Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7. 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7. 2"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7. 2
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Okres realizacji projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel ogólny projektu Podniesienie kompetencji zawodowych
i społecznych osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Główczyce i Smołdzino Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele szczegółowe projektu
zwiększenie zdolności interpersonalnych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy uczestników projektu, nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły uczestników projektu, podniesienie ich samooceny i wiary w siebie, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cele szczegółowe projektu
Wyposażenie uczestników projektu w umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z obsługą programów komputerowych w stopniu podstawowym oraz poruszanie się po Internecie w stopniu umożliwiającym odnalezienie się na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Grupa docelowa 24 osoby niepełnosprawne z terenu gmin Główczyce i Smołdzino 11 kobiet i 13 mężczyzn, powyżej 50% uczestników to osoby w wieku powyżej 45 roku życia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Działania skierowane do uczestników projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 SESJE SZKOLENIOWE 19 – 29 – 9 – 23 – 7 – 11 – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Warsztaty aktywizacji zawodowej
Prowadząca: Irena Nebesio Wymiar: 40 godz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Warsztaty umiejętności psychospołecznych
Prowadząca: Ewa Grabowska Wymiar: 40 godzin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Wymiar: 70 godzin
Kurs z podstaw obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Wymiar: 70 godzin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 ABC przedsiębiorczości
Wykonawca: Ośrodek Szkoleń i Korepetycji „EDUKACJA” Wymiar: 20 godzin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Czas wolny między zajęciami
Zajęcia ruchowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Karaoke Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Wieczory przy ognisku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Kursy rzemiosła ludowego – lipiec 2010r.
Wyrób sztucznej biżuterii Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. w Słupsku Prowadzący: Jacek Flakowicz Ilość uczestników: 9 Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Wikliniarstwo Prowadząca: Cecylia Kotys Ilość uczestników: 8
Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. w Słupsku Prowadząca: Cecylia Kotys Ilość uczestników: 8 Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Obróbka drewna Wykonawca: Ośrodek Szkoleń i Korepetycji „EDUKACJA”
Prowadzący: Zenon Frąckiewicz Ilość uczestników: 7 Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Coaching Coach: Agnieszka Biernacka, Żaneta Paszkowska
Wymiar – 5 h/uczestnik Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2010r. Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej i Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Rezultaty projektu Rezultaty twarde:
24 osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym ukończyły udział w projekcie, 24 osoby ukończyły warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności psychospołecznych, kurs z podstaw obsługi komputera, kurs „ABC przedsiębiorczości”, kursy z rzemiosła ludowego, 24 osoby objęte zostały wsparciem coacha, Rezultaty miękkie: Wzrost wiary we własne możliwości, Podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Partnerstwo Lider Partnerstwa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach Partner – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie Biuro projektu – siedziba OPS w Główczycach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Cele partnerstwa Integracja środowisk osób niepełnosprawnych z sąsiadujących gmin, Wymiana doświadczeń między partnerami oraz beneficjentami pomocy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Zadania Lidera Partnerstwa
Koordynacja działań projektowych, Obsługa finansowa projektu, Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych oraz kursów rzemiosła ludowego przy udziale Partnera, Organizacja coachingu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Zadania Partnera Rekrutacja uczestników projektu, Promocja projektu,
Monitoring i ewaluacja, Organizacja konferencji podsumowującej projekt. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Dlaczego wspólnie? Gminy sąsiedzkie, charakteryzujące się podobną problematyką społeczną, Jednostki dotychczas współpracujące ze sobą, Wymiana kompetencji kadrowych, Koszty – razem więcej i taniej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Informacje o projekcie
Dziękujemy za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7. 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google