Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji."— Zapis prezentacji:

1 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Założenia, działania, cele projektu Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

2 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Cel główny: Wzmocnienie dialogu, partnerstwa i współpracy w zakresie realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i spójności Społecznej w Powiecie Kartuskim Osiągniecie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych: promocję wspólnego rozwiązywania problemów społecznych wzmocnienie współpracy (integracja partnerów) z JST, NGO instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, władz samorządowych, szkół, pracodawców i przedsiębiorców promowanie tworzenia projektów partnerskich – informację o zasadach partnerstwa wsparcie organizacyjne i merytoryczne podmiotów i przedsięwzięć zaangażowanych we wdrażanie PPnRzZiSS

4 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Wartość projektu 186 650, 00 zł (dofinansowany w całości) Okres realizacji projektu Od 01.09.2009 Do 31.12.2010

5 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Grupa docelowa to Działające na terenie Powiatu Kartuskiego: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej Organizacje pozarządowe Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie Gminy Powiatu Pracodawcy, przedsiębiorcy

6 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 1.Prowadzenie punktu konsultacyjnego w siedzibie Starostwa Indywidualne konsultacje i doradztwo dla osób i podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na rzecz rozwoju powiatu w ramach PO KL Kojarzenie potencjalnych partnerów Działania promocyjno informacyjne PO KL, EFS, PPnRzZiSS Informacje na temat konkursów priorytetów i możliwych do realizacji projektów

7 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 2. Warsztaty aktualizujące Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2 dniowe warsztaty mające na celu wypracowanie aktualizacji Programu w oparciu o materiały wypracowane i zgromadzone w ramach gminnych spotkań informacyjnych które zorganizowane zostały podczas I edycji projektu W warsztatach weźmie udział 20 osób

8 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 3. Organizacja i przeprowadzenie Konferencji Konferencja inaugurująca projekt dla 50 osób i zaproszonych prelegentów Informacje na temat celów II edycji projektu Podsumowanie I edycji jako punkt wyjścia do kolejnych działać Konferencja podsumowująca projekt również dla 50 osób i zaproszonych prelegentów Prezentacja osiągnięć i wskaźników projektu Przedstawienie zmian w PPnRzZiSS

9 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 4. Gminne spotkania informacyjne: Organizacja spotkań w każdej z gmin Powiatu Praktyczne aspekty realizacji PPnRzZiSS (konsultacje pomysłów wybranych do realizacji) Promocja PO KL i EFS Zasady wdrażania PO KL w pomorskim, prezentacja planów działania Praktyczne elementy przygotowania wniosku o dofinansowanie Promocja Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Starostwa

10 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 5. Warsztaty służące wypracowaniu wspólnych projektów W celu zawiązania współpracy i realizacji konkretnych projektów zorganizowane zostaną warsztaty praktyczne dla 5 grup które zawiążą współpracę bądź zadeklarują chęć podjęcia współpracy na rzecz stworzenia projektów w ramach PO KL dla swojego środowiska lokalnego Spotkania poświęcone będą poszczególnym priorytetom regionalnym PO KL Warsztaty mają na celu wypracowanie szczegółowej koncepcji projektów w ramach poszczególnych priorytetów.

11 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 6. Promocja projektu Materiały promocyjne: Ulotki, plakaty, naklejki, długopisy, baner informacyjny, publikacja podsumowująca Publikacje i informacje w prasie i mediach Materiały oraz informacje będą rozpowszechniane na terenie całego Powiatu – ze szczególnym uwzględnieniem Urzędów Gmin, GOPSów, Szkół

12 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 7. Ewaluacja i Monitoring Przez cały okres trwania projektu uczestnicy spotkań warsztatów konferencji i konsultacji otrzymają do uzupełnienia ankiety ewaluacyjne: Za pomocą ankiet badane będzie zadowolenie uczestników, jakość podawanych informacji, konsultacji, warsztatów itd… W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena wskaźników projektu Na zakończenie projektu powstanie raport ewaluacyjny

13 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Działania: 8. Zarządzanie projektem Prowadzenie biura projektu Prowadzenie finansów projektu – zgodnie z zaplanowanym budżetem Organizacja wszystkich działań w ramach projektu – zgodnie z harmonogramem projektu Rozliczanie transz projektu – sporządzanie wniosków o płatność Realizacja projektu zgodnie z Systemem Realizacji PO KL

14 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Planowane Rezultaty: Rezultaty twarde: Aktualizacja PPnRzZiSS – 1 Publikacja opracowania uwarunkowań dot. Rozwoju dialogu i partnerstwa w Powiecie Kartuskim – 1 Publikacja materiału prezentującego efekty prac nad rozwojem partnerstwa – 1 Przeprowadzenie 160 godzin konsultacji indywidualnych Przeprowadzenie 80 godzin warsztatów Zawiązanie 4 partnerstw w celu realizacji inicjatyw

15 Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Dziękuję za uwagę Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu ul. Gdańska 26 83-300 Kartuzy Tel. 058 685 40 05 wew. 608 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu


Pobierz ppt "Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google