Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 Harmonogram uruchamiania poszczególnych działań Dariusz Nieć Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego MRR,Warszawa, 20 lutego 2008 r.

3 Luty 2008 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Dz. 1.1 Dz. 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Dz. 1.2 Dz. 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Dz. 1.3 Dz. 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Dz. 2.1 Dz. 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Dz. 2.2 Dz. 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Dz. 2.3 Dz. 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Dz. 9.1 Dz. 9.1 Wsparcie zarządzania Dz. 9.2 Dz. 9.2 Wyposażenie instytucji Dz. 9.3 Dz. 9.3 Informacja i promocja Dz. 9.4 Dz. 9.4 Ewaluacja

4 Dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru 03Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) wzorów wniosków o dofinansowanie projektów oraz wzorów umów o dofinansowaniewww.mrr.gov.pl Dz. 1.1, Dz. 1.2, Dz. 1.3, Dz. 2.1, Dz. 2.2, Dz. 2.3, Priorytet IX

5 Marzec 2008 04Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Dz. 1.4 Dz. 1.4 Wsparcie projektów celowych – MSP Dz. 3.1 Dz. 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Dz. 3.3 Dz. 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Dz. 4.1 Dz. 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – MSP Dz. 4.2 Dz. 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Dz. 4.4 Dz. 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Dz. 5.1 Dz. 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Dz. 5.2 Dz. 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – projekty systemowe Dz. 5.4 Dz. 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Dz. 6.2 Dz. 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawania nowych terenów inwestycyjnych Dz. 6.3 Dz. 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Dz. 6.5 Dz. 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

6 Dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru 05Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 1. Nowelizacja wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków PO IG 2. Przyjęcie szczegółowego opisu priorytetu VI 3. Przyjęcie kryteriów wyboru projektów 4. Pozostałe dokumenty (wzory wniosków o dofinansowanie projektu, wzory umów) Dz. 1.4, Dz. 4.1 - MSP Dz. 3.1, Dz. 3.3 Dz. 4.2, Dz. 4.4 Dz. 5.1, Dz. 5.2 (systemowe), Dz.5.4 Dz. 6.2, Dz. 6.3, Dz. 6.5

7 Kwiecień 2008 06Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Dz. 3.2 Dz. 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Dz. 4.3 Dz. 4.3 Kredyt technologiczny Dz. 4.5 Dz. 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Dz. 6.4 Dz. 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Dz. 7.1 Dz. 7.1 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Dz. 8.3 Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Dz. 8.4 Dz. 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili

8 Dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru 07Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Podpisanie umowy z Krajowym Funduszem Kapitałowym 1. Nabór projektów indywidualnych 2. Nowelizacja wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków PO IG 3. Przyjęcie szczegółowego opisu priorytetu 4. Przyjęcie kryteriów wyboru projektów 5. Pozostałe dokumenty (wzory wniosków o dofinansowanie projektu, wzory umów) Dz. 3.2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, udzielanej w ramach działania 4.5 PO IG Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy publicznej w ramach PO IG, na zapewnienie dostarczenia usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego Nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Podpisanie pre-umowy i umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Dz. 4.5 Dz. 6.4 Dz. 8.4 Dz. 4.3

9 Maj 2008 08Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Dz. 5.2 Dz. 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym - projekty konkursowe Dz. 6.1 Dz. 6.1 Paszport do eksportu Dz. 8.1 Dz. 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Dz. 8.2 Dz. 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

10 Dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru 09Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 1. Wejście w życie Rozporządzenia PARP 2. Przyjęcie szczegółowego opisu priorytetu 3. Przyjęcie dokumentów związanych z wyborem projektów 4. Pozostałe dokumenty (wzory wniosków o dofinansowanie projektu, wzory umów) Dz. 5.2 (konkursowe) Konkurs wyłaniający Regionalne Instytucje Finansujące Rozporządzenie MRR Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy publicznej w ramach PO IG na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej Dz. 6.1 Dz. 8.1 i 8.2

11 Lipiec 2008 10Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Dz. 1.4 Dz. 1.4 Wsparcie projektów celowych – DUŻE Dz. 4.1 Dz. 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - DUŻE Dz. 5.3 Dz. 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności

12 Dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru 11Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Notyfikowanie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej dla dużych przedsiębiorstw Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie działania 5.3 Dz. 1.4. i 4.1. Dz. 5.3

13 Dziękuję za uwagę!!!! www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.02.2008 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google