Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"— Zapis prezentacji:

1 Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

2 Projekt współfinansowany ze środków:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

3 REALIZACJA – WYDZIAŁ INFORMATYKI URZĘDU MIASTA TYCHY
NADZÓR NAD PROJEKTEM – Władza Wdrążająca Fundusze Europejskie - WARSZAWA REALIZACJA – WYDZIAŁ INFORMATYKI URZĘDU MIASTA TYCHY Zespół Projektowy: Koordynator Projektu – Marzena Szumlakowska Specjalista ds. finansowych – Monika Matulla Specjalista ds. monitoringu – Paweł Walczak

4 WARTOŚĆ PROJEKTU: OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – 31 maja 2013
Koszt całkowity projektu 884 880,00 PLN Kwota dofinansowania projektu (budżet Państwa i UE) ,05 PLN OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – 31 maja 2013

5 CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Miasta Tychy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

6 DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
1/ Zakup usługi dostępu do Internetu, w tym uruchomienie łącz internetowych w 100 gospodarstwach domowych oraz korzystanie z nich przez mieszkańców Tychów. 2/ Zakup i przekazanie zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem uczestnikom oraz świadczenie dla nich wsparcia i obsługi serwisowej.

7 DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
3/ Przeprowadzenie szkoleń dla odbiorców projektu z zakresu podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej. 4/Promocję i informację poprzez uruchomienie strony internetowej tematycznie związanej z założeniami Projektu:

8 ZAKŁADANE „twarde” REZULTATY PROJEKTU:
1/ liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu – 100 – rezultat osiągnięty w kwietniu 2011 roku, 2/ liczba gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny – 100 – rezultat osiągnięty w kwietniu 2011 roku, 3/ liczba przeszkolonych osób w ramach projektu – 100 – rezultat osiągnięty w lipcu 2011 roku,

9 ZAKŁADANE „twarde” REZULTATY PROJEKTU:
4/ liczba osób korzystających z serwisu WWW projektu – 150 , 5/liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem technicznym – 100 ,

10 ZAKŁADANE „miękkie” REZULTATY PROJEKTU:
6/ wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera, rozwój osobisty 7/ zwiększenie świadomości osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z korzyści płynących z korzystania z Internetu, 8/ zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu, 9/ aktywizacja społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem

11 ANKIETA – www.dacszanse.umtychy.pl
PROSIMY O WYPEŁNIENIE

12

13

14

15 SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Firma odpowiedzialna za realizację usługi: „PRO-COIG” sp. z o.o. Katowice SZKOLENIE PODSTAWOWE: W zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu – 24h Okres realizacji: maj – czerwiec 2011 Łącznie przeszkolono 97 osób.

16

17

18

19 Szkolenie w ramach projektu „Dać szansę Tyszanom”

20 Szkolenie w ramach projektu „Dać szansę Tyszanom”

21 SZKOLENIA DODATKOWE: w okresie: lipiec – wrzesień 2012
1/ szkolenie nr 1 – „Zaawansowany Internet” – szkolenie 24h 2/ szkolenie nr 2 – „Pakiet biurowy” – zaawansowany Open Office – szkolenie 24h 3/ Szkolenie nr 3 – „Poszukiwanie pracy przez Internet” – szkolenie 24h Łącznie przeszkolono 45 osób.

22 DODATKOWE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU – nie przewidziane w pierwotnym wniosku o dofinansowanie
1/ zakup dodatkowe sprzętu – pendrive, drukarki, sprzęt dla osób niepełnosprawnych 2/ dodatkowe szkolenia – lipiec – wrzesień 2012 3/ gadżety promocyjne

23 PROMOCJA PROJEKTU

24 PROMOCJA PROJEKTU

25 PROMOCJA PROJEKTU

26 PROMOCJA PROJEKTU Projekt nasz jako jeden z ośmiu w całej Polsce został wybrany do tzw. „dobrych praktyk” działania 8.3 POIG. Mianem "dobrych praktyk" określa się projekty, z powodzeniem realizowane w gminach i regionach. "Dobre praktyki" to przykłady właściwego zagospodarowania środków publicznych, a z ich efektów czerpią odbiorcy ostateczni.

27 PROMOCJA PROJEKTU Konsekwencją tego wyboru była publikacje na temat Projektu, które ukazały się w dodatku specjalnym do gazety samorządu i administracji nr 22 w dniu

28

29

30 PROMOCJA PROJEKTU Kolejnym sukcesem jakim możemy się pochwalić to publikacja w folderze promocyjnym dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji gdzie zaprezentowano 12 projektów z różnych działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z czego 3 były poświęcone działaniu. 8.3

31 PROMOCJA PROJEKTU

32

33

34 PROMOCJA PROJEKTU

35 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google