Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO"— Zapis prezentacji:

1 INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Świeszyno, styczeń 2013 r. DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Start 17. sierpnia 2012 r Tego dnia Gmina Świeszyno podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie. Wartość zadania to 913 900 zł, z czego 85% Gmina miała otrzymać ze środków unijnych. Decyzją Rady Gminy Świeszyno zarezerwowano wymagane 15% wkładu własnego. INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Korzystne zmiany finansowania Od 2013 r
Korzystne zmiany finansowania Od 2013 r. zmienione zostały zasady przyznawania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego dla projektów nowych i już rozpoczętych Dofinansowanie wynosi 100%! Świeszyno otrzyma zatem zwrot wkładu własnego! INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Cel projektu Projekt zakłada dostawę zestawów komputerowych wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 50 niezamożnych rodzin oraz 6 świetlic (Niekłonice, Konikowo, Strzekęcino, Dunowo, Niedalino, Kurozwęcz) i 2 ogólnodostępnych bibliotek (Świeszyno i Niedalino). Łącznie 90 zestawów komputerowych. INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 Rekrutacja beneficjentów Uczestników projektu, czyli 50
Rekrutacja beneficjentów Uczestników projektu, czyli 50. beneficjentów ostatecznych, wyłoniono w wyniku rekrutacji Nabór Gmina przeprowadziła uwzględniając wytyczne Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie, wskazujące kto może wziąć udział w projekcie internetowym. INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 Wybór dostawców Zgodnie z harmonogramem projektu oraz
procedurami wyłoniono dostawców sprzętu i usług. Zrealizowano Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego i dostawę sygnału Internetu; Ubezpieczono sprzęt przekazany beneficjentom w formie nieodpłatnego użyczenia; INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Wybrano dostawców usług instalacji oraz serwisu komputerów;
Oznakowano sprzęt informacjami o źródle dotacji; Fot. Dunowo INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 Wykonano tablice informacyjne na budynki świetlic i bibliotek;
Powstała strona internetowa projektu Opublikowano promocyjne ogłoszenie prasowe; Zorganizowano konferencję prasową inaugurującą realizację zadania; INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 Szkolenie beneficjentów
Każdy z uczestników projektu miał obowiązek i przywilej skorzystania z 45. godzinnego szkolenia z obsługi sprzętu komputerowego oraz sposobów wykorzystania Internetu w rozwoju osobistym, zawodowym i komunikacji społecznej. INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 Zajęcia szkoleniowe odbywały się równolegle w Świeszynie i Zegrzu Pomorskim. Usprawniło to organizację zadania i ułatwiło dojazd mieszkańcom różnych obszarów gminy Fot. Świeszyno, Zegrze Pomorskie – spotkanie z wójtem Ryszardem Osiowym INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 Certyfikaty Na zakończenie szkolenia Gmina zorganizowała dla beneficjentów spotkanie przedświąteczne, podczas którego podsumowano bieżące działania projektowe i wręczono certyfikaty INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 W 2012 r. zrealizowano wszystkie zadania zgodnie z przyjętym we wniosku harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto Gmina zakupiła z własnych środków biurka i krzesła do świetlic oraz bibliotek biorących udział w projekcie, a także zadbała o zainstalowanie w budynkach ochrony przewwłamaniowej. Podsumowanie INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno Zespół projektowy: Monika Nieckarz – koordynator Kamila Sapiecha – asystent ds. finansowych Jan Szostak – asystent ds. merytorycznych Maria Gontarek – zespół rekrutacyjny Małgorzata Serocka – Pinczak – zespół rekrutacyjny Opracowanie: Monika Nieckarz Świeszyno, 29. stycznia 2013 r. INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIESZYNO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google