Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORUM BIZNESU KONFERENCJA i SEMINARIUM BiznesKlaster – innowacyjna forma współpracy sektora biznesu, nauki i administracji Białystok 30.09.2010 r. KONFERENCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORUM BIZNESU KONFERENCJA i SEMINARIUM BiznesKlaster – innowacyjna forma współpracy sektora biznesu, nauki i administracji Białystok 30.09.2010 r. KONFERENCJA."— Zapis prezentacji:

1 FORUM BIZNESU KONFERENCJA i SEMINARIUM BiznesKlaster – innowacyjna forma współpracy sektora biznesu, nauki i administracji Białystok 30.09.2010 r. KONFERENCJA Nowoczesne instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw SEMINARIUM Od A do Z – od administracji do zamówień publicznych

2 Podlaski Inkubator Biznesu Koordynator projektu: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Okres realizacji projektu : 01.01.201r. 31.12.2012r. Wartość projektu 2 189 180,00 zł

3 Podlaski Inkubator Biznesu Cel strategiczny: Zwiększenie poziomu samozatrudnienia mieszkańców województwa podlaskiego oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Cele szczegółowe: wyposażenie uczestników i uczestniczek projektu w wiedzę z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa promocja postawa kreatywnych promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia udzielenie uczestnikom i uczestniczkom projektu pomocy finansowej i wsparcia doradczego

4 Podlaski Inkubator Biznesu Realizacja projektu: -Dwie edycje -25 uczestników i uczestniczek w każdej z edycji -25 osób bezrobotnych w tym: -15 osób długotrwale bezrobotnych -5 osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy -25 osób pracujących -8 osób niepełnosprawnych -15 osób zamieszkałych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich -Dodatkowo premiowane będą osoby dyskryminowanych na rynku pracy tj. kobiety, osoby do 24 roku życia oraz osoby z terenów wiejskich i wiejsko miejskich w tym rolnicy i domownicy rolników 2 edycje Liczba uczestników ogółem -Szkolenia biznes od podstaw – 80godz. -

5 Podlaski Inkubator Biznesu Działania: -Doradztwo zawodowe w tym min. 25 Indywidualnych Planów Działań -Szkolenie Biznes od podstaw – 80 godz. -Doradztwa w zakresie wyboru profilu projektowanej działalności gospodarczej oraz przygotowania Biznes Planu -Wsparcie inwestycyjne w wysokości do 25 000,00zł. – min. 40 dotacji -Wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej -Wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 miesięcy (20 podmiotów ) -Wsparcie eksperckie indywidualne przez okres 12 miesięcy ukierunkowane na doradztwo prawne, marketingowe księgowe itp.

6 Podlaski Inkubator Biznesu Rezultaty: -50 osób kobiet i mężczyzn podniesie swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej -50 osób kobiet i mężczyzn przygotuje Biznes Plany -40 osób otrzyma wsparcie finansowe na zrealizowanie inwestycji na rozpoczęcie działalności gospodarczej -40 osób zostanie objętych wsparciem doradczym oraz finansowym przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej Podlaski Inkubator Biznesu

7 Projekty – PSDiK Projekt Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu Działanie 1.4 PO RPW 2007-2013 Okres realizacji 01.01.2010- 31.12.2013 Wartość projektu – 4 422 200, 00 zł. Projekt Nowe kwalifikacje, nowy zawód – Prawo jazdy kat C Działanie 8.1.2 PO KL Okres realizacji 01.10.2009 -31.1.2 2010 Wartość projektu 716 819zł. Grupa docelowa 60 osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy głównie z ZNTK Łapy Celem strategicznym projektu jest : aktywizacja zawodowa 60 osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy poprzez szkolenia zawodowe głównie Prawo jazdy kat. C, kat C+E, kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kierowców oraz doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne

8 Projekty – PSDiK Projekt Nauczycielskie Studium Rozwoju Kompetencji Kluczowych Działanie 9.4 POKL Okres realizacji 01.01.2010 – 31.01.2011r. Wartość projektu 523 540zł. Projekt skierowany jest do 144 nauczycieli i pracowników systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego Celem strategicznym projektu jest podniesienie kwalifikacji 144 nauczycieli oraz pracowników systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego poprzez kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC oraz kursy informatyczne ECDL Projekt realizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

9 Projekty PSDiK Projekt Klub Integracji Społecznej w Łapach Działanie 7.2.1 POKL Okres realizacji od 01.10.2010r. do 30.03.2012r. Wartość dofinansowania 859 898,00zł. Celem strategicznym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łapy, Bielsk Podlaski, Zabłudów oraz Wasilków poprzez kompleksowe wsparcie doradcze, szkoleniowe i psychologiczne Wsparcie realizowane będzie za pośrednictwem Klubu Integracji Społecznej w Łapach Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach

10 Dziękuję za uwagę. Anna Moskwa Wiceprezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe kontakt: biurozarzadu@polskiestowarzyszenie.pl


Pobierz ppt "FORUM BIZNESU KONFERENCJA i SEMINARIUM BiznesKlaster – innowacyjna forma współpracy sektora biznesu, nauki i administracji Białystok 30.09.2010 r. KONFERENCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google