października 200513 Geneza TQM Japonia lata 50 XX wieku Edward Deming Joseph Juran Philip Crosby

14 Wrocław, 29 października 200514 Geneza TQM - prekursorzy Edward Deming (amerykański konsultant w zakresie jakości) Redukcja odchyleń 14 zasad zarządzania jakością

15 Wrocław, 29 października 200515 Joseph Juran Triada procesu zarządzania: –Planowanie jakości –Kontrola jakości –Usprawnienie jakości Geneza TQM - prekursorzy

16 Wrocław, 29 października 200516 Philip Crosby Koncepcja „zero defektów” Zrozumienie pojęcia jakości przez wszystkich pracowników (jakość-zgodność z wymaganiami klienta) Budowa systemu zapewnienia jakości Dopuszczalny poziom niezgodności = 0 Pomiar jakości – cena niezgodności Geneza TQM - prekursorzy

17 Wrocław, 29 października 200517 19201940196019802000 Inspekcja Kontrola jakości Sprawdzenie jakości Zapewnienie jakości Zarządzanie jakością Kontrola końcowa Początek statystycznej kontroli końcowej Ulepszenie jakości poprzez zawężenie wymagań kontrolnych Doskonalenie jakości poprzez zapobieganie Zaplanowanie jakości w sektorze technicznym Sterownie procesem Obowiązki zarządu Włączenie wszystkich pracowników Obserwacja całego cyklu życia produktu Planowanie jakości w fazie rozwoju i konstrukcji Jakość produktów Jakość produkcji Jakość procesu Jakość firmy TQM Zorientowanie na produkcjeZorientowanie na proces Zorientowanie na klienta

18 Wrocław, 29 października 200518 Geneza TQM

19 19 Geneza TQM 5 S: Seiri (organizacja)- przygotowanie miejsca i narzędzi pracy Seiton (porządek)- ład obejmujący miejsce pracy Seiso (czystość) zachowanie porządku w miejscu pracy pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa Seiketsu (utrwalanie)- przypomnienie pracownikom o ich powinnościach co do dbałości o narzędzia Shitsuke (dyscyplina)- stosowanie zasad przyjętych w organizacji, samodzielne eliminowanie złych zwyczajów, szkolenia itp.

20 Wrocław, 29 października 200520 Geneza TQM Kaizen …to powolne, niekończące się usprawnienie wszelkich aspektów życia… całej organizacji…dokonane przez zaangażowanie wszystkich w proces zmian.

21 Wrocław, 29 października 200521 Geneza TQM Usprawnienie oparte na metodzie Kaizen

22 Wrocław, 29 października 200522 Istota i założenia TQM 8 ZASAD TQM

23 23 Istota i założenia TQM

24 Wrocław, 29 października 200524 Istota i założenia TQM Orientacja na klienta Przywództwo Zaangażowanie ludzi Podejście procesowe Systemowe podejście do zarządzania Ciągłe doskonalenie Podejmowanie decyzji na podstawie faktów Wzajemne korzystne więzi z dostawcami

25 Wrocław, 29 października 200525 Problemy związane z wdrożeniem TQM Brak zaangażowania kierownictwa Brak wizji i planów Satysfakcja z szybkiego załatwienia problemów Dominacja narzędzi nad procesem Kultura organizacyjna

26 Wrocław, 29 października 200526 Nagrody jakości Nagroda imienia Edwarda Deminga Nagroda imienia Malcolma Baldrige’a Europejska Nagroda Jakości inne

27 Wrocław, 29 października 200527 Przykłady wdrożenia TQM

28 28 TQMISO serii 9000 Różnice Preferuje rozwój i wykorzystanie możliwości pracowników Zdecydowane zorientowanie na klienta Nastawienie na zmiany Obejmuje wszystkie komórki przedsiębiorstwa Preferuje działania zapobiegawcze Preferuje działania zespołowe Preferuje doskonalenie Preferuje ciągłą poprawę Filozofia bez podstaw formalnych Trudno ocenialne Pełne zaangażowanie kadry Pełny wysiłek intelektualn Preferują dokumentowanie działań Słabe zorientowanie na klienta Nastawienie na audit Pomijają niektóre istotne komórki lub obejmują je częściowo Preferują kontrolę i usuwanie skutków błędów Brak wyraźnego nastawienia na działanie zespołowe Preferują utrzymanie poziomu Dochodzenie do poprawy w określonym czasie (12-18 m-cy) Pełne sformalizowanie Nietrudne do oceny Ograniczone zaangażowanie kadry Ograniczone zaangażowanie intelektualne

29 Wrocław, 29 października 200529 ISO opisanie elementów systemu jakości, a następnie stosowanie się do tych pisemnych procedur. System wdrażany przy niewielkim zaangażowaniu kierownictwa. TQM wdrażanie systemu „bez papierów”. System wprowadzany przede wszystkim przez kierownictwo. ISO możliwość oddelegowania obowiązków związanych z wprowadzeniem na pełnomocnika. TQM zarząd jest przywódcą i żywym przykładem wdrażania systemu.

30 Wrocław, 29 października 200530 Dziękuję za uwagę. Radosław Ryńca radoslaw.rynca@pwr.wroc.pl


Pobierz ppt "Wrocław, 29 października 20051 Wykład 2 Total Quality Management (TQM)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google