Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie POMOC TECHNICZNA Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie POMOC TECHNICZNA Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie POMOC TECHNICZNA Warszawa, 15 czerwca 2005 r.

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Priorytet 4 Pomoc Techniczna (1.3% całości środków – 39,9 mln euro) Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne W ramach Priorytetu 4 wsparcie przeznaczone jest dla: Instytucji Zarządzającej ZPORR Urzędów Marszałkowskich Urzędów Wojewódzkich Instytucji wdrażających działania w ramach Priorytetu 2 ZPORR oraz działanie 3.4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Zakres działania obejmuje: Pokrycie kosztów zatrudnienia osób wypełniających ściśle określone zadania związane z wdrażaniem ZPORR (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 448/2004) Pokrycie kosztów obsługi Komitetu Monitorującego, Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, zbierania i analizy danych na potrzeby wdrażania i monitorowania pomocy Pokrycie kosztów organizacji i obsługi procesu oceny i selekcji projektów (organizacja prac Komitetów Sterujących, paneli ekspertów i Komisji Oceny Projektów) Wydatki związane z kontrolą realizacji projektów

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Zakres działania obejmuje: Pokrycie kosztów szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Zakup wyposażenia, w szczególności sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania ZPORR, sprzętu biurowego itp. Przygotowanie analiz, badań i raportów służących poprawie efektywności zarządzania ZPORR Pokrycie kosztów ewaluacji

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne Zakres działania obejmuje działania informacyjno – promocyjne, m.in.: Organizację szkoleń dla beneficjentów ZPORR Publikację materiałów informacyjnych, tekstów dokumentów programowych oraz podręczników wdrażania ZPORR Przygotowanie i publikację materiałów prasowych Stworzenie i obsługę stron internetowych Organizację konferencji, seminariów, itp. Utworzenie punktów informacyjnych dla beneficjentów

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane - 25 303 003 euro Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane – 8 465 000 euro Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne – 6 142 000 euro Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Priorytet 4 Pomoc Techniczna Wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Priorytet 4 Pomoc Techniczna Nabór i ocena wniosków Nabór wniosków jest ciągły Oceny formalnej dokonuje Sekretariat Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR Sekretariat Komisji co miesiąc ocenia średnio 62 wnioski Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR Obrady Komisji odbywają się raz w miesiącu W okresie od maja 2004 r. do maja 2005 r. Komisja podczas jednego posiedzenia rozpatrywała średnio 48 wniosków

8 Ilość złożonych wniosków (stan na 31 maja 2005 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR

9 Liczba złożonych wniosków wg województw (stan na koniec maja 2005 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR

10 Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane - 41 wniosków Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane - 7 wniosków Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne - 37 wniosków Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn merytorycznych Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane - 4 wniosków Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane - 1 wniosków Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne - 5 wniosków Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Brak załącznika Niewłaściwe załączniki Niekwalifikowalność wydatków Kopie nie są poświadczone za zgodność z oryginałem Błędy w tabelach finansowych Nie wszystkie rubryki wniosku zostały wypełnione Wniosek nie został wypełniony w sposób prawidłowy Najczęstsze powody odrzucenia wniosków w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Wnioski zaakceptowane - % wykorzystanie środków na Pomoc Techniczną w latach 2004-2008

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Liczba wniosków anulowanych na prośbę beneficjentów (stan na koniec maja 2005 r.) Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane - 46 wniosków Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane – 22 wnioski Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne - 23 wnioski Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR

15 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ilość i wartość wniosków realizowanych przez beneficjentów - stan na koniec maja 2005 r.

16 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane przez poszczególne grupy beneficjentów - % wykorzystanie alokacji w ramach poszczególnych działań

17 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

18 Pierwsze efekty wdrażania Priorytetu IV - Pomoc Techniczna W ramach projektów realizowanych przez beneficjentów: zatrudniono 708 osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR zakupiono 2013 szt. mebli biurowych dla ww. pracowników 5615 beneficjentów wzięło udział w spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie ZPORR wydano 1 016 783 egzemplarzy publikacji informacyjnych dla beneficjentów Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

19 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

20 Projekty IZ ZPORR współfinansowane z Pomocy Technicznej IZ ZPORR wykorzystała przyznane jej środki z Pomocy Technicznej na: zatrudnienie 8 osób organizację 2 posiedzeń paneli ekspertów DLA DZIAŁANIA 1.6 sfinansowanie kosztów uczestnictwa ekspertów z listy krajowej w 35 posiedzeniach paneli ekspertów organizację 5 szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR przygotowanie 96 700 szt. artykułów promocyjnych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz IZ ZPORR W trakcie realizacji jest projekt obejmujący druk Uzupełnienia ZPORR, Podręcznika procedur wdrażania ZPORR, ulotek informacyjnych oraz Biuletynu ZPORR na kwotę 945 000,00 PLN (EFRR) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

21 Ze środków Pomocy Technicznej ZPORR współfinansowana została również organizacja 6 posiedzeń Komitetów Monitorujacych ZPORR. Również dzisiejsze posiedzenie jest w 75% współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

22 www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę Ministerstwo Gospodarki i Pracy Priorytet 4 Pomoc Techniczna ZPORR


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie POMOC TECHNICZNA Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google