Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRZYDZIAŁU DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA SPÓŁEK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRZYDZIAŁU DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA SPÓŁEK"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PRZYDZIAŁU DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA SPÓŁEK
WODNYCH I ZWIĄZKÓW SPÓŁEK WODNYCH

2 Zestawienie stanu ilościowego urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w województwie małopolskim w 2012 roku Ogółem stan ewidencyjny w tym objętych utrzymaniem w tym zadania wykonane z udziałem środków z budżetu Wojewody Małopolskiego Powierzchnia urządzeń drenarskich ogółem ha ,00 (100%) 43 217, (21%) 25 791, (12,6%) Długość rowów melioracyjnych ogółem km 4 896, (100%) 1 101, (22%) 659, (13,5%) Koszty wykonanych prac tys zł. x ,00 (100%) , (52,5%)

3 W 2012 roku 42 spółki wykonały zadania na łączną kwotę ,89 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody stanowiła 41,3 % całkowitego kosztu wykonanych zadań. Dotacja dla spółek wodnych wyniosła ,00 zł (w tym ,00 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego i ,00 zł z Rezerwy Celowej MRiRW)

4 2013 rok Zmiany w zasadach przyznawania dotacji
Kosztami finansowanymi z dotacji mogą być wyłącznie koszty związane z wycinką zakrzaczeń, karczowaniem, wykaszaniem skarp i dna rowów, umacnianiem i naprawą skarp i dna rowów, hakowaniem i odmulaniem dna rowów, odmulaniem i naprawą przepustów i budowli na rowach. W związku z tym z dotacji nie będą pokrywane koszty utrzymania i remontów sieci drenarskich.

5 2. Spółce wodnej (związkowi spółek wodnych) w 2013 roku przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie dotacji w wysokości do 80% wartości planowanych i wykonanych robót ( w 2012 było do 60%).

6 3. W 2013 roku podział dotacji dla poszczególnych spółek będzie następował w dwóch etapach:
W oparciu o wartość planowanych zadań i % ściągalności składek zostanie wyliczona wstępna kwota dotacji dla poszczególnych spółek Spółki po uzyskaniu informacji o wstępnej kwocie dotacji przedłożą wykaz zadań do realizacji, który po akceptacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie stanowił załącznik do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą a spółką.

7 Wysokość dotacji dla spółek wodnych w 2013 roku:
Budżet Wojewody Małopolskiego ,00 zł Rezerwa celowa MRiRW – Wojewoda wystąpił o przyznanie dla województwa małopolskiego ,00 zł. Spółki wodne mogą składać wnioski dotacji do MUW w Krakowie w terminie do 31 marca roku.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASADY PRZYDZIAŁU DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA SPÓŁEK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google