Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania kryteria podziału środków z budżetu państwa Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania kryteria podziału środków z budżetu państwa Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania kryteria podziału środków z budżetu państwa Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 28 maja 2009 roku

2 Kryteria podziału środków finansowych z budżetu państwa na realizację programuPomoc państwa w zakresie dożywiania Dokonując analizy realizacji programu oraz przygotowując kryteria podziału środków, główny nacisk położono na racjonalizację wydatków i zapewnienie wysokiej jakości posiłków wydawanych w programie. Szczególną uwagę zwrócono na gorący posiłek, norma § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.) stanowi, iż pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia. Przyznane środki finansowe w ramach dotacji, zabezpieczają w pełni zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby w zakresie dożywiania oraz zabezpieczają na poziomie 66,4 % oczekiwaną wysokość dofinansowania z budżetu państwa wypłatę zasiłków celowych w ramach Programu.

3 Kryteria podziału środków z dotacji celowej na realizację programu wieloletniegoPomoc państwa w zakresie dożywiania Przyjęto, iż o dofinansowanie realizacji Programu z budżetu państwa w wysokości powyżej 60 % kosztu Programu, mogą starać się jedynie jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą dożywianie dzieci i młodzieży wyłącznie w formie gorącego posiłku. Przy podziale dotacji w chwili obecnej nie uwzględniono zgłaszanego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków. Dotacja z budżetu państwa do kosztu jednego posiłku wynosi maksymalnie 80 % kwoty 4,50 zł.

4 Korzystanie z produktów spożywczych z Banku Żywności, Caritas oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej urozmaica i wzbogaca przygotowywane posiłki, jednocześnie przekładając się na zmniejszenie lub utrzymanie na obecnym poziomie kosztu realizacji Programu w bieżącym roku. Wygospodarowane wolne środki finansowe w ciągu bieżącego roku, przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla jednostek samorządu terytorialnego, które dołączą do grona samorządów realizujących Program dożywiania wyłącznie w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży, a także tych jednostek, które wykażą się nawiązaniem współpracy z Bankiem Żywności, Caritas lub Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Kryteria podziału środków z dotacji celowej na realizację programu wieloletniegoPomoc państwa w zakresie dożywiania

5 Ewentualne zwiększenie dotacji przeznaczone będzie na doposażenia punktów wydawania posiłków oraz dofinansowanie zasiłków celowych wypłacanych w ramach Programu. Mając na uwadze planowaną nowelizację ustawy budżetowej na 2009 rok oraz z uwagi na czasowe ograniczenie wydatków w budżecie państwa, brak jest w chwili obecnej możliwości zabezpieczenia wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym porozumienia zostają zawarte na okres I półrocza 2009 roku i zostaną aneksowane po dokonaniu weryfikacji potrzeb w zakresie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz przeprowadzeniu analizy wykorzystania środków finansowych w I półroczu bieżącego roku budżetowego. Kryteria podziału środków z dotacji celowej na realizację programu wieloletniegoPomoc państwa w zakresie dożywiania

6 Od maja bieżącego roku dotacja z budżetu państwa na realizację Programu przekazywana będzie na podstawie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe, przekazywanego zgodnie z załączonym wzorem do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, oraz bieżącej analizy wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu. Kryteria podziału środków z dotacji celowej na realizację programu wieloletniegoPomoc państwa w zakresie dożywiania


Pobierz ppt "Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania kryteria podziału środków z budżetu państwa Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google