Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 20 13 w XV LO im.Narcyzy Żmichowskiej. Egzaminy obowiązkowe ustne: 1.Język polski ( jeden poziom - prezentacja ) 2.Język obcy nowożytny ( do wyboru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 20 13 w XV LO im.Narcyzy Żmichowskiej. Egzaminy obowiązkowe ustne: 1.Język polski ( jeden poziom - prezentacja ) 2.Język obcy nowożytny ( do wyboru."— Zapis prezentacji:

1 Matura 20 13 w XV LO im.Narcyzy Żmichowskiej

2 Egzaminy obowiązkowe ustne: 1.Język polski ( jeden poziom - prezentacja ) 2.Język obcy nowożytny ( do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) – nie określa się poziomu.

3 Egzaminy obowiązkowe pisemne: 1.Język polski - poziom podstawowy 2.Matematyka - poziom podstawowy 3.Język obcy nowożytny, ten sam który jest zdawany jako obowiązkowy ustny - poziom podstawowy.

4 Jak zdać maturę? Aby zdać egzamin maturalny wystarczy zdać wszystkie egzaminy obowiązkowe (2 ustne i 3 pisemne) (2 ustne i 3 pisemne) na minimum 30% każdy. na minimum 30% każdy.

5 Jak się dostać na dobre studia? Zdać odpowiednie, dodatkowe egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.

6 Aby dostać się na wybrane kierunki studiów, na dobrych uczelniach 1.Bardzo dokładnie przeanalizować regulamin rekrutacji i stosowany system punktowy, 2.W przypadku honorowania różnych przedmiotów na ten sam kierunek, optymalizować wysiłek, 3.Planować kierunki awaryjne.

7 Egzaminy dodatkowe ustne Język obcy nowożytny do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Język obcy nowożytny do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Nie określa się poziomu egzaminu. Zdawane języki obce nowożytne nie muszą być nauczane w szkole. nie muszą być nauczane w szkole.

8 Egzaminy dodatkowe pisemne (poziom podstawowy lub rozszerzony): Maksymalnie można wybrać sześć przedmiotów dodatkowych. Do wyboru matematyka, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, fizyka z astronomią, chemia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu oraz języki obce nowożytne.

9 Egzaminy dodatkowe pisemne c.d.: Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybrali jako dodatkowy przedmiot nauczany dwujęzycznie spośród matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, historii, geografii mogą przystąpić do części w języku francuskim. Nie można zdawać dwujęzycznie przedmiotu, który nie był nauczany dwujęzycznie (np. geografia)

10 Absolwenci klas dwujęzycznych Mają prawo przystąpić do egzaminu z języka będącego drugim językiem nauczania (czyli francuskiego) na poziomie dwujęzycznym. Muszą zdawać egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym; egzamin z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym jest przedmiotem dodatkowym.

11 Absolwenci klas dwujęzycznych Aby uzyskać certyfikat rządu francuskiego muszą zdać część ustną i pisemną egzaminu z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym oraz rozwiązać arkusz w języku francuskim z przedmiotu nauczanego dwujęzycznie do wyboru.

12 Deklaracje maturalne Deklarację wstępną należy obowiązkowo złożyć do 30 września 2012 Deklarację wstępną należy obowiązkowo złożyć do 30 września 2012 Deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2013 Deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2013 Do deklaracji należy dołączyć wniosek o dostosowanie warunków zdawania egzaminu wraz z opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do deklaracji należy dołączyć wniosek o dostosowanie warunków zdawania egzaminu wraz z opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

13 Kalendarz części ustnej egzaminu maturalnego Część ustna od 7 do 28 V 2013 zgodnie ze szkolnym harmonogramem ogłoszonym do 4 III 2013

14 Kalendarz części pisemnej egzaminu maturalnego 7 V, 9:00 język polski PP 14:00 wiedza o tańcu PP i PR 14:00 wiedza o tańcu PP i PR 8 V, 9:00 matematyka PP 14:00 historia muzyki PP i PR 14:00 historia muzyki PP i PR 9 V, 9:00 język angielski PP 14:00 język angielski PR 14:00 język angielski PR 10 V, 9:00 matematyka PR 14:00 język polski PR 14:00 język polski PR

15 Kalendarz części pisemnej egzaminu maturalnego c.d. 13 V, 9:00 WOS PP i PR 14:00 filozofia PP i PR 14:00 filozofia PP i PR 14 V, 9:00 chemia PP i PR 14:00 geografia PP i PR 14:00 geografia PP i PR 16 V, przedmioty w języku francuskim 9:00 matematyka 9:00 matematyka 10:35 historia 10:35 historia 13:45 biologia 13:45 biologia

16 Kalendarz części pisemnej egzaminu maturalnego c.d. 17 V, 9:00 biologia PP i PR 14:00 historia PP i PR 14:00 historia PP i PR 20 V, 9:00 fizyka i astronomia PP i PR 14:00 język łaciński PP i PR 14:00 język łaciński PP i PR 21 V, 9:00 język niemiecki PP 14:00 język niemiecki PR 14:00 język niemiecki PR 22 V, 9:00 informatyka PP i PR 14:00 historia sztuki PP i PR 14:00 historia sztuki PP i PR

17 Kalendarz części pisemnej egzaminu maturalnego c.d. 23 V, 9:00 język rosyjski PP, 14:00 język rosyjski PR 14:00 język rosyjski PR 24 V, 9:00 język francuski PP, 14:00 język francuski PD i PR 14:00 język francuski PD i PR 27 V, 9:00 język hiszpański PP, 14:00 język hiszpański PR 14:00 język hiszpański PR 28 V, 9:00 język włoski PP 14:00 język włoski PR 14:00 język włoski PR

18 Termin dodatkowy egzaminu maturalnego Zdający, którzy uzyskają zgodę dyrektora OKE, przystępują do egzaminu w dodatkowym terminie: część ustna 3 -19 czerwca, w szkole; część ustna 3 -19 czerwca, w szkole; część pisemna 3 -19 czerwca, poza szkołą - w miejscu wskazanym przez OKE. część pisemna 3 -19 czerwca, poza szkołą - w miejscu wskazanym przez OKE.

19 Świadectwa Przekazanie świadectw maturalnych 28 VI 2013 Odbiór w szkole przez absolwenta lub osobę upoważnioną przez niego na piśmie

20 Przydatne strony www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl www.oke.waw.pl www.oke.waw.pl


Pobierz ppt "Matura 20 13 w XV LO im.Narcyzy Żmichowskiej. Egzaminy obowiązkowe ustne: 1.Język polski ( jeden poziom - prezentacja ) 2.Język obcy nowożytny ( do wyboru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google