Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna

2 Radosna szkoła. 1.Rządowy Program Radosna szkoła realizowany jest na mocy Uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- Radosna szkoła. 2.W ramach programu organom prowadzącym w latach 2009-2014 przekazywane będzie wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (w wysokości 100% kwoty wsparcia) oraz na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw (w wysokości do 50 % kosztów). 3.Koszt całego programu wynosi 2 mld 438 mln złotych. 4.W roku 2011 zaplanowano kwotę 150 mln zł, w 2012- 488 mln zł, w 2013- 234 mln zł, w 2014- 216 mln zł. 2

3 Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna W latach 2009- 2010 miejsca zabaw będą utworzone w 75,3 % szkół podstawowych, natomiast place zabaw w 13,20%. 3 Liczba szkół uprawnionych ogółem 332 Kwota wykorzystana Liczba szkół, które utworzyły miejsca zabaw Liczba szkół które utworzyły place zabaw Rok 2009887 367 zł1080 Rok 20104 093 777 zł14244

4 Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna Wyprawka szkolna. Pomoc skierowana jest do dwóch grup wiekowych: uczniów klas I - III szkoły podstawowej, uczniów klasy II gimnazjum. W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy uwzględniono pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym (niepełnosprawność wynikająca ze słabego widzenia, słyszenia, upośledzenia w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności sprzężonej). Na realizację programu zaplanowano w pierwszej transzy kwotę 2 516 766 zł. Z formy dofinansowania skorzysta: 12 155 uczniów szkół podstawowych I –III i II klasy gimnazjum, 2 342 uczniów niepełnosprawnych. 4

5 Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna Zasiłek powodziowy. Świadczenie wypłacane jest tym uczniom, których rodziny ucierpiały w czasie powodzi i zostały zakwalifikowane przez JST do otrzymania świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 000 zł. Wysokość tzw. zasiłku powodziowego wynosi 1000 zł na dziecko, ucznia, które realizuje w roku szkolnym 2010/2011 roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w każdym typie szkoły. Z jednostek samorządu terytorialnego zostało zgłoszonych 349 uczniów. 5

6 Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III (2010-2013). Projekt zapewnia środki dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Zakłada zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania, co umożliwi: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno- wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły. 6

7 Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna Korzyści dla szkoły. Możliwość doposażenia bazy dydaktycznej w sprzęt specjalistyczny (np. programowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadać będą rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym. Na realizację projektu przeznacza się środki w wysokości 600 mln zł. W roku 2010 realizacje projektu rozpoczyna 9 województw, w tym województwo lubuskie. 7


Pobierz ppt "Realizacja programów rządowych Radosna Szkoła i Wyprawka szkolna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google